×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Reallöneökningar, utveckling och hållbarhet i fokus i yrkanden med Arbetsgivaralliansen

2020-03-11

Den 21 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen, avtalen för Skola/utbildning och Folkhögskola. Reallöneökningar och rätt till friskvård två viktiga saker Vision kommer att lyfta i kommande förhandlingar.

Eftersom avtalen ser lika ut i flera delar behandlas de samtidigt.

Reallöneökningar och fungerande löneprocess

Reallöneökningar är en viktig fråga. Lönebildningen är arbetsgivarens främsta verktyg för att motivera och premiera goda prestationer i arbetet. Våra medlemmar vill se ett tydligt samband mellan arbetsinsats, bedömning och lön.

Yrkanden i korthet:            

  • Visions medlemmar ska under avtalsperioden ha reallöneökningar.
  • Centrala parter behöver tydligare klargöra när sådan utvecklingsplan ska upprättas och vad den ska innehålla.
  • Lokala parter ska få tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra förhandlingsskyldigheten och kontrollera löneavtalets efterlevnad.

Hållbarhet

Friskvård på arbetstid är att ta hand om de anställda samtidigt som arbetstagare håller sig friskare. Regelbunden motion och möjlighet att besöka sjukvården på arbetstid ger förbättrad hälsa och leder till mindre sjukskrivningar och ökad produktivitet.

Yrkanden i korthet:            

  • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser för att de anställda ska bibehålla och när behov finns, återställa arbetsförmågan.
  • Rätt till friskvård på arbetstid införs i avtalet.
  • Kort ledighet med lön ska innefatta besök i hälso- och sjukvård samt besök på mödra- eller barnavårdscentral.

Vision vill att de som väljer att resa långt med tåg i tjänsten – och därmed bidrar till minskade utsläpp –  ska kompenseras. Villkoren för restid bör därför ses över så att till exempel resor i första hand ska ske under ordinarie arbetstid. Restid som beordrats eller i efterhand godkänts att ske utanför ordinarie arbetstids förläggning ska ur vilosynpunkt likställas med arbetstid.

Mål att nytt avtal är klart till 30 april. Parterna har haft ett förhandlingstillfälle utöver yrkandeväxling. Målsättningen är att nya avtal är på plats till den 30 april då det gällande avtalet löper ut. Avtalen förlängs med sju dagar åt gången till dess att nytt avtal slutits.

Läs yrkandet i sin helhet här

Nyheter

Många försämringar för arbetstagaren i LAS–utredningen

Vision är mycket kritisk till de förändringar av LAS som presenteras idag. Förslagen ändrar maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare till fördel för arbetsgivaren. Utredningen borde aldrig ha tillsatts – politiken ska hålla sig borta från sådant som arbetsmarknadens parter har ansvar att hantera. Visions förbundsjurist förklarar vad som är nytt med förslagen.  2020-06-01

Tillfälliga regler ger kompensation för uppskjuten sommarsemester

Många medarbetare jobbar just nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Trycket på välfärden är högt och Vision ser att det riskerar att påverka sommarsemestrarna för våra medlemmar. De tillfälliga reglerna försäkrar att de som behöver skjuta på sin semester får kompensation samtidigt som chefer får möjlighet att ta ansvar för bemanningen inom välfärden under sommaren.  2020-04-23

Krislägesavtalet aktiverat i Region Stockholm

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu aktiverat krislägesavtalet för medarbetare inom intensivvården efter att begäran inkommit från Region Stockholm. Avtalet ger högre ersättningar och tydliga regler kring arbetstid och återhämtning för de medarbetare som berörs.  2020-04-03

Avtalet med Svenska kyrkan förlängs till hösten

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen med Svenska kyrkan fram till hösten. Nuvarande avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.  2020-04-02

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb