×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Äldreomsorgslyftet faller platt utan fler chefer

2020-06-04

Vision kan idag presentera ny statistik som visar att chefer inom den kvinnodominerade välfärden har ansvar för det klart största antalet medarbetare på arbetsmarknaden.

Forskaren Klara Regnö har på vårt uppdrag kartlagt storleken på personalgrupper inom 15 olika branscher. Resultatet visar att de två branscher med de största personalgrupperna också är de mest kvinnodominerade. Det handlar om vård, omsorg och socialt arbete samt utbildningssektorn. Vård, omsorg och socialt arbete toppar listan – här har cheferna personalansvar för i genomsnitt 28 medarbetare. Det är dubbelt så många jämfört med andra mer mansdominerade verksamheter där snittet per chef är 14 medarbetare.

Enligt Klara Regnös forskning innebär alltför många medarbetare per chef minskat engagemang och arbetstillfredsställelse, men också större missnöje med arbetsmiljön, ökad sjukfrånvaro och därmed större personalomsättning. Mellan 2018 – 2019 ökade antalet anmälda arbetssjukdomar inom vård, omsorg och socialt arbete med nästan 30 procent, enligt ny statistik från Arbetsmiljöverket. Detta är en stark indikation på att chefer behöver bättre förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö för sina medarbetare.

Vision organiserar en stor andel av landets drygt 5000 äldreomsorgschefer. De signaler vi får är att många chefer har svårt att hinna med sitt jobb. Inte för att de saknar individuell kompetens utan på grund av hur chefsuppdragen är utformade. Hur ska en engagerad men hårt pressad äldreomsorgschef kunna se och ta hand om medarbetares behov när hon – för det är nästan alltid en kvinna – har ansvar för 40 medarbetare som dessutom ofta är utspridda geografiskt? Ofta saknas tillräckliga stödfunktioner vilket gör att cheferna får hantera allt från trasiga datorer till att byta glödlampor, samtidigt som de ska driva utvecklingsarbete och säkra den dagliga bemanningen och en trygg arbetsmiljö.

Regeringens äldreomsorgslyft är lovvärt men saknar helt fokus på ledarskapet och riskerar därför att falla platt. Vision föreslår därför tre åtgärder för att stärka det verksamhetsnära ledarskapet:

  • Arbetsgivare i kommuner bör införa ett tak för hur många medarbetare en chef kan ha. Man bör också se över chefers villkor utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) måste ta ansvar för att arbetet prioriteras och regeringen kan stödja och snabba på processen genom ett prestationsbaserat statsbidrag.
  • Regeringen bör ta initiativ till en obligatorisk befattningsutbildning för att stärka de verksamhetsnära chefernas position. SKR har en viktig roll att bidra till hur den ska utformas.
  • Regeringen bör ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att genomföra en långsiktig tillsynsinsats inom äldreomsorgen i syfte att trygga de verksamhetsnära chefernas organisatoriska förutsättningar.

I den stora tillsyn av äldreomsorgen som Arbetsmiljöverket gjorde 2017- 2019 ställdes krav på förbättrade åtgärder för personalen inom hemtjänst och på äldreboenden i hela 87 procent av inspektionerna. Arbetsmiljöverket konstaterade stora brister och risker i arbetsmiljön − brister som vi nu ser skrämmande konsekvenser av. Trots det har kommunerna och SKR misslyckats med att ge de verksamhetsnära cheferna förutsättningar att skapa en trygg och säker arbetsmiljö.

Nu måste SKR, lokala arbetsgivare och regeringen ta ansvar för att stärka ledarskapet. Fler chefer som kan stötta sin personal gör äldreomsorgen mer attraktiv att jobba i och leder till en bättre och tryggare verksamhet för alla som är i behov av äldreomsorgens stöd och skydd.

Nyheter

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum