Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Avtalsrörelsen med Fastigo skjuts upp

2020-03-31

Vision har tillsammans med Fastigo enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Industrins parter har meddelat att de med anledning av coronaviruset enats om att prolongera, det vill säga förlänga, sina avtal till den sista oktober utan några förändringar. Även avtalsrörelsen inom kommun och region kommer att skjutas upp till hösten. Fastigo och Vision har därför kommit överens om att skjuta på avtalsförhandlingarna för k-avtalet och prolongera det befintliga avtalet till 31 oktober 2020.

Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att verksamheter är mycket hårt ansträngda. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dessutom rimligt att anta att trycket kommer att öka ytterligare under våren. 

Avtalet med Fastigo löper ut den 31 mars 2020. Det förlängs nu till den 31 oktober 2020. 

Frågor och svar

Varför har Vision förlängt avtalet?
Med tanke på den rådande pandemin och de svårigheter den skapar i den svenska välfärden och samhällsekonomin i stort finns inte förutsättningar att bedriva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Vision vill genom denna förlängning också ta sitt ansvar för att bidra till att medarbetare och arbetsgivare kan fokusera på sin verksamhet i den rådande svåra situationen.

Hur lång tid är avtalet förlängt?
Förlängning gäller till och med 31 oktober.

När återupptas förhandlingarna?
Förhandlingarna kommer att återupptas när så är möjligt, sannolikt efter sommaren. Parterna har fram till dess löpande kontakt.

När får anställda sina nya löner?
När Vision och Fastigo har kommit överens om ett nytt löneavtal kommer löneöversynerna kunna avslutas och nya löner betalas ut.

Kommer jag få min nya lön retroaktivt?
Datum då ny lön börjar gälla enligt avtalet är 1 april varje år. Det finns i nuläget inga planer på att ändra revisionsdatum på avtalsområdet. Frågan kommer att hanteras i kommande förhandlingar.

Varför ska jag behöva vänta på min löneförhöjning?
Det är inte bra att avtalsförhandlingarna måste skjutas upp, men parter på hela arbetsmarknaden har gjort samma bedömning som Vision: I rådande läge måste vi alla göra vad vi kan för att först lösa den samhällskris som har uppkommit.

Vad gäller för de som inte är med i facket?
Arbetstagare som arbetar inom Visions avtalsområde och inte är med i något fackförbund omfattas av Visions kollektivavtal. Det vill säga dessa arbetstagare ska inte få ut ny lön. Arbetsgivaren ska vänta med att revidera deras lön tills kollektivavtal finns på plats. Om arbetsgivare går vidare med lönerevision för oorganiserade måste Vision agera. Kontakta ditt närmsta regionala Vision center om detta händer.

Vad händer om en medlem går ur Vision?
En arbetstagare som är medlem i Vision omfattas av Visions kollektivavtal under avtalsperioden även om arbetstagaren går ur Vision. Om en arbetstagare lämnar Vision och arbetsgivaren tar med arbetstagaren i annat förbunds löneöversyn så är det ett kollektivavtalsbrott gentemot Vision. Vi bör då begära rättstvisteförhandling.

Vad innebär förlängningen för Visions yrkanden?
Förhandlingarna kommer att återupptas där de nu avbrutits. Vision har i nuläget inga planer på att ändra i sina yrkanden. Vi följer löpande utvecklingen. Läs mer om Visions yrkanden inom Fastigo.

Hur påverkas min sjukpenninggrundande inkomst av att ny lön försenas?
Sjukpenninggrundande inkomst beräknas från det datum då lokalt avtal undertecknas, alltså då löneavstämningen är klar. Det finns ingen retroaktivitet i Försäkringskassans system.

Vad händer om jag går i pension eller avslutar min anställning av andra skäl innan lönerevision?
Om din anställning har avslutats och din lön har slutreglerats så utges ingen lön eller andra ersättningar retroaktivt.

 

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar