×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nyutbildade socionomer byter oftare jobb

2020-10-14

En ny studie visar att nyutbildade socionomer ofta byter jobb. Orsaken tros vara höga krav och arbetsbelastning, brister i organisation och arbetsmiljö. Men också för många oerfarna chefer och kollegor.

Hur ser de första åren på arbetsmarknaden ut för nyexaminerade socionomer? Och hur uppfattar de sina arbetsvillkor och sin arbetsmiljö?

Dessa två frågor ämnade forskare vid Örebro universitet att svara på när de inledde en studie för att undersöka nyutbildade socionomers jobbsituation under en femårsperiod. I en ny rapport framkommer det att det är en hög rörlighet bland nyutbildade socionomer. Av de som deltog i studien var det enbart en femtedel som var kvar på sin första arbetsplats när femårsperioden gått mot sitt slut.

Brister i organisation, arbetsmiljö och yrkesvillkor

Av övriga deltagare i studien var det nästan 70 procent som uppgav att de haft minst tre olika tjänster under fem år. Den främsta orsaken till varför majoriteten har bytt tjänst så många gånger var brister i organisation, arbetsmiljö och/eller yrkesvillkor. Många vittnar även om orimliga krav och en hög arbetsbelastning i kombination med en begränsad kontroll över sitt arbete. Detta resulterar i att nyutbildade väljer att gå från arbetsplats till arbetsplats, och många av de socionomer som ingick i studien kände att de på grund av dessa orsaker inte kunde utföra ett gott socialt arbete.

Utebliven introduktion och oerfarna chefer

I studien framkommer att det i många fall saknades en ordentlig introduktion för nyanställda. I de fall där nyanställda tilldelades en mentor fanns det inte tillräckligt med tid avsatt för mentorn för att kunna genomföra sitt uppdrag.

För nyanställda socionomer var möjligheten att rådgöra med erfarna kollegor och chefer även begränsad då det, på grund av hög personalomsättning, inte fanns tillräckligt många på arbetsplatsen med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

- Vikten av gedigen yrkes- och arbetsplatsintroduktion kan inte nog understrykas. Socionomutbildningen är en bred generalistutbildning på grundnivå som inte ger den specialistkompetens som yrken inom socialtjänsten ofta kräver. Arbetsgivaren har också ett viktigt ansvar att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för jobbet. Att inte kunna leva upp till lagstiftningen eller aldrig hinna med arbetsuppgifterna leder till känslor av otillräcklighet. För hög personalomsättning blir lätt en negativ spiral då påfrestningarna ökar än mer på de som är kvar. Chefernas förutsättningar för det stödjande ledarskapet är också centralt för kvalitet och trivsel, säger Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg på Vision.  

Utredningen Framtidens socialtjänst

Resultaten från studien vittnar tydligt om att socialtjänsten sticker ut i jämförelse med andra arbetsplatser. Mycket tyder på att bristande resurser är en orsak bakom detta. Nyligen presenterade utredningen Framtidens socialtjänst sitt efterlängtade betänkande där man föreslår en rad olika åtgärder för en mer hållbar socialtjänst. Utredaren har även haft i uppdrag att säkerställa att föreslagna åtgärder inte innebär ökade kostnader för landets kommuner eller regeringen.

- Att resurser är begränsade och ska användas ansvarsfullt är rimligt, men det måste råda balans mellan krav och resurser. Socialtjänsten är redan underfinansierad vilket resulterar i otillräckliga arbetsvillkor och bristande kvalitet vilket gång på gång påvisas i tillsyns- och lägesrapporter från de statliga myndigheterna. I en undersökning Novus nyligen genomfört på uppdrag av Vision säger fyra av tio socialchefer att de har svårt att ge individer de insatser de har rätt till. Dagens och morgondagens socialtjänstlag måste vara tillräckligt finansierad, säger Sara.

Källa: Suntarbetsliv

Nyheter

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum