Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Två medarbetare samtalar.

Expertens ledarskapstips: "I kristider behövs medmänsklighet"

2020-05-12

Att vara ledare i krissituationer är en tuff utmaning. Ofta ställs chefen inför moraliska dilemman och beslutsfattande på otillräckliga grunder. Aida Alvinius, expert på krisledarskap vid Försvarshögskolan, ger oss råd och tips på hur chefer kan agera för att bygga tillit i oroliga tider.

En krissituation definieras av att något avviker från det normala och kräver resurser för att hanteras. Det kan vara något som drabbar många människor, hotar grundläggande värden och funktioner och kräver samordnade åtgärder mellan olika krishanteringsaktörer. Ibland finns en tydlig tidsavgränsning, men många gånger är det svårt att se när en kris börjar och slutar.

– När det gäller covid-19 är det svårt att förutse när krisen är över och vi kan återgå till någon form av normaltillstånd. Om det ens går att nå dit utan att det förändrar vårt beteendemönster, säger krisledarskapsexperten Aida Alvinius.

En av de främsta utmaningarna med att vara ledare i kris är att våga fatta beslut på oklara grunder. Det alla ledare behöver tänka på är att dokumentera vilket underlag beslut har fattats på, även om det är undermåligt.

– Det kan gå fel om det går för fort, men det gäller att alltid vara transparent med sitt utgångsläge. Vår ledarskapsforskning på Försvarshögskolan visar bland annat att det är då förståelse och tolerans för misstag ökar. Våga hellre modigt fatta ett felaktigt beslut med transparent underlag, än att förbli feg genom att låta bli.

Så vad är skillnaden mellan att leda i vardag och i kris? Aida ställer sig frågan om det verkligen behöver vara någon skillnad i sättet att leda. Allt beror på hur väl en organisation byggt upp tillit och ett utvecklande ledarskap innan en kris inträffar.

–  Alla roller borde vara klara redan innan en kris inträffar. I en kris kan tidsperspektivet vara snävt och det finns kanske inte tid till att förhandla och söka överenskommelser kring ett beslut. Det kan handla om liv och död och då är det bra om tilliten redan finns där, säger Aida.

Något som idag präglar vår samtid är att vi lever i ett individualiserat samhälle med narcissistiska inslag, menar Aida.

– Tankesättet ”what’s in it for me” präglar både individer och organisationer samtidigt som delar av samhället i stort lider av resursbrist. Även i ett normaltillstånd är många verksamheter inom offentlig sektor underfinansierade med stress och dålig arbetsmiljö som följd. Idag ser vi tydligt konsekvenser av denna underfinansiering inom vård- och omsorgssektorn.

Kombinationen av individualistiskt tänkande, tillsammans med den kris som nu utgörs av coronapandemin, drabbar därför hela samhället på olika sätt. En av konsekvenserna är att det är lätt att människor börjar skylla på beslutsfattare och politiker, leta syndabockar och sprida desinformation i sociala media medvetet eller av oaktsamhet. En del låter också bli att ta ansvar för sig själv eller andra genom att undvika myndigheternas rekommendationer.

– Tankesättet ”det drabbar inte mig” är en vanlig anledning till att det inträffar. Vi behöver därför tänka om och tänka mer kollektivistiskt och solidariskt gentemot varandra. Ett bra krisledarskap kännetecknas därför av mod att fatta beslut, kollektivism och en stor skopa medmänsklighet. Coronapandemin är diffus på många sätt och därför måste det finnas ledare som goda förebilder i en sådan situation. Vi är i det här tillsammans, säger Agda.

Aidas bästa ledarskapstips under en pågående kris:

  1. Skapa en lägesbild av situationen. Håll dig uppdaterad kring vad som sker med syfte att förstå hur detta påverkar enskilda individer, organisationen och vad det kan innebära långsiktigt.  
  2. Var i nuet och ha hjärtat med dig. Hantera din egen och andras stress, var uppmärksam på signaler och agera solidariskt och omtänksamt om andra. I kristider behövs medmänsklighet mer än någonsin.
  3. Delegera och ge förutsättningar för ett kollektivt stöd. Uppmuntra att alla hjälps åt och var en förebild i det. Forskning visar att människor är mer benägna att hjälpa varandra under en katastrof.

Nyheter

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Till arkivet