×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Öppet brev till regeringen

2020-05-14

Äldreomsorgens chefer avgörande för att klara krisen. Öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges kommuner och regioner, SKR.

I Visions enkät som 570 chefer inom kommunalt driven äldreomsorg besvarat anser en majoritet av cheferna (62 procent) att de saknar tillräckliga resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för de anställda.

Därför uppmanar Vision idag sina chefsmedlemmar i äldreomsorgen att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till överordnad chef/ledning om de anser att det saknas tillräckliga resurser, befogenheter eller kunskap för att kunna utföra dessa uppgifter.

SKR och arbetsgivarna har under lång tid misslyckats med att ge de verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen förutsättningar att kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter fullt ut. Arbetsmiljöverket (AMV) ställde krav på förbättrade åtgärder i arbetsmiljön för arbetstagarna inom hemtjänst och på äldreboenden i hela 87 procent av de inspektioner som genomfördes i den stora tillsynen av äldreomsorgen 2017 – 2019. AMV konstaterade stora brister och risker i arbetsmiljön − brister som vi nu ser skrämmande följder av.

Äldreomsorgscheferna i Visions enkät vill inget hellre än att förhindra smittspridning och säkra arbetsmiljön men de saknar förutsättningar för detta. Vår enkät visar att bara knappt hälften av cheferna anser att skyddsutrustningen är tillräcklig för att fullt ut förebygga smitta av Covid-19. Närmare fyra av fem chefer känner oro för att personalen ska smittas.

Chefer inom vård och omsorg har flest medarbetare per chef jämfört med chefer i andra branscher. År 2009 var det genomsnittliga antalet medarbetare per chef i den kommunala äldreomsorgen 54 stycken. 2015 hade den siffran ökat till i genomsnitt 60 medarbetare per chef. Trots att både enskilda kommuner och SKR sedan dess uttalat hur viktiga cheferna är för att skapa god verksamhet med bra arbetsmiljö, kan vi idag endast se marginella eller inga positiva förändringar.

Vision anser att det saknas fokus på ledarskapet i äldreomsorgen, och att det är aningslöst. Nu presenterar regeringen, SKR och Kommunal en satsning som kommer att ge chefer ansvar för ytterligare 10 000 nya tillsvidareanställda vårdbiträden och undersköterskor. Men satsningen följs inte av några tydliga krav från regeringen på att kommunerna ska klara av att åtgärda de brister i arbetsmiljön som AMV konstaterade i sin tillsyn.

Vision förväntar sig nu att arbetsgivare i kommuner tar sitt arbetsmiljöansvar när våra chefsmedlemmar har uttömt alla sina möjligheter att klara av sin viktigaste uppgift just nu – att skydda de äldre från smittspridning och att säkra arbetsmiljön för de anställda i äldreomsorgen.

Vi förväntar oss åtgärder som stärker ledarskapet:

  • Minska antalet medarbetare per chef så att chefer får tid att leda.

  • Ge chefer stödresurser i form av exempelvis administration, IT och HR – det ger chefer möjlighet att fokusera på sina arbetsmiljöuppgifter.

  • Vision ser också att regeringen i sin fortsatta satsning på äldreomsorgen ska ställa krav på arbetsgivarna att ge reella förutsättningar för en god arbetsmiljö. De verksamhetsnära cheferna är avgörande för att klara krisen i äldreomsorgen. De behöver ges rimliga förutsättningar för chefskap och ett gott arbetsmiljöarbete. Vision bidrar gärna i det arbetet.

Veronica Magnusson
Förbundsordförande i Vision

Nyheter

Alla som kan måste ges möjlighet att arbeta från hemmet

Pandemin har tagit ett nytt grepp om Sverige och nu uppmanas vi återigen att arbeta från hemmet. Det ställer delvis nya krav på dig som är chef. Du behöver rätt förutsättningar för att ge dina medarbetare möjlighet att jobba på distans och samtidigt hålla igång effektivitet och teamkänsla.  i förrgår kl 08:53

Feministisk digitalisering för ett bättre anpassat arbetsliv

Vision har tagit fram en ny spetsutbildning för studentmedlemmar. Utbildningen är Sveriges första kurs i feministisk digitalisering och ger studenterna verktyg att påverka den digitala utvecklingen på sin kommande arbetsplats.  för 4 dagar sedan

7 tips som gör dig modigare på jobbet

 för 8 dagar sedan

Förhandlingar om nytt kollektivavtal i Svenska kyrkan fortsätter

Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal för Visions medlemmar i Svenska kyrkan fortsätter då parterna fortfarande inte kommit överens.  2020-11-11

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb