Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Skyddsutrustning för medarbetare inom kontaktyrken

2020-06-05

En stor del av Visions medlemmar arbetar inom kontaktyrken där fysisk närhet till exempelvis brukare, klienter och elever förekommer på daglig basis. Med anledning av coronapandemin har röster höjts om krav på skyddsutrustning inom dessa yrken. - Visions hållning är tydlig; arbetsgivaren är skyldig att skydda sin personal, menar Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.

I och med smittspridningen av covid-19 ställer sig många frågande till ifall skyddsutrustning är det bästa sättet att skyddas från smitta på arbetsplatsen, inte minst Visions medlemmar.

Arbetsgivarens skyldighet i arbetsmiljöarbetet

Covid-19 anses vara en allvarlig risk på många arbetsplatser. Smittrisken ska därför riskbedömas kontinuerligt inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och ske i samverkan mellan medarbetare, skyddsombud och chef.

- Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig, arbetsgivaren har alltid en skyldighet att skydda sin personal mot risker i arbetsmiljön! I första hand ska förekomst av smittämnen på arbetsplatsen förebyggas, och om detta inte skulle vara möjligt ska tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att minimera risken. Det är först om detta inte heller skulle fungera som användning av personlig skyddsutrustning ska införas, menar Björn Cárdenas, strateg i arbetsmiljö på Vision.

Visions hållning i frågan om skyddsutrustning

Vision förutsätter att kommuner, regioner och andra arbetsgivare följer gällande arbetsmiljölagstiftning. Vi förutsätter också att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger sina medlemmar det stöd som de behöver i sitt arbetsmiljöarbete, liksom ansvariga myndigheter.

I och med att riskerna med det nya coronaviruset inte är fullt kända för oss alla ännu bör försiktighetsprincipen tillämpas, i synnerhet för de som arbetar inom kontaktyrken. Om arbetsgivaren inte kan avlägsna källan till riskerna helt, eller vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska tillgången till adekvat personlig skyddsutrustning garanteras.

- Vision är fast beslutna om att våra medlemmar, och välfärdens medarbetare inte ska riskera att smittas av covid-19 på deras arbetsplatser, tydliggör Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.

Om skyddet mot smitta inte är tillräckligt

Om man upplever att det finns risk för smitta i arbetet är det viktigt att lyfta detta till närmaste chef. Man  kan även kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om man upplever att risken inte åtgärdas. Skyddsombudet har till uppgift att bevaka arbetsmiljön och har befogenheter att begära arbetsmiljöåtgärder vid behov.

Du som är medlem har även möjlighet att vända dig till Vision Direkt för råd och stöd. Är du chef är du välkommen att kontakta Chef Direkt

SKR tar fram nytt stödmaterial till socialtjänsten

SKR har tagit fram stödmaterial riktat till individ- och familjeomsorgen i socialtjänsten kring alternativa arbetssätt och smittskydd. Stödmaterialet finns på SKRs hemsida.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar