Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Deltagare på workshop antecknar.

Workshop – risker och möjligheter med offentlig upphandling

2021-02-16

Den 3 november höll Vision i en workshop med tema ”Hållbar offentlig upphandling”. Offentlig upphandling omsätter uppåt 700 miljarder kronor årligen, och att rätt krav ställs i dessa inköp ses som en nyckel för att nå målen i Agenda 2030.

Kommunerna står för 70 procent av de offentliga inköpen, så här finns mycket att göra. Karin Lonaeus från Nationella kansliet för hållbar upphandling gick igenom olika risker för kränkningar av mänskliga rättigheter som finns när det man handlar produceras i andra länder. Sofia Råsmar från TCO gick igenom vilka möjligheter som finns att ställa krav på schysta villkor när man handlar inom Sverige. Hon tycker att vi måste våga mer i offentlig upphandling, genom att ställa tuffare krav på att de som gör jobbet alltid ska ha schysta villkor.

En av deltagarna på workshopen var Visions medlem Susanna Augustsson som är upphandlare i Tyresö kommun. Hon menar att kommuner har en väldig stor möjlighet att påverka hållbarhetsmålen ekonomiskt, socialt samt miljömässigt.

– Det finns mer utrymme för hållbara investeringar. Det kan exempelvis handla om att säkerställa schysta arbetsvillkor, erbjuda personer som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till sysselsättning, eller att bidra till ökad delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning, säger Susanna.

Del av "Nu gör vi!"

Workshopen var en del av konferensen ”Nu gör vi!” som den 3 november arrangerades av kansliet för Sveriges nationelle samordnare för Agenda 2030, Gabriel Wikström. Den digitala konferensen som hade 800 deltagare hade som syfte att samla aktörer som arbetar med Agenda 2030 i hela samhället och tillsammans ta kliv framåt mot uppfyllandet av de globala målen.

Nyheter

Till arkivet