Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Avtal om korttidspermittering på plats

2020-03-20

Vision har tecknat avtal om korttidspermittering med flertalet arbetsgivarorganisationer. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.

Texten uppdaterad 25 maj

Vision har tecknat avtal om korttidsarbete/korttidspermittering tillsammans med flera arbetsgivarorganisationer, se avtalen längst ner på sidan.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med subventioner för att täcka en del av kostnaden och arbetsgivaren står för en del. Under perioden 1 maj-31 juli 2020 får arbetstidsminskningen vid korttidspermittering uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. En arbetstagares löneminskning vid deltagande i sådant korttidsarbete ska uppgå till 12 procent av ordinarie lön. Åtgärden har genomförts på grund av att många företag är pressade med anledning av covid-19. 

Detta innebär att där verksamhet, som är medlem i någon av ovanstående arbetsgivarorganisation, och som omfattas av Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och stödet som nu tillfälligt förstärks. 

Vision har tecknat avtalen för att öppna upp möjligheten att ingå lokala avtal om korttidsarbete/korttidspermittering där lagstiftningen tillåter. 

Från när gäller systemet?

Systemet träder i kraft 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 16 mars för Almega Vårdföretagen och Tjänsteföretagen, Arbetsgivaralliansen, KFO och IDEA. Sobona (KFS) från 16 mars och Fastigo från 23 mars. 

Gäller korttidsavtalet alla anställda?

Ja, fast anställda och visstidsanställda. Dock inte bemanningsanställda som har sin anställning hos en annan arbetsgivare.

Krävs ett avtal?

Ja, det krävs att korttidspermittering finns med i ett centralt avtal som gäller för din arbetsplats. Se avtalen längre ner. Det krävs också ett lokalt avtal om korttidsarbete på din arbetsplats.

Måste man ha olika avtal om inte alla anställda lyder under ett centralt kollektivavtal?

Nej, kollektivavtalet gäller i praktiken för samtliga anställda. Det spelar ingen roll om några inte är fackligt organiserade eller om de tillhör en annan fackförening som du inte har kollektivavtal med.

Hur går det till?

Avdelningen, klubben eller ombud ska tillsammans med arbetsgivaren förhandla och gemensamt analyserar verksamhetens ekonomiska situation på kort och lång sikt, se över vilka befattningar eller kategorier som kan vara aktuella och under vilken period.

När ett lokalt avtal ingåtts ansöker arbetsgivaren om stödet från Tillväxtverket. Ansökningarna öppnas den 7 april. Tillväxtverket ska därefter godkänna ansökan innan stöd kan betalas ut till arbetsgivaren.

Vad gäller för löner och arbetstidsminskning?

Det är procentsatserna i lagen om korttidspermittering som gäller. Arbetstiden kan minska med 20, 40 eller 60 procent. Staten står för en del, arbetsgivaren en del och medarbetaren för en del. Kostnaden för medarbete är en minskning med 4, 6 eller 7,5 procent. Lokala parter kan inte komma överens om andra nivåer. Under perioden 1 maj-31 juli 2020 får arbetstidsminskningen vid korttidspermittering uppgå till 80 procent av ordinarie arbetstid. En arbetstagares löneminskning vid deltagande i sådant korttidsarbete ska uppgå till 12 procent av ordinarie lön. 

Vad ska finnas med i ett lokalt avtal?

Det finns en mall för lokala avtal för korttidspermittering. Där ska parterna lokalt reglera vilka arbetstagare som omfattas och vilka som undantas. Det ska också framgå under vilken period korttidsarbetet ska pågå och vilka tider som gäller. Det lokala avtalet ska alltid vara uppsägningsbart med 7 dagars uppsägningstid.

Hur blir det med löner och andra ersättningar?

Ersättningarna fördelas jämt under perioden för korttidsarbete. Det gäller även om arbetstidsminskningen varierar vecka för vecka.

Vad gäller vid uppsägningar eller egen uppsägning?

Enligt ordinarie lagstiftning ges stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden fram till 31 december 2020 gäller den även för uppsagd personal. 

Vad gäller med utbildningar under korttidsarbete?

Det är något parterna lokalt får komma överens om och föra in i det lokala avtalet.

Hur påverkar det här min pension?

Under korttidspermitteringen erhåller du pension på det totalbelopp som betalas ut till dig i lön. Den förlorade inkomsten (på maximalt 7,5 procent eller maximalt 12 procent under perioden maj-juli) får du inte pension för. Stödet är endast för kontant lön och omfattar därför inte avsättningar till tjänstepension.

Vad gäller för korttidspermittering vid röda dagar?

Reglerna för korttidsarbete vid röda dagar är de samma som vid lägre sysselsättningsgrad i allmänhet. Har man förlagt sin tjänstlediga/föräldralediga dag eller har ett schema på deltid som löper endast över vissa av veckans dagar kommer det gälla även under veckor då man har korttidsarbete. Om schemat vid korttidspermitteringen ligger så att man inte arbetar fredagar, och inget annat är överenskommet, arbetar den vars normala arbetstid är förlagd måndag-fredag ändå enligt permitteringsschemat veckans övriga dagar.

Medarbetare kan komma överens med arbetsgivaren om att flytta en ledig dag men det är ingen rättighet att få den flyttad. Med andra ord gäller regeln både då medarbetaren gått ner i tid utifrån eget önskemål, vid deltidsanställning och vid permittering– förutsatt att inte annat är avtalat.

Det innebär dock också att om en röd dag infaller på en veckodag som man skulle ha arbetat enligt ”korttidsarbetsschemat” är man ledig den dagen utan att arbetsgivaren kan förlägga extra tid någon annan dag, om inte annat överenskoms.

Kan arbetsgivare införa beredskap under pågående korttidspermittering?

Vi ser inte att det är förenligt att föra in beredskap under pågående korttidspermittering. Det är inte möjligt för arbetsgivaren att ensidigt ändra en anställning så att den även omfattar beredskap, om det inte tidigare varit en del av anställningen. Förändringen måste förhandlas och beredskap ska dessutom ersättas enligt kollektivavtal.

Har arbetsgivaren ett ökat behov av bemanning behöver arbetsgivaren påkalla ny förhandling om nytt lokalt avtal om korttidspermittering med avsikt att minska eller avbryta permitteringen för vissa eller alla medarbetare så att verksamheten får den bemanning som krävs.

Scheman och ändringar av dem ska även fortsättningsvis hanteras enligt våra ordinarie kollektivavtal.

Under den arbetsbefriade tiden är medarbetare fria att disponera sin tid, med hänsyn till överenskommelser om bisyssla, lojalitet och eventuella konkurrensklausuler m.m.

Vi noterar dock att arbetsgivare fortsatt har möjlighet att beordra in personal vid oförutsägbara händelser, så som stort personalbortfall vid sjukdom. Då kan arbetsgivare tillfälligt avbryta permitteringen för vissa medarbetare men måste rapportera det vid avstämning.

Eftersom korttidspermittering även kan omfatta medarbetare under uppsägningstid så har parterna inom KFO, Arbetsgivaralliansen, Vårdföretagen och Tjänsteföretagen tagit fram ett tilläggsavtal. Respektive paragraf som reglerar rätten under uppsägningstid har därför strukits. Se tilläggsavtal.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar