×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

  • Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Avtal om korttidspermittering på plats

2020-03-20

Vision har tecknat avtal om korttidspermittering med flertalet arbetsgivarorganisationer. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.

Vision har tecknat avtal om korttidsarbete/korttidspermittering tillsammans med flera arbetsgivarorganisationer, se avtalen längst ner på sidan.

Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten går in med subventioner för att täcka en del av kostnaden och arbetsgivaren står för en del. Åtgärden har genomförts på grund av att många företag är pressade med anledning av covid-19.

Detta innebär att där verksamhet, som är medlem i någon av ovanstående arbetsgivarorganisation, och som omfattas av Lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och stödet som nu tillfälligt förstärks. 

Många av de avtalsområden där Vision tecknar avtal saknar tyvärr möjligheten att kortidspermittera på grund av de undantag som lagstiftningen innehåller. Det gäller bland annat arbetsgivare vars verksamhet i huvudsak är finansierad av allmänna medel och där det egentligen åligger på det allmänna att tillhandahålla verksamheten.

Som exempel på sådana verksamheter kan nämnas privata utförare av offentligt finansierade tjänster inom vård, skola och omsorg. En fristående skola vars verksamhet finansieras med bidrag från elevers hemkommuner är därför ett exempel på verksamhet som undantas möjlighet till korttidspermittering.

Verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur och som inte är finansierad av anslags- eller skattemedel bör dock på samma sätt som gäller för privatägda företag kunna få stöd vid korttidsarbete/korttidspermittering. Vision har tecknat avtalen för att öppna upp möjligheten att ingå lokala avtal om korttidsarbete/korttidspermittering där lagstiftningen tillåter. 

Från när gäller systemet?
Systemet träder i kraft 7 april 2020 men gäller retroaktivt från 16 mars för Almega, Arbetsgivaralliansen och KFO (se vilka avtal längre ner). Sobona (KFS) från 16 mars och Fastigo från 23 mars. 

Gäller korttidsavtalet alla anställda?
Ja, fast anställda och visstidsanställda. Dock inte bemanningsanställda som har sin anställning hos en annan arbetsgivare.

Krävs ett avtal?
Ja, det krävs att korttidspermittering finns med i ett centralt avtal som gäller för din arbetsplats. Se avtalen längre ner.

Det krävs också ett lokalt avtal om korttidsarbete på din arbetsplats.

Hur går det till?
Avdelningen, klubben eller ombud ska tillsammans med arbetsgivaren förhandla och gemensamt analyserar verksamhetens ekonomiska situation på kort och lång sikt, se över vilka befattningar eller kategorier som kan vara aktuella och under vilken period.

När ett lokalt avtal ingåtts ansöker arbetsgivaren om stödet från Tillväxtverket. Ansökningarna öppnas den 7 april. Tillväxtverket ska därefter godkänna ansökan innan stöd kan betalas ut.

Vad gäller för löner och arbetstidsminskning?
Det är procentsatserna i lagen om korttidspermittering som gäller. Arbetstiden kan minska med 20, 40 eller 60 procent. Staten står för en del, arbetsgivaren en del och medarbetaren för en del. Kostnaden för medarbete är en minskning med 4, 6 eller 7,5 %. Lokala parter kan inte komma överens om andra nivåer.

Vad ska finnas med i ett lokalt avtal?
Det finns en mall för lokala avtal för korttidspermittering. Där ska parterna lokalt reglera vilka arbetstagare som omfattas och vilka som undantas. Det ska också framgå under vilken period korttidsarbetet ska pågå och vilka tider som gäller. Det lokala avtalet ska alltid vara uppsägningsbart med 7 dagars uppsägningstid.

Hur blir det med löner och andra ersättningar?
Ersättningarna fördelas jämt under perioden för korttidsarbete. Det gäller även om arbetstidsminskningen varierar vecka för vecka.

Vad gäller vid uppsägningar eller egen uppsägning?
Enligt ordinarie lagstiftning ges stöd enbart för varslad personal, men under undantagsperioden fram till 31 december 2020 gäller den även för uppsagd personal. 

Vad gäller med utbildningar under korttidsarbete?
Det är något parterna lokalt får komma överens om och föra in i det lokala avtalet.

Hur påverkar det här min pension?
Under korttidspermitteringen erhåller du pension på det totalbelopp som betalas ut till dig i lön. Den förlorade inkomsten (på maximalt 7,5%) får du inte pension för. Stödet är endast för kontant lön och omfattar därför inte avsättningar till tjänstepension.

Eftersom propositionen om korttidspermittering nu föreslår att även medarbetare under uppsägningstid ska omfattas av lagen så har parterna inom Arbetsgivaralliansen tagit fram ett tilläggsavtal. Respektive paragraf som reglerar rätten under uppsägningstid har därför strukits. Se tilläggsavtal.

Almega (Vårdföretagarna och Tjänsteföretagarna) 

Tillägg till avtal om korttidsarbete Amlega vårdföretagarna

Mall för lokal överenskommelse om korttidsarbete - Vårdföretagarna

Avtal om korrtidspermittering KFO (Hälsa, vård och omsorg)

Arbetsgivaralliansen (Folkhögskola)

Arbetsgivaralliansen (Teologiska och ekumeniska organisationer)

Arbetsgivaralliansen (vård och omsorg )

Arbetsgivaralliansen (TRIA)

Arbetsgivaralliansen (skola/utbildning)

Arbetsgivaralliansen ideella och idéburna organisationer

Tilläggsavtal för Arbetsgivaralliansen (TEO, vård/omsorg, folkhögskola)

KFO, tandläkarmottagningar och tandregleringsverksamhet

Sobona (KFS)

Fastigo

Mall för lokalt protokoll

Nyheter

Krislägesavtalet aktiverat i Region Stockholm

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu aktiverat krislägesavtalet för medarbetare inom intensivvården efter att begäran inkommit från Region Stockholm. Avtalet ger högre ersättningar och tydliga regler kring arbetstid och återhämtning för de medarbetare som berörs.  igår kl 12:44

Avtalet med Svenska kyrkan förlängs till hösten

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen med Svenska kyrkan fram till hösten. Nuvarande avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.  i förrgår kl 15:01

Avtalsrörelsen med Fastigo skjuts upp

Vision har tillsammans med Fastigo enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.  för 4 dagar sedan

Anteckning

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Vision har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.  för 12 dagar sedan

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri hela mars, även för dig som inte är medlem, och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb