Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Inflytande över lön och arbetstid i yrkanden till KFO

2020-03-11

Den 26 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen KFO för avtalet Hälsa, vård och omsorg. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, föräldralön och nivåerna för de fasta ersättningarna är Visions fokus i kommande avtalsförhandlingar. Avtalet ska ge våra medlemmar en reell möjlighet till att påverka sitt arbetsliv och kunna arbeta mer om man vill.

Allmänna anställningsvillkor

De allmänna anställningsvillkoren behöver utvecklas för att vara ett attraktivt villkorsavtal. Det skapar engagemang och arbetsglädje, underlättar kompetensförsörjning och minskar personalomsättning. Parterna ska också uppmuntra till grön omställning och lokal implementering av Agenda 2030.

Yrkanden i korthet:

  • Medarbetare ska ha rätt till föräldralön från första anställningsdagen. Denna rätt ska även omfatta ledighet vid tillfällig föräldrapenning (vård av barn).
  • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser.
  • Parterna ska se över och korrigera de moment som anger begränsningar till sjuklön från den 15:e kalenderdagen.
  • Införa möjligheten till 80-90-100 eller motsvarande lösningar.

Rätten till heltid

Tyvärr drabbas medarbetare fortfarande av ofrivilliga deltidsanställningar. Det påverkar deras ekonomi men också möjligheten till vila efter långa arbetspass. När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir mer attraktiva.

Yrkanden i korthet:

  • Oberoende av om ordinarie den daglige arbetstid fullgjorts eller inte, ska arbete under beordrad jour eller beredskap anses som kvalificerad övertid och ersättas med övertidsersättning.
  • Parterna ska underlätta övergången till heltidstjänstgöring för såväl arbetsgivare som arbetstagare, samt genomföra åtgärder som stödjer det lokala arbetet med att öka andelen heltidsarbetande. 

Avtalet Hälsa, vård och omsorg är ett tillsvidareavtal som genomgår en årlig översyn. Parternas gemensamma ambition är att årets revision är klar till den 31 maj 2020.

Läs yrkandet i sin helhet här

 

Nyheter

Till arkivet

Frågor & svar