Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Flera fördelar med förkortad arbetsvecka

2020-10-13

Frågan om kortare arbetstid är ständigt aktuell i samhällsdebatten. Den uppsats som i år tar hem Visions socionomstipendium undersöker hur sju timmars arbetsdag påverkar medarbetare inom socialtjänsten – vilket visar på många positiva effekter för både arbetssituation, fritid och hälsa.

I hela landet brottas socialtjänster med stora utmaningar, bland annat stor arbetsbelastning och höga sjukskrivningstal. När Malin Jeppsson och Elvira Nyman skulle påbörja examensarbetet på socionomprogrammet vid Södertörns högskola kändes ämnet därför självklart.

– Vi har pratat mycket om arbetsnormer och huruvida åtta arbetstimmar per dag är vad man måste arbeta för att faktiskt hinna med eller om det är en gammal norm som lever kvar. Där väcktes intresset för att undersöka saken närmare, säger Elvira Nyman.

Undersöker tre kommuner

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer av sju socialsekreterare. Alla jobbar med myndighetsutövning i tre olika kommuner; Vingåker, Norrtälje och Jönköping. Kommunerna har alla infört en förkortning från 40 till 35 timmars arbetsvecka med fortsatt samma arbetsmängd, arbetsuppgifter och lön. 

– Med hjälp av tematisk analys har vi undersökt vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt mellan intervjuerna. Resultatet visar på många positiva effekter, berättar Malin Jeppsson.

Mindre stress

De intervjuade berättar bland annat att 35-timmarsveckan lett till mindre stress, bättre fokus, mer kvalitativ sömn och mer till tid träning och familjeliv. Att jobbet blev mer strukturerat och effektivt blev samtidigt ett sätt att komma närmare sin arbetsgrupp, berättar en av de intervjuade.

– Det kollegiala stödet blev starkare eftersom viljan att ha förkortad arbetsvecka är gemensam. Dessutom har en stor del av arbetet effektiviserats då kommunernas socialtjänster anpassat sin verksamhet med fler digitala möten och mer produktiv tid till journalföring, säger Elvira.

Över förväntan

Resultatet går i linje med vad Malin och Elvira hade hoppats på. Samtidigt var de ödmjuka inför att det är en yrkesgrupp som redan är hårt belastad och att då gå över till kortare arbetsdagar kanske skulle innebära ännu mer stress.

– Vi hade med oss båda perspektiven när vi började skriva, men det vi kom fram till är absolut över förväntan. Vår förhoppning är att det framöver kommer att göras fler och större studier på ämnet eftersom resultatet vi kom fram till enbart pekar på positiva påföljder av den förkortade arbetsveckan, säger Malin.

Juryns motivering

Juryn för Visions socionomstipendium 2020 bestod av Sara Gustavsson Roxell, Socialpolitisk strateg, Anna Nilsson, Förbundsstyrelseledamot och Axel Jensen, Verksamhetsledare på Vision Student. Så här lyder juryns motivering:

’’Författarna lyfter hur en förkortad arbetsvecka kan påverka socialarbetares arbetssituation och hur detta även kan påverka deras fritid och hälsa på ett mycket förtjänstfullt sätt. Vision ser ett stort värde i att uppsatsen lägger fokus på vilka effekter socialarbetarna själva anser att den förkortade arbetsveckan har gett. Vi ser fram emot att uppmärksamma författarna och denna uppsats som även lägger ett stort fokus på arbetsplatser där Visions medlemmar kan arbeta.’’

Sök Visions stipendier

Text: Sofie Lundmark

Nyheter

Till arkivet

Frågor & svar