Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Lönemodellen ger medlemmar mer inflytande

2020-03-04

Under våren är Vision med och förhandlar fram villkoren för flera nya avtal. Ett av dem är det löneavtal för kommuner och regioner som bestämmer hur lön ska sättas ute på medlemmarnas arbetsplatser. - Exakt vad förhandlingarna leder till vet vi inte ännu, men det vi vet är att vårt löneavtal öppnar upp för ett ökat medarbetarinflytande, säger Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision.

Att alla medlemmar har rätt till ett hållbart arbetsliv som innehåller schyssta arbetsvillkor och en rimlig lön är en självklarhet för Vision. Vart tredje eller fjärde år, ibland oftare, förhandlas flera olika avtal som reglerar vilka villkor som ska gälla ute på arbetsplatserna, däribland lönesättning.

Löneökningarna sätts lokalt baserat på arbetsinsats

Det övergripande löneavtalet bygger på det som kallas för lokal lönebildning. Det handlar om att varje arbetsgivare sätter lönerna för sina medarbetare utifrån en process som bland annat inkluderar lönesamtal. I det avtalet har det under de senaste avtalsperioderna inte funnits någon förutbestämd procentuellt löneökning.

– Det innebär är att löneprocessen som leder fram till den individuella löneökningen ska ske ute på arbetsplatserna, genom att arbetsgivare, medarbetare och ibland fackliga representanter tillsammans pratar om den personliga utvecklingen och bidraget till arbetsplatsen. Det förutsätter att lönesamtalet ute på arbetsplatserna verkligen tas på allvar, säger Eva-Lotta.

Visions medlemmar har haft bra löneutveckling

Lönemodellen, som saknar angiven löneökningsnivå, har funnits helt eller delvis i minst tre avtalsperioder. För de allra flesta av Visions medlemmar har det lett till en bra procentuell löneutveckling i förhållande till resten av arbetsmarknaden. Det har också inneburit en ökad förståelse för hur var och en kan bidra till arbetsplatsen och vilka faktorer som genererar en högre lön, menar Eva-Lotta:

– Med vår modell bygger lön och löneutvecklingen i större utsträckning på arbetsinsats snarare än hur bra en medarbetare är på att argumentera i ett lönesamtal. Visions medlemmar har fått goda löneökningar under de avtalsperioder då vi har haft den här typen av avtal.

– Men det betyder inte att vi är nöjda. Många av våra medlemmar har alldeles för låga löner och lönespridningen är allt för dålig. Det är inte rimligt att i stort sätt alla inom en yrkesgrupp har samma lön. Här tror vi dock att vår lönemodell är ett redskap. Även om man kan känna otålighet så tror jag att det lönar sig att hålla i modellen, säger Eva-Lotta.

Avtalsförhandlingarna fokuserar på lön och arbetstid

Det nu gällande avtalet tecknades 2017 och går ut den 31 mars i år. Under de närmaste veckorna väntar en intensiv period av förhandlingar och träffar med förtroendevalda och arbetsgivare. Flera ombudsmän ansvarar för olika delar i förhandlingen och de har precis börjat konkretisera Visions yrkanden och vad arbetsgivarna vill uppnå.

– Det vi bland annat hoppas på att komma fram till med det nya avtalet är en större tydlighet i hur löneprocessen ska gå till och vad vi ska göra för att lönespridning och löneutveckling ska öka. Utöver det så vill vi ha förbättringar och inflytande kring arbetstid, avslutar Eva-Lotta.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar