Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Alla som kan måste ges möjlighet att arbeta från hemmet

2020-11-26

Pandemin har tagit ett nytt grepp om Sverige och nu uppmanas vi återigen att arbeta från hemmet. Det ställer delvis nya krav på dig som är chef. Du behöver rätt förutsättningar för att ge dina medarbetare möjlighet att jobba på distans och samtidigt hålla igång effektivitet och teamkänsla.

FAKTA

 • 1 av 8 anger att de kan utföra sina arbetsuppgifter på distans men att arbetsgivaren inte tillåter det.
 • 1 av 4 medlemmar inom välfärden jobbar på distans under halva arbetstiden eller mer.
 • 6 av 10 arbetar på distans i någon omfattning.
 • 1 av 3 som arbetar på distans är mer effektiva nu jämfört med innan coronakrisen.
 • 6 av 10 uppger att distansarbetet har lett till minskad teamkänsla.

En av åtta tvingas jobba från arbetsplatsen

Trots återkommande uppmaningar från expertmyndigheter och regeringen om att möjliggöra distansarbete för att minska smittspridningen av covid-19 nekas var åttonde anställd att jobba från hemmet, även om arbetsuppgifterna tillåter det. Det visar en undersökning som Vision genomfört under oktober. Så lite som var fjärde svarande jobbar mer än hälften av sin arbetstid hemifrån.

En av fem väljer att gå till jobbet trots att man får och kan jobba på distans. Du som chef har en viktig roll i att uppmuntra de medarbetare som kan utföra sitt arbete på distans att följa de regionala rekommendationer som råder. Försök ta reda på vad dina medarbetare behöver för att arbetet på distans ska fungera.

– Ha en dialog med dina medarbetare, analysera läget tillsammans. Testa er fram och stäm av regelbundet. Kanske behöver hen vara på plats för vissa arbetsuppgifter men kan utföra andra hemifrån, säger Jonas Karlsson, Visions strateg i ledarskapsfrågor.

Det är också viktigt att du som chef har rätt stöd från din arbetsgivare att ställa om verksamheten.

– Visions driver på för att alla arbetsgivare snabbt tar fram tydliga policyer kring distansarbete och stöd till dig att leda på distans. Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram riktlinjer som du som chef kan förhålla dig till. Det är även viktigt att chefer har tid att leda och får möjligt att stärka sin kompetens i att göra det på distans. För det krävs rimligt antal medarbetare, utökat chefstöd och resurser för ledarskapsutveckling. Våga fråga efter stöd, rekommenderar Jonas Karlsson.

Motivation och effektivitet går upp vid distansarbete

Distansarbete har visat sig vara positivt för effektiviteten då nästan en tredjedel av de som arbetar hemifrån anger att de löser sina uppgifter mer effektivt nu jämfört med innan coronakrisen. Undersökningen visar också att välfärdens tjänstemän fortsätter att leverera på utsatt tid och att en högre grad av distansarbete leder till en ökad generell nöjdhet hos medarbetare. Hela åtta av tio som jobbar på distans i någon utsträckning känner hög motivation för sina arbetsuppgifter.

Jobba med teamkänslan

Trots att undersökningen visar att en stor majoritet är nöjd med det stöd man får från chef och kollegor vittnar många ändå om att distansarbetet går ut över teamkänslan. Även den sociala kontakten med andra kollegor och chefer påverkas negativt ju mer man arbetar på distans. Det är alltså viktigt att hitta former att möta sina kollegor och skapa en känsla av gemenskap. Ett ökat socialt samspel kan ske även via digitala verktyg. Ha regelbundna avstämningar, även sådana som bara syftar till att ni ses och pratar om vad som är på gång och såklart om hur ni mår. Påminn varandra om era gemensamma mål och glöm inte att fira framgångar tillsammans.

Se även våra chefsverktyg:

Guide: Att leda medarbetare på distans
Tips: Arbetsmiljöarbete i Corona–tider

 

Tips till dig som chef

 • Håll dig ständigt uppdaterad kring vilka rekommendationer och regler som gäller. Analysera vad det får för konsekvenser för din verksamhet och dina medarbetare. Finns otydligheter så efterfråga klargöranden från högre ledning.

 • Kommunicera transparant vilka vägval du och arbetsgivaren gör. Arbetet kommer fungera bättre om medarbetarna får chansen att förstå vad som gäller och varför.

 • Föregå med gott exempel. Om ditt uppdrag medger arbete hemifrån - arbeta hemifrån!

 • Växla från fysiska till digitala möten. Låt det digitala vara standard. På Vision Chefs hemsida finns tips och hjälp som kan vara till nytta.

 • Ledarskap på distans kräver tid och delvis ny kompetens. Var prestigelös inför omställningen och om du känner dig osäker så efterfråga stöd från högre ledning.

 • Se särskilt till att arbetsgivaren ger dig förutsättningar att ta ditt arbetsmiljöansvar. Vad behöver du göra?

 

Frågor och svar:

Vad ska man göra om man som chef saknar direktiv från arbetsgivaren om hur distansarbetet ska genomföras, eller vilka som kan och inte kan jobba hemifrån.

Visions driver på för att alla arbetsgivare snabbt tar fram tydliga riktlinjer kring distansarbete och stöd till dig att leda på distans. Det är arbetsgivarens ansvar att ta fram riktlinjer. Våga fråga efter stöd!

Hur kan jag som chef ta ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö om vi inte ses?

Att arbeta på distans innebär frihet under ansvar. Ha dialog med medarbetarna om att de måste lyfta fram sin egen situation för att du ska kunna ta ditt ansvar. Se till att du vet vilka regler som gäller vid arbete utanför arbetsplatsen. Begär hjälp med detta från arbetsgivare och HR.

Alla mina medarbetare kan inte jobba hemifrån, så det blir orättvist om några gör det.

Det här inte en fråga om rättvisa. Det handlar om att minska risken för smittspridning. Ha dialog om detta, var tydlig med syftet och transparent med dina ställningstaganden.

Hur ska jag kunna avgöra vilka som kan och inte kan jobba hemifrån?
Ha en dialog med dina medarbetare, analysera läget tillsammans. Testa er fram och stäm av regelbundet. Kanske behöver hen vara på plats för vissa arbetsuppgifter men kan utföra andra hemifrån.

Läs hela rapporten>

 

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar