×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Hög tid att prioritera arbetstagarnas kompetensutveckling

2020-03-16

Till följd av teknikutveckling och globalisering är dagens samhälle mer kompetensbaserat än någonsin tidigare. Det ställer större krav på kontinuerlig kompetensutveckling genom hela arbetslivet. Men vems är egentligen ansvaret? Det undersöker Caroline Ferngren i den uppsats som i år belönas med Visions samhällsvetarstipendium.

Frågan om ansvarsfördelning kring kompetensutveckling har diskuterats både nationellt och internationellt i över 50 år utan att man egentligen kommit fram till något. Det beror delvis på att det saknas hårda krav och juridiska konsekvenser, menar Caroline Ferngren.

– Mycket handlar om rekommendationer, mjuka värden och luddiga formuleringar. Det gör det svårt att sätta några tydliga riktlinjer för vem som ska ansvara för det livslånga lärandet.

Efterfrågar handlingskraft

I uppsatsen ”Kompetensutveckling inom anställningen - problem och lösningar inom civilrätten” kommer Caroline Ferngren fram till att något måste hända – och det snart.

– Vi måste välja en modell kring hur ansvaret ska fördelas. Studien visar att det bästa är att ansvaret fördelas mellan både arbetsgivare, arbetstagare, fackförbund och staten. Arbetet behöver också ske preventivt, för när en uppsägning väl är ett faktum är det sent att börja agera.

För att komma fram till det har Caroline använt sig av en rättsanalytisk metod, där hon bland annat analyserat Lagen om anställningsskydd (LAS).

­– Min förhoppning med uppsatsen är att den blir ett inlägg i en viktig debatt, och i bästa fall också ett underlag som trycker på värdet av humankapital. Det är något som är avgörande både för individen, arbetsgivaren och för hela välfärdssamhället.

En viktig samtidsfråga

Frågan om kompetensutveckling och förslag om förändrade turordningsregler i LAS finns med i januariavtalet och är därmed ett högaktuellt ämne. I maj 2020 ska regeringen presentera den utredning som ska föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad.

– Att ändra den lagstiftning vars syfte är att skydda arbetstagare och skapa en balans mellan arbetstagare och arbetsgivare är ett stort ingrepp. Därför hoppas jag att arbetstagarna kompenseras om det är så att turordningsreglerna förändras.

Att vinna Visions samhällsvetarstipendium om 20 000 kronor är en viktig uppmuntran för Carolines fortsatta arbete.

– Det känns fantastiskt roligt och är såklart en bekräftelse på att uppsatsens ämne är viktigt. Det är extra kul eftersom uppsatsen har ett maktperspektiv och det är där jag tycker att dessa frågor är särskilt viktiga. Just nu jobbar jag som forskningsassistent på Lunds universitet och min förhoppning är att fortsätta fördjupa mig inom arbetsrätten, kanske i kombination med fackliga frågor, säger Caroline Ferngren.

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker här.

Juryns motivering:

I uppsatsen "Kompetensutveckling inom anställningen - problem och lösningar inom civilrätten" undersöker Caroline Ferngren hur vi säkerställer kompetensutveckling bland arbetstagare i ett föränderligt samhälle där arbetstagarnas kunskap utgör den viktigaste resursen.

När digitalisering, teknikutveckling och globalisering bidrar till att Sverige går från ett industrisamhälle till kunskapssamhälle är arbetstagarnas kunskap den allra viktigaste resursen. Ett ständigt föränderligt samhälle kräver dock livslångt lärande, men vem är det som ansvarar för att se till att kunskapen finns på plats? Är det arbetsgivaren eller fackförbunden? Är det kanske den enskildes ansvar eller statens? Frågan om hur vi säkerställer kompetensutveckling hos arbetstagare är en oerhört aktuell fråga utifrån globaliseringen och digitaliseringen, och även en central fråga inom Vision. Det handlar inte bara om vems ansvar det är att säkerställa kompetensen, utan också hur ett krav på kompetensutveckling utformas bäst.

Caroline Ferngren har inte enbart skrivit en uppsats som studerar området ur ett helhetsperspektiv och samtidigt lyckas gå ner på detaljnivå. Hon har också levererat ett dokument som kan användas i orientering av läget vad gäller kompetensutveckling och att omgärda det som finns. Redan vid förordet har Caroline lyckats fånga läsarens intresse och fortsätter att göra det uppsatsen igenom. Det är en gedigen uppsats som är skriven på ett tydligt och enkelt språk, och som kommer väl tillrätta hos både Vision och våra medlemmar.

 

Text: Sofie Lundmark

Nyheter

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb