Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Skyddsutrustning för medarbetare inom kontaktyrken

2020-06-05

En stor del av Visions medlemmar arbetar inom kontaktyrken där fysisk närhet till exempelvis brukare, klienter och elever förekommer på daglig basis. Med anledning av coronapandemin har röster höjts om krav på skyddsutrustning inom dessa yrken. - Visions hållning är tydlig; arbetsgivaren är skyldig att skydda sin personal, menar Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.

I och med smittspridningen av covid-19 ställer sig många frågande till ifall skyddsutrustning är det bästa sättet att skyddas från smitta på arbetsplatsen, inte minst Visions medlemmar.

Arbetsgivarens skyldighet i arbetsmiljöarbetet

Covid-19 anses vara en allvarlig risk på många arbetsplatser. Smittrisken ska därför riskbedömas kontinuerligt inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och ske i samverkan mellan medarbetare, skyddsombud och chef.

- Arbetsmiljölagstiftningen är tydlig, arbetsgivaren har alltid en skyldighet att skydda sin personal mot risker i arbetsmiljön! I första hand ska förekomst av smittämnen på arbetsplatsen förebyggas, och om detta inte skulle vara möjligt ska tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att minimera risken. Det är först om detta inte heller skulle fungera som användning av personlig skyddsutrustning ska införas, menar Björn Cárdenas, strateg i arbetsmiljö på Vision.

Visions hållning i frågan om skyddsutrustning

Vision förutsätter att kommuner, regioner och andra arbetsgivare följer gällande arbetsmiljölagstiftning. Vi förutsätter också att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ger sina medlemmar det stöd som de behöver i sitt arbetsmiljöarbete, liksom ansvariga myndigheter.

I och med att riskerna med det nya coronaviruset inte är fullt kända för oss alla ännu bör försiktighetsprincipen tillämpas, i synnerhet för de som arbetar inom kontaktyrken. Om arbetsgivaren inte kan avlägsna källan till riskerna helt, eller vidta tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder ska tillgången till adekvat personlig skyddsutrustning garanteras.

- Vision är fast beslutna om att våra medlemmar, och välfärdens medarbetare inte ska riskera att smittas av covid-19 på deras arbetsplatser, tydliggör Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg.

Om skyddet mot smitta inte är tillräckligt

Om man upplever att det finns risk för smitta i arbetet är det viktigt att lyfta detta till närmaste chef. Man  kan även kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om man upplever att risken inte åtgärdas. Skyddsombudet har till uppgift att bevaka arbetsmiljön och har befogenheter att begära arbetsmiljöåtgärder vid behov.

Du som är medlem har även möjlighet att vända dig till Vision Direkt för råd och stöd. Är du chef är du välkommen att kontakta Chef Direkt

SKR tar fram nytt stödmaterial till socialtjänsten

SKR har tagit fram stödmaterial riktat till individ- och familjeomsorgen i socialtjänsten kring alternativa arbetssätt och smittskydd. Stödmaterialet finns på SKRs hemsida.

Nyheter

Till arkivet