Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Inflytande över lön och arbetstid i yrkanden till KFO

2020-03-11

Den 26 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen KFO för avtalet Hälsa, vård och omsorg. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, föräldralön och nivåerna för de fasta ersättningarna är Visions fokus i kommande avtalsförhandlingar. Avtalet ska ge våra medlemmar en reell möjlighet till att påverka sitt arbetsliv och kunna arbeta mer om man vill.

Allmänna anställningsvillkor

De allmänna anställningsvillkoren behöver utvecklas för att vara ett attraktivt villkorsavtal. Det skapar engagemang och arbetsglädje, underlättar kompetensförsörjning och minskar personalomsättning. Parterna ska också uppmuntra till grön omställning och lokal implementering av Agenda 2030.

Yrkanden i korthet:

  • Medarbetare ska ha rätt till föräldralön från första anställningsdagen. Denna rätt ska även omfatta ledighet vid tillfällig föräldrapenning (vård av barn).
  • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser.
  • Parterna ska se över och korrigera de moment som anger begränsningar till sjuklön från den 15:e kalenderdagen.
  • Införa möjligheten till 80-90-100 eller motsvarande lösningar.

Rätten till heltid

Tyvärr drabbas medarbetare fortfarande av ofrivilliga deltidsanställningar. Det påverkar deras ekonomi men också möjligheten till vila efter långa arbetspass. När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir mer attraktiva.

Yrkanden i korthet:

  • Oberoende av om ordinarie den daglige arbetstid fullgjorts eller inte, ska arbete under beordrad jour eller beredskap anses som kvalificerad övertid och ersättas med övertidsersättning.
  • Parterna ska underlätta övergången till heltidstjänstgöring för såväl arbetsgivare som arbetstagare, samt genomföra åtgärder som stödjer det lokala arbetet med att öka andelen heltidsarbetande. 

Avtalet Hälsa, vård och omsorg är ett tillsvidareavtal som genomgår en årlig översyn. Parternas gemensamma ambition är att årets revision är klar till den 31 maj 2020.

Läs yrkandet i sin helhet här

 

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar