Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Förbundsmötesbeslut 24 september

2020-09-24

Visions förbundsmöte har under dagen beslutat om formaliapunkter, direktbehandling av motioner och inledande gruppdiskussioner gällande Visions inriktningsdokument ”En kraft för framtiden” har avhandlats och genomförts.  

Visions förbundsmöte har under dagen beslutat om formaliapunkter, direktbehandling av motioner och inledande gruppdiskussioner gällande Visions inriktningsdokument ”En kraft för framtiden” har avhandlats och genomförts.  

Förbundsmötet beslutade att direkthantera 63 av 79 inkomna motioner. Beslut kring dessa motioner kunde därmed fattas direkt; och i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. Det innebär att förbundsmötet under fredagen kommer koncenterara sig på fördjupade diskussioner kring kvarstående 16 motioner och rapporter.  

Några av dagens beslut innebär bland annat att:  

 • Vision driver frågan att aktivitetsbaserade arbetsplatser ska vara anpassade för alla.
 • Vision tar fram ett arbetsmaterial kring jämställda löner som förtroendevalda kan använda i sitt lokala fackliga arbete.
 • Att Visions placeringspolicy förtydligas gällande aktiva placeringar utifrån social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
 • Förbundet får i uppdrag att tydligare kommunicera frågor kopplade till biblioteksanställdas arbetsmiljö.
 • Ökad transparens gällande uppföljningsarbetet av bifallna motioner.
 • Ytterligare satsningar med syfte att öka antalet förtroendevalda.
 • Utveckla befintliga dialog- och informationskanaler mellan förtroendevalda inom förbundet.
 • Erbjuda Visions pensionärssektioner en möjlighet att blada in information i Tidningen Vision utan kostnad för sektionerna.
 • Förbundet ska verka för att provanställningar ska användas i så liten grad som möjligt.
 • Vision ska fortsatt verka för att frågan om arbetslöshetsersättning ända fram till gällande LAS-ålder uppmärksammas.
 • Vision ska verka för att effekten av ett avskaffat karensavdrag utreds.
 • Förbundet ska kunna erbjuda professionellt samtalsstöd till förtroendevalda som inte kan få det av sig arbetsgivare.

Samtliga förbundsmötes beslut kommer att presenteras efter avslutat förbundsmöte.

Under fredagen kommer, utöver fortsatt motionsarbete, beslut kring inriktningsdokument och andra rapporter; även val av ny förbundsordförande, styrelse och revisorer att förrättas.

Följ rapporteringen från förbundsmötet på vision.se/fm2020

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar