Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Avtalsrörelsen med Fastigo skjuts upp

2020-03-31

Vision har tillsammans med Fastigo enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Industrins parter har meddelat att de med anledning av coronaviruset enats om att prolongera, det vill säga förlänga, sina avtal till den sista oktober utan några förändringar. Även avtalsrörelsen inom kommun och region kommer att skjutas upp till hösten. Fastigo och Vision har därför kommit överens om att skjuta på avtalsförhandlingarna för k-avtalet och prolongera det befintliga avtalet till 31 oktober 2020.

Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att verksamheter är mycket hårt ansträngda. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dessutom rimligt att anta att trycket kommer att öka ytterligare under våren. 

Avtalet med Fastigo löper ut den 31 mars 2020. Det förlängs nu till den 31 oktober 2020. 

Frågor och svar

Varför har Vision förlängt avtalet?
Med tanke på den rådande pandemin och de svårigheter den skapar i den svenska välfärden och samhällsekonomin i stort finns inte förutsättningar att bedriva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Vision vill genom denna förlängning också ta sitt ansvar för att bidra till att medarbetare och arbetsgivare kan fokusera på sin verksamhet i den rådande svåra situationen.

Hur lång tid är avtalet förlängt?
Förlängning gäller till och med 31 oktober.

När återupptas förhandlingarna?
Förhandlingarna kommer att återupptas när så är möjligt, sannolikt efter sommaren. Parterna har fram till dess löpande kontakt.

När får anställda sina nya löner?
När Vision och Fastigo har kommit överens om ett nytt löneavtal kommer löneöversynerna kunna avslutas och nya löner betalas ut.

Kommer jag få min nya lön retroaktivt?
Datum då ny lön börjar gälla enligt avtalet är 1 april varje år. Det finns i nuläget inga planer på att ändra revisionsdatum på avtalsområdet. Frågan kommer att hanteras i kommande förhandlingar.

Varför ska jag behöva vänta på min löneförhöjning?
Det är inte bra att avtalsförhandlingarna måste skjutas upp, men parter på hela arbetsmarknaden har gjort samma bedömning som Vision: I rådande läge måste vi alla göra vad vi kan för att först lösa den samhällskris som har uppkommit.

Vad gäller för de som inte är med i facket?
Arbetstagare som arbetar inom Visions avtalsområde och inte är med i något fackförbund omfattas av Visions kollektivavtal. Det vill säga dessa arbetstagare ska inte få ut ny lön. Arbetsgivaren ska vänta med att revidera deras lön tills kollektivavtal finns på plats. Om arbetsgivare går vidare med lönerevision för oorganiserade måste Vision agera. Kontakta ditt närmsta regionala Vision center om detta händer.

Vad händer om en medlem går ur Vision?
En arbetstagare som är medlem i Vision omfattas av Visions kollektivavtal under avtalsperioden även om arbetstagaren går ur Vision. Om en arbetstagare lämnar Vision och arbetsgivaren tar med arbetstagaren i annat förbunds löneöversyn så är det ett kollektivavtalsbrott gentemot Vision. Vi bör då begära rättstvisteförhandling.

Vad innebär förlängningen för Visions yrkanden?
Förhandlingarna kommer att återupptas där de nu avbrutits. Vision har i nuläget inga planer på att ändra i sina yrkanden. Vi följer löpande utvecklingen. Läs mer om Visions yrkanden inom Fastigo.

Hur påverkas min sjukpenninggrundande inkomst av att ny lön försenas?
Sjukpenninggrundande inkomst beräknas från det datum då lokalt avtal undertecknas, alltså då löneavstämningen är klar. Det finns ingen retroaktivitet i Försäkringskassans system.

Vad händer om jag går i pension eller avslutar min anställning av andra skäl innan lönerevision?
Om din anställning har avslutats och din lön har slutreglerats så utges ingen lön eller andra ersättningar retroaktivt.

 

Nyheter

Till arkivet