Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Expertens ledarskapstips: "I kristider behövs medmänsklighet"

2020-05-12

Att vara ledare i krissituationer är en tuff utmaning. Ofta ställs chefen inför moraliska dilemman och beslutsfattande på otillräckliga grunder. Aida Alvinius, expert på krisledarskap vid Försvarshögskolan, ger oss råd och tips på hur chefer kan agera för att bygga tillit i oroliga tider.

En krissituation definieras av att något avviker från det normala och kräver resurser för att hanteras. Det kan vara något som drabbar många människor, hotar grundläggande värden och funktioner och kräver samordnade åtgärder mellan olika krishanteringsaktörer. Ibland finns en tydlig tidsavgränsning, men många gånger är det svårt att se när en kris börjar och slutar.

– När det gäller covid-19 är det svårt att förutse när krisen är över och vi kan återgå till någon form av normaltillstånd. Om det ens går att nå dit utan att det förändrar vårt beteendemönster, säger krisledarskapsexperten Aida Alvinius.

En av de främsta utmaningarna med att vara ledare i kris är att våga fatta beslut på oklara grunder. Det alla ledare behöver tänka på är att dokumentera vilket underlag beslut har fattats på, även om det är undermåligt.

– Det kan gå fel om det går för fort, men det gäller att alltid vara transparent med sitt utgångsläge. Vår ledarskapsforskning på Försvarshögskolan visar bland annat att det är då förståelse och tolerans för misstag ökar. Våga hellre modigt fatta ett felaktigt beslut med transparent underlag, än att förbli feg genom att låta bli.

Så vad är skillnaden mellan att leda i vardag och i kris? Aida ställer sig frågan om det verkligen behöver vara någon skillnad i sättet att leda. Allt beror på hur väl en organisation byggt upp tillit och ett utvecklande ledarskap innan en kris inträffar.

–  Alla roller borde vara klara redan innan en kris inträffar. I en kris kan tidsperspektivet vara snävt och det finns kanske inte tid till att förhandla och söka överenskommelser kring ett beslut. Det kan handla om liv och död och då är det bra om tilliten redan finns där, säger Aida.

Något som idag präglar vår samtid är att vi lever i ett individualiserat samhälle med narcissistiska inslag, menar Aida.

– Tankesättet ”what’s in it for me” präglar både individer och organisationer samtidigt som delar av samhället i stort lider av resursbrist. Även i ett normaltillstånd är många verksamheter inom offentlig sektor underfinansierade med stress och dålig arbetsmiljö som följd. Idag ser vi tydligt konsekvenser av denna underfinansiering inom vård- och omsorgssektorn.

Kombinationen av individualistiskt tänkande, tillsammans med den kris som nu utgörs av coronapandemin, drabbar därför hela samhället på olika sätt. En av konsekvenserna är att det är lätt att människor börjar skylla på beslutsfattare och politiker, leta syndabockar och sprida desinformation i sociala media medvetet eller av oaktsamhet. En del låter också bli att ta ansvar för sig själv eller andra genom att undvika myndigheternas rekommendationer.

– Tankesättet ”det drabbar inte mig” är en vanlig anledning till att det inträffar. Vi behöver därför tänka om och tänka mer kollektivistiskt och solidariskt gentemot varandra. Ett bra krisledarskap kännetecknas därför av mod att fatta beslut, kollektivism och en stor skopa medmänsklighet. Coronapandemin är diffus på många sätt och därför måste det finnas ledare som goda förebilder i en sådan situation. Vi är i det här tillsammans, säger Agda.

Aidas bästa ledarskapstips under en pågående kris:

  1. Skapa en lägesbild av situationen. Håll dig uppdaterad kring vad som sker med syfte att förstå hur detta påverkar enskilda individer, organisationen och vad det kan innebära långsiktigt.  

  2. Var i nuet och ha hjärtat med dig. Hantera din egen och andras stress, var uppmärksam på signaler och agera solidariskt och omtänksamt om andra. I kristider behövs medmänsklighet mer än någonsin.

  3. Delegera och ge förutsättningar för ett kollektivt stöd. Uppmuntra att alla hjälps åt och var en förebild i det. Forskning visar att människor är mer benägna att hjälpa varandra under en katastrof.

 

Nyheter

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar