×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

  • Anteckning

    Anteckning

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

2020-03-23

Vision har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Arbetet med att bekämpa coronaviruset medför att välfärdens verksamheter är mycket hårt ansträngda. Enligt Folkhälsomyndigheten är det dessutom rimligt att anta att trycket kommer att öka ytterligare under våren. Parterna inom kommun- och regionsektorn har därför enats om att skjuta upp förhandlingarna om nya avtal till efter sommaren och förlänga gällande avtal till den 31 oktober 2020.

 Vision och arbetsgivarna är överens om att inte ta tid och resurser från det exceptionellt viktiga arbete som just nu görs i kommuner och regioner och skjuter därför upp avtalsförhandlingarna till i höst. Välfärdens verksamheter behöver lägga allt fokus på att minska smittspridning, vårda sjuka och klara omsorgen om barn och äldre, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Beslutet att skjuta upp förhandlingarna är fattat av Vision och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Visions målsättning är att teckna långsiktigt hållbara avtal. Vår bedömning är att det inte finns tillräckligt goda förutsättningar att åstadkomma detta under de närmaste månaderna. Det viktigaste nu är att säkerställa förutsättningarna för en trygg arbetsmiljö och fungerande välfärdstjänster, säger Veronica Magnusson.

Avtalet för OFR Allmän kommunal verksamhet löper ut den 31 mars 2020. Det förlängs nu till den 31 oktober 2020. Avtalet rör omkring 120 000 medarbetare.

Frågor och svar

Varför har Vision förlängt HÖK17?
Med tanke på den rådande pandemin och de svårigheter den skapar i den svenska välfärden och samhällsekonomin i stort finns inte förutsättningar att bedriva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Vision vill genom denna förlängning också ta sitt ansvar för att bidra till att kommuner och regioner kan fokusera på sin verksamhet i den rådande svåra situationen.

Hur lång tid är HÖK17 förlängt?
Förlängning av HÖK17 samt övriga avtal gäller till och med 31 oktober.

När återupptas förhandlingarna?
Förhandlingarna kommer att återupptas när så är möjligt, sannolikt efter sommaren. Parterna har fram till dess löpande kontakt.

När får anställda sina nya löner?
När Vision och SKR/Sobona har kommit överens om ett nytt löneavtal kommer löneöversynerna kunna avslutas och nya löner betalas ut.

Kommer jag få min nya lön retroaktivt?
Datum då ny lön börjar gälla enligt HÖK17 är 1 april varje år. Det finns i nuläget inga planer på att ändra revisionsdatum på avtalsområdet. Frågan kommer att hanteras i kommande förhandlingar.

Varför ska jag behöva vänta på min löneförhöjning?
Det är inte bra att avtalsförhandlingarna måste skjutas upp, men parter på hela arbetsmarknaden har gjort samma bedömning som Vision: I rådande läge måste vi alla göra vad vi kan för att först lösa den samhällskris som har uppkommit.

Vad gäller för de som inte är med i facket?
Arbetstagare som arbetar inom Visions avtalsområde och inte är med i något fackförbund omfattas av Visions kollektivavtal. Det vill säga dessa arbetstagare ska inte få ut ny lön. Arbetsgivaren ska vänta med att revidera deras lön tills kollektivavtal finns på plats. Om arbetsgivare går vidare med lönerevision för oorganiserade måste Vision agera. Kontakta ditt närmsta regionala Vision center om detta händer.

Vad händer om en medlem går ur Vision?
En arbetstagare som är medlem i Vision omfattas av Visions kollektivavtal under avtalsperioden även om arbetstagaren går ur Vision. Om en arbetstagare lämnar Vision och arbetsgivaren tar med arbetstagaren i annat förbunds löneöversyn så är det ett kollektivavtalsbrott gentemot Vision. Vi bör då begära rättstvisteförhandling.

Vad innebär förlängningen för Visions yrkanden?
Förhandlingarna kommer att återupptas där de nu avbrutits. Vision har i nuläget inga planer på att ändra i sina yrkanden. Vi följer löpande utvecklingen.

Vad innebär detta för Visions Lokala kollektivavtal (LOK)?
Samtliga lokala kollektivavtal förlängs enligt samma tidsram som centrala avtal.

Hur påverkas min sjukpenninggrundande inkomst av att ny lön försenas?
Sjukpenninggrundande inkomst beräknas från det datum då lokalt avtal undertecknas, alltså då löneavstämningen är klar. Det finns ingen retroaktivitet i Försäkringskassans system.

Vad händer om jag går i pension eller avslutar min anställning av andra skäl innan lönerevision?
Om din anställning har avslutats och din lön har slutreglerats så utges ingen lön eller andra ersättningar retroaktivt.

 

Nyheter

Till arkivet

1355 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum