Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Tobias Baudin och Veronica Magnusson.

Stärk äldreomsorgen nu!

2020-06-29

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.

Kommunal och Vision organiserar äldreomsorgens medarbetare och chefer. Under våren har medlemmarna kämpat oförtröttligt för att skydda Sveriges äldre. Pandemin har i blixtbelysning visat på problemen inom äldreomsorgen, problem som varit kända sedan länge. Nu måste arbetsvillkoren förbättras – det kan inte vänta längre.
Äldreomsorgen behöver fler tillsvidareanställningar, bättre förutsättningar för ett närvarande ledarskap, kompetensen behöver stärkas, minutscheman måste avskaffas och digitaliseringstakten behöver öka.

Tillsammans vill vi särskilt lyfta tre punkter:

  • Öka kontinuiteten. Att bli vårdad och omhändertagen av människor du känner är grunden för god kvalitet. Kontinuitet kan enbart uppnås genom en stabil bas av tillsvidare- och heltidsanställningar. Därför behöver Heltidsresan – det partsgemensamma arbetet mellan Sveriges kommuner och regioner och Kommunal– förlängas, intensifieras och kompletteras med mål att öka andelen tillsvidareanställda till 90 procent.
  • Minska antalet medarbetare per chef. Äldreomsorgen har de högsta sjuktalen på arbetsmarknaden och det krävs krafttag för att öka frisktalen. En förutsättning för det är nära och tillgängliga chefer som har tid att se personalens utmaningar. Därför vill vi införa ett riktmärke om 25 medarbetare per chef inom äldreomsorgen, för att förbättra arbetsmiljön och stärka kontinuiteten.
  • Samverka kring det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Genom god samverkan och ett förebyggande arbetsmiljöarbete skapas förutsättningar för välfungerande arbetsplatser med hållbar och god arbetsmiljö.

Kommunal och Vision kräver att politiker på alla nivåer inser allvaret i situationen. Nya krafttag behövs här och nu för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg."

Nyheter

Så gynnas kvinnliga ledare av distansledarskapet

Pandemin har på olika sätt satt företag och organisationer i gungning och chefer och ledare har onekligen haft pressen på sig att vara än tydligare i sitt ledarskap. Den grupp som bevisligen fått se effekten av kravet på tydligt ledarskap på distans är kvinnliga chefer och ledare enligt Wes Insights undersökning.  2021-04-28

Ett ledarskap i förändring till följd av coronakrisen

Coronapandemin har på många sätt reformerat vårt sätt att arbeta, inte minst när det gäller ledarskap. Hur kommunikationen mellan ledare och medarbetare förändrats till följd av pandemin är ämnet för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och Ottilia Rääf Nilsson.  2021-04-09

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten

Visions socialchefsrapport vittnar bland annat om näthat, kränkningar och hur snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten. - Resultat från undersökningen och de signaler vi får från chefsmedlemmar är att resurserna inte räcker till, i varje fall inte på det sätt de används idag, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  2020-09-17

Till arkivet