Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Nyutbildade socionomer byter oftare jobb

2020-10-14

En ny studie visar att nyutbildade socionomer ofta byter jobb. Orsaken tros vara höga krav och arbetsbelastning, brister i organisation och arbetsmiljö. Men också för många oerfarna chefer och kollegor.

Hur ser de första åren på arbetsmarknaden ut för nyexaminerade socionomer? Och hur uppfattar de sina arbetsvillkor och sin arbetsmiljö?

Dessa två frågor ämnade forskare vid Örebro universitet att svara på när de inledde en studie för att undersöka nyutbildade socionomers jobbsituation under en femårsperiod. I en ny rapport framkommer det att det är en hög rörlighet bland nyutbildade socionomer. Av de som deltog i studien var det enbart en femtedel som var kvar på sin första arbetsplats när femårsperioden gått mot sitt slut.

Brister i organisation, arbetsmiljö och yrkesvillkor

Av övriga deltagare i studien var det nästan 70 procent som uppgav att de haft minst tre olika tjänster under fem år. Den främsta orsaken till varför majoriteten har bytt tjänst så många gånger var brister i organisation, arbetsmiljö och/eller yrkesvillkor. Många vittnar även om orimliga krav och en hög arbetsbelastning i kombination med en begränsad kontroll över sitt arbete. Detta resulterar i att nyutbildade väljer att gå från arbetsplats till arbetsplats, och många av de socionomer som ingick i studien kände att de på grund av dessa orsaker inte kunde utföra ett gott socialt arbete.

Utebliven introduktion och oerfarna chefer

I studien framkommer att det i många fall saknades en ordentlig introduktion för nyanställda. I de fall där nyanställda tilldelades en mentor fanns det inte tillräckligt med tid avsatt för mentorn för att kunna genomföra sitt uppdrag.

För nyanställda socionomer var möjligheten att rådgöra med erfarna kollegor och chefer även begränsad då det, på grund av hög personalomsättning, inte fanns tillräckligt många på arbetsplatsen med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

- Vikten av gedigen yrkes- och arbetsplatsintroduktion kan inte nog understrykas. Socionomutbildningen är en bred generalistutbildning på grundnivå som inte ger den specialistkompetens som yrken inom socialtjänsten ofta kräver. Arbetsgivaren har också ett viktigt ansvar att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för jobbet. Att inte kunna leva upp till lagstiftningen eller aldrig hinna med arbetsuppgifterna leder till känslor av otillräcklighet. För hög personalomsättning blir lätt en negativ spiral då påfrestningarna ökar än mer på de som är kvar. Chefernas förutsättningar för det stödjande ledarskapet är också centralt för kvalitet och trivsel, säger Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg på Vision.  

Utredningen Framtidens socialtjänst

Resultaten från studien vittnar tydligt om att socialtjänsten sticker ut i jämförelse med andra arbetsplatser. Mycket tyder på att bristande resurser är en orsak bakom detta. Nyligen presenterade utredningen Framtidens socialtjänst sitt efterlängtade betänkande där man föreslår en rad olika åtgärder för en mer hållbar socialtjänst. Utredaren har även haft i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder inte innebär ökade kostnader för landets kommuner eller regeringen.

- Att resurser är begränsade och ska användas ansvarsfullt är rimligt, men det måste råda balans mellan krav och resurser. Socialtjänsten är redan underfinansierad vilket resulterar i otillräckliga arbetsvillkor och bristande kvalitet vilket gång på gång påvisas i tillsyns- och lägesrapporter från de statliga myndigheterna. I en undersökning Novus nyligen genomfört på uppdrag av Vision säger fyra av tio socialchefer att de har svårt att ge individer de insatser de har rätt till. Dagens och morgondagens socialtjänstlag måste vara tillräckligt finansierad, säger Sara.

Källa: Suntarbetsliv

Nyheter

Till arkivet

Frågor & svar