Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Biståndshandläggare - en nyckelfunktion i vår välfärd

2020-09-10

Idag släpps Visions rapport om biståndshandläggares nyckelfunktion i välfärden - en roll som är avgörande för många människors livskvalitet. Samtidigt konstaterar Vision att bristen på biståndshandläggare riskerar att drabba dem som är i behov av samhällets stöd och service.

I rapporten Livsviktiga beslut för ett värdigt liv framkommer det att bristen på biståndshandläggare förväntas förvärras under de kommande fem åren. Orsaken är den demografiska utvecklingen med allt fler äldre, men också höga sjuktal inom yrkesgruppen.

Brist på biståndshandläggare riskerar leda till sämre stöd för äldre

Enligt Arbetsförmedlingens prognoser beräknas tillgången på biståndshandläggare att inte räcka till för att möta de växande behoven, trots att socionomprogrammet är populärt och lockar många.

- Svårigheten att rekrytera kvalificerade biståndshandläggare riskerar att få allvarliga konsekvenser. Det kan leda till att äldre människor och människor med funktionsnedsättningar inte får det stöd och den omsorg de har rätt till. För att klara kompetensförsörjningen av denna nyckelgrupp måste kommunerna erbjuda bättre löner och se till att förbättra arbetsmiljön ordentligt, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Biståndshandläggares ansvar för välfärden och den kommunala ekonomin

Biståndshandläggare utreder och fattar beslut som inte bara är avgörande för personers livskvalitet, de hanterar också en stor del av den kommunala ekonomin. Kommunernas kostnader för vård och omsorg för äldre personer och för insatser för personer med funktionsnedsättning uppgick år 2019 till hela 208 miljarder kronor, insatser som med utgångspunkt från lagstiftningen, den enskildes behov och situation utreds och bedöms av biståndshandläggare.

Trots sitt kvalificerade arbete och ansvar är biståndshandläggarnas lön lägre än andra jämförbara yrkesgrupper i offentlig sektor. Skillnaderna blir än större om jämförelsen görs med högskoleutbildade yrkesgrupper på arbetsmarknaden i stort.

Dessutom är sjuktalen höga, så mycket som tre gånger högre än civilingenjörer. Det är förstås helt oacceptabelt och något som arbetsgivare behöver ta på största allvar och analysera och åtgärda.

- Statsminister Stefan Löfven utlovade nyligen att Sverige ska ha ”världens bästa äldreomsorg”. Då krävs det bättre villkor för dem som arbetar i verksamheterna. Biståndshandläggare har en nyckelfunktion för att säkerställa att äldre får den omsorg och det stöd som de har rätt till. Deras kvalificerade arbetsuppgifter, engagemang och ansvar måste synas på lönen, säger Veronica Magnusson.

Vision vill att:

  • Staten och kommunerna ska säkerställa att det finns ekonomiska resurser för socialtjänsten att följa lagstiftningen så att individers lagstiftade rättigheter kan tillgodoses. Kommunala riktlinjer ska aldrig begränsa för biståndshandläggaren att uppfylla lagens intentioner.
     
  • Det ska även råda balans mellan krav och resurser för biståndshandläggarna så de säkras en god arbetsmiljö. De höga sjuktalen för biståndshandläggare måste åtgärdas med ett systematiskt arbetsmiljöarbete där skillnaderna mellan kvinnor och män särskilt beaktas. Ingen ska bli sjuk av sitt jobb!
     
  • Den individuella lönesättningen måste fungera bättre och det krävs större lönespridning för att höja löneläget och möjliggöra lönekarriärer.
     
  • Biståndshandläggare ska ha stöd från sin närmaste chef. För att kunna fokusera på det stödjande och utvecklande ledarskapet behöver cheferna ha ett rimligt antal medarbetare och avlastning i frågor som rör administration, HR och IT.

Läs Visions rapport "Livsviktiga beslut för ett värdigt liv" här

Nyheter

Till arkivet