Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

 • Medarbetare jobbar på distans.

Så många kan jobba på distans - men arbetsgivaren säger nej

2020-11-26

Trots återkommande uppmaningar från expertmyndigheter och regeringen om att möjliggöra distansarbete för att minska smittspridningen av covid-19 nekas var åttonde anställd att jobba från hemmet, även om arbetsuppgifterna tillåter det. Det visar en undersökning som Vision genomfört.

Undersökningen visar att

 • 1 av 8 anger att de kan utföra sina arbetsuppgifter på distans men att arbetsgivaren inte tillåter det.
 • 1 av 4 medlemmar inom välfärden jobbar på distans under halva arbetstiden eller mer.
 • 6 av 10 arbetar på distans i någon omfattning.
 • 1 av 3 som arbetar på distans är mer effektiva nu jämfört med innan coronakrisen.
 • 6 av 10 uppger att distansarbetet har lett till minskad teamkänsla.

Undersökningen gjordes under oktober månad och har besvarats av drygt 5000 medarbetare i kommuner, regioner, bolag och inom kyrkan. Även om var åttonde anställd inte får arbeta från hemmet, visar undersökningen att arbetsgivarnas inställning till distansarbete skiljer sig åt över landet. Samtidigt framkommer det att var fjärde medlem inom välfärden jobbar hemifrån under halva arbetstiden eller mer.

– Vår undersökning visar att stora delar av välfärdens verksamheter sköts på distans, och att det fungerar bra. Men vi ser också att fler arbetsgivare behöver göra ett jobb kring de nya riktlinjerna, utarbeta tydligt stöd till cheferna och skapa fler möjligheter till distansarbete. Alla som kan måste ges möjlighet att jobba från hemmet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Inom yrkesgruppen vårdadministratör vill var fjärde medarbetare arbeta på distans och har arbetsuppgifter som tillåter det, men arbetsgivaren säger nej. Men också medarbetare som arbetar med politik- och samhällsfrågor samt ekonomi och administration svarar att de vill utföra sina arbetsuppgifter på distans och att arbetsuppgifterna tillåter det, men trots det säger arbetsgivaren nej.

Effektivitet på bekostnad av teamkänslan

Distansarbete har visat sig vara positivt för effektiviteten då nästan en tredjedel av de som arbetar hemifrån anger att de löser sina uppgifter mer effektivt nu jämfört med innan coronakrisen. Resultatet understryker alltså det faktum att distansarbete leder till effektivitetsvinster, åtminstone kortsiktigt. Att arbeta hemifrån förutsätter att de verktyg och system som man använder på daglig basis fungerar lika bra som på arbetsplatsen. Och en majoritet av de tillfrågade uppger just detta och att de kan delta i möten lika bra hemma som på jobbet. Undersökningen visar också att välfärdens tjänstemän fortsätter att leverera på utsatt tid och att en högre grad av distansarbete medför en ökad generell nöjdhet hos medarbetare.

Ökad effektivitet och nöjdhet hos medarbetare som jobbar från hemmet har dock skett på bekostnad av teamkänslan, något sex av tio anställda uppger. Ju mer man jobbar på arbetsplatsen desto lägre påverkas teamkänslan negativt. Även den sociala kontakten med andra kollegor och chefer påverkas negativt ju mer man arbetar på distans, vilket framkommer i undersökningen där hela 67 procent av de tillfrågade upplever att de har för lite kontakt med andra. Men att hitta former att möta människor vid långvarigt och omfattande distansarbete är av vikt för att motverka en känsla av isolering. Ett ökat socialt samspel kan ske via digitala verktyg och/eller via fysiska träffar.

Vision ställer följande krav på arbetsgivaren:

 • Välfärdens medarbetare och chefer tar stort ansvar under coronakrisen. Sex av tio av Visions medlemmar arbetar på distans i någon omfattning. Välfärdens medarbetare och chefer tar stor ansvar under pandemin. Trots stora omställningar upplever förbundets medlemmar som arbetar på distans en hög motivation och att de får stöd och uppmuntran från såväl arbetskamrater som chefer.
 • Distansarbetet fungerar oftast väl och man är generellt sett nöjd med arbetssituationen. Hemmakontoren ger inte enbart möjlighet att göra ett gott arbete för flertalet, många upplever dessutom att de kan arbeta mer effektivt än tidigare. Hälften som arbetar på distans anger att de är mer nöjda med sin nuvarande situation.
 • Alla som kan måste ges möjlighet att arbeta från hemmet. En av åtta anger att de kan utföra sina arbetsuppgifter på distans men att de har en arbetsgivare som inte tillåter det. Det håller inte - alla som kan måste ges möjlighet att arbeta från hemmet. Vi har en samhällsspridning av covid-19 och expertmyndigheternas råd måste efterlevas. Arbetsgivare bör därför omgående göra en genomlysning av hela sin organisation och möjliggöra distansarbete för samtliga medarbetare och chefer som kan det.
 • Arbetsgivarna måste ha en handlingsplan för distansarbetet och tydliggöra ansvaret för arbetsmiljöarbetet
  Det finns stora skillnader i hur distansarbetet fungerar och organiseras. Tydlighet om vem som har ansvar för arbetsmiljöarbetet vid distansarbete leder bland annat till mer ergonomiska arbetsplatser, fler som kan göra ett gott jobb samt nöjdare medarbetare. Arbetsgivare bör därför ha en handlingsplan för distansarbetet och tydliggöra ansvaret för arbetsmiljöarbetet.
 • Ledarskap på distans kräver tid, stöd och delvis ny kompetens. Det kan vara svårt att hålla lagandan uppe när medarbetarna arbetar hemifrån och inte träffas. Närmare sex av tio uppger att distansarbetet går ut över teamkänslan. Samtidigt blir det allt viktigare att arbetsgrupper förmår samordna medarbetarnas kompletterande kompetenser för att möta en komplex och snabbrörlig omvärld. Därför behöver chefer tid att leda och få möjligt att stärka sin kompetens i att göra det på distans. För det krävs rimligt antal medarbetare, utökat chefstöd och resurser för ledarskapsutveckling.
 • Ta tillvara dagens erfarenheter och ställ om inför arbetslivet efter pandemin. Coronakrisen har accelererat den pågående digitaliseringen och nya arbetssätt har blivit vardag. Medlemmarnas förväntningar på arbetslivet efter pandemin är tydligt. Nästan två av tre tror att de kommer att arbeta mer på distans i framtiden. Fler än åtta av tio tror att de kommer att mötas digitalt i större omfattning och fler än hälften svarar att de tror att de kommer att resa mindre än tidigare. Arbetsgivarna bör ta tillfället i akt och ta tillvara dagens erfarenheter som ett led inför den framtida och pågående omställningen.
 • Smittsäkra arbetsplatserna för dem som inta kan arbeta på distans. För de arbetstagare som inte har möjlighet att på ett tillfredsställande sätt arbeta från hemmet är det av stor vikt att regelbundet riskbedöma den ordinarie arbetsplatsen och åtgärda eventuella smittorisker så att välfärdens medarbetare kan fortsätta gå till jobbet och arbeta under säkra former.

Nyheter

Till arkivet

Frågor & svar