×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Flera fördelar med förkortad arbetsvecka

2020-10-13

Frågan om kortare arbetstid är ständigt aktuell i samhällsdebatten. Den uppsats som i år tar hem Visions socionomstipendium undersöker hur sju timmars arbetsdag påverkar medarbetare inom socialtjänsten – vilket visar på många positiva effekter för både arbetssituation, fritid och hälsa.

I hela landet brottas socialtjänster med stora utmaningar, bland annat stor arbetsbelastning och höga sjukskrivningstal. När Malin Jeppsson och Elvira Nyman skulle påbörja examensarbetet på socionomprogrammet vid Södertörns högskola kändes ämnet därför självklart.

– Vi har pratat mycket om arbetsnormer och huruvida åtta arbetstimmar per dag är vad man måste arbeta för att faktiskt hinna med eller om det är en gammal norm som lever kvar. Där väcktes intresset för att undersöka saken närmare, säger Elvira Nyman.

Undersöker tre kommuner

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer av sju socialsekreterare. Alla jobbar med myndighetsutövning i tre olika kommuner; Vingåker, Norrtälje och Jönköping. Kommunerna har alla infört en förkortning från 40 till 35 timmars arbetsvecka med fortsatt samma arbetsmängd, arbetsuppgifter och lön. 

– Med hjälp av tematisk analys har vi undersökt vad som är gemensamt och vad som skiljer sig åt mellan intervjuerna. Resultatet visar på många positiva effekter, berättar Malin Jeppsson.

Mindre stress

De intervjuade berättar bland annat att 35-timmarsveckan lett till mindre stress, bättre fokus, mer kvalitativ sömn och mer till tid träning och familjeliv. Att jobbet blev mer strukturerat och effektivt blev samtidigt ett sätt att komma närmare sin arbetsgrupp, berättar en av de intervjuade.

– Det kollegiala stödet blev starkare eftersom viljan att ha förkortad arbetsvecka är gemensam. Dessutom har en stor del av arbetet effektiviserats då kommunernas socialtjänster anpassat sin verksamhet med fler digitala möten och mer produktiv tid till journalföring, säger Elvira.

Över förväntan

Resultatet går i linje med vad Malin och Elvira hade hoppats på. Samtidigt var de ödmjuka inför att det är en yrkesgrupp som redan är hårt belastad och att då gå över till kortare arbetsdagar kanske skulle innebära ännu mer stress.

– Vi hade med oss båda perspektiven när vi började skriva, men det vi kom fram till är absolut över förväntan. Vår förhoppning är att det framöver kommer att göras fler och större studier på ämnet eftersom resultatet vi kom fram till enbart pekar på positiva påföljder av den förkortade arbetsveckan, säger Malin.

Juryns motivering

Juryn för Visions socionomstipendium 2020 bestod av Sara Gustavsson Roxell, Socialpolitisk strateg, Anna Nilsson, Förbundsstyrelseledamot och Axel Jensen, Verksamhetsledare på Vision Student. Så här lyder juryns motivering:

’’Författarna lyfter hur en förkortad arbetsvecka kan påverka socialarbetares arbetssituation och hur detta även kan påverka deras fritid och hälsa på ett mycket förtjänstfullt sätt. Vision ser ett stort värde i att uppsatsen lägger fokus på vilka effekter socialarbetarna själva anser att den förkortade arbetsveckan har gett. Vi ser fram emot att uppmärksamma författarna och denna uppsats som även lägger ett stort fokus på arbetsplatser där Visions medlemmar kan arbeta.’’

Sök Visions stipendier

Text: Sofie Lundmark

Nyheter

Till arkivet

1354 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum