Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Socialtjänstens mellanchefer axlar mångas förväntningar

2020-03-13

Verksamhetsnära chefer inom socialtjänsten står inför en rad olika utmaningar. En av dem är att agera länken mellan politiker, förvaltning, medarbetare och klienter. Den komplexa yrkesroll som mellancheferna hanterar har Tanja Öberg och Lina Alkner Timner undersökt i den uppsats som i år tilldelas Visions ledarskapsstipendium.

Hur skapas mellanchefernas ledarskap utifrån de förutsättningar som ges och den komplexitet som rollen innebär? Det har Tanja Öberg och Lina Alkner Timner studerat i sin kandidatuppsats ”Ledarskapandet i korstrycket: Mellancheferna inom sektionen för barn och unga och deras ledarskapsprocess”. Att ämnet är högaktuellt och viktigt att lyfta bekräftas av att uppsatsen nyligen tilldelats Visions årliga ledarskapsstipendium om 20 000 kronor.

– Det känns förstås väldigt upplyftande! Ämnet är intressant och vi hade dessutom ett väldigt fint samarbete sinsemellan. Vår förhoppning med uppsatsen är att medvetandegöra hur ledarskapet inom socialtjänsten formas och därmed få ett underlag för diskussion kring ledarskap i en komplex verksamhet, säger Lina Alkner Timner och Tanja Öberg.

En unik ledarroll

Uppsatsen tar avstamp i en nyfikenhet på ledarskap inom det sociala arbetet, framförallt Socialtjänstens verksamhet med barn och unga. Inom ramen för socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö har både Lina och Tanja intresserat sig särskilt för beteendevetenskap.

– Vi nosade först på hur viktigt det är att klienterna får ett bra bemötande. Där var vi först inne på att undersöka socialsekreterarnas förutsättningar för att ge det bemötande som krävs. Sedan tänkte vi ett steg längre och ville undersöka vad mellancheferna har för förutsättningar att ge medarbetarna det stöd de behöver, säger Tanja Öberg.

– Mellanchefernas roll är svår eftersom de jobbar i det vi kallar korstryck, med förväntningar och krav från flera olika håll. De blir ofta länken som ska foga samman politiskt fattade beslut med förvaltningens krav och förväntningar, personalgruppens behov och klienternas rätt till hjälp och stöd. Samtidigt är verksamheten ofta föremål för medial granskning, menar Lina Alkner Timner.

Socionomer i första hand

För att ta reda på hur mellanchefernas situation ser ut i praktiken har Lina och Tanja intervjuat sex personer i fem mellanstora kommuner.

– Vi fick liknande svar från cheferna i fråga om vilka faktorer de ansåg ingå i ett gott ledarskap. Reflektion i arbetet, förmåga att sätta tydliga gränser i sin roll och att kunna härbärgera känslor utgjorde några exempel, säger Lina.
– Vi såg också att mellancheferna många gånger legitimerade och motiverade sina prioriteringar och val mot bakgrund av sin starka professionsidentifikation, säger Tanja.

Intervjuerna visade också att mellancheferna identifierade sig starkt med att vara socionom och med de värdegrunder som ligger till grund för yrket.

– Cheferna som vi intervjuade beskrev sig själva som socionomer i första hand. De identifierade sig snarare med sin profession än med sin funktion som chef. Flera beskrev sig som socionomer fast på en annan nivå, säger Lina Alkner Timner och Tanja Öberg.

Ledarskap – en viktig profession

Jonas Karlsson som arbetar med chef och ledarskapsfrågor på Vision kommenterar:

– Chefer ska ha tid att leda så att medarbetarna kan göra sitt jobb så bra som möjligt. Ger vi chefer rätt organisatoriska förutsättningar kommer de kunna utföra sitt uppdrag på ett mer hållbart sätt. Med rätt förutsättningar blir det bland annat lättare för chefer att hantera den sortens lojalitetskonflikter som uppsatsförfattarna identifierat i sin studie.

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker här. 

Juryns motivering 

Lina Alkner Timners och Tanja Öbergs uppsats "Ledarskapet i korstrycket - Mellancheferna inom sektionen för barn och unga och deras ledarskapsprocess" behandlar utmaningarna som verksamhetsnära chefer inom socialtjänsten ofta står i. De beskriver hur de ska agera kittet mellan politiskt fattade beslut, förvaltningens krav och förväntningar, personalgruppens behov och samtidigt värna klienternas rätt till hjälp och stöd. Utöver detta poängterar även uppsatsskrivarna att socionomernas starka professionsidentitet präglar ledarskapet i alla led och att val och prioriteringar ofta motiveras mot bakgrund av den starka professionstillhörigheten.

Genom att undersöka hur verksamhetsnära chefer navigerar mellan politikens påverkan, förvaltningen och professionen visar Lina och Tanja på att man kan synliggöra viktiga faktorer för ledarskapet. Uppsatsen bör kunna ge de flesta organisationer tankeväckande uppslag och motiv till att närmare studera hur ledarskapet och chefers förutsättningar att göra sitt jobb bäst utvecklas i den egna organisationen.


Text: Sofie Lundmark

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar