Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision yrkar för en hållbar fastighetsbransch

2020-02-14

Den 13 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen Fastigo. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, pensioner och gröna avtal kommer vara Visions fokus i kommande avtalsförhandlingar.

– För att attrahera arbetskraft till fastighetsbranschen behöver lön och arbetsvillkor vara attraktiva. Arbetsplatser där medarbetare känner sig trygga, kan påverka sin arbetssituation och medverka i verksamhetsutvecklingen ger goda förutsättningar för en hållbar fastighetsbransch. Vision vill därför ta sikte på ett avtal som fokuserar på en hållbar framtid med ett hållbart arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Reallöneökningar och fungerande löneprocess

I avtalsförhandlingarna kommer Vision att fokusera både på reallöneökningar och på en väl fungerande lokal löneprocess.

Yrkandet i korthet:            

 • Parterna ska verka för att minska löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken.
 • Lönesättande chefer är nyckelpersoner för en fungerande löneprocess. Arbetsgivarna har ett tydligt ansvar att se till att lönesättande chefer har god kunskap om avtalet, ett tydligt mandat och en god stöttning från ledningen.
 • Om medarbetaren inte får reallöneutveckling ska en handlingsplan upprättas.

Hållbart arbetsliv

I digitaliseringens tidsålder finns bra tekniska förutsättningar för ökad flexibilitet för när och var arbete utförs. Det är en i grunden positiv utveckling, men det behöver finnas tydlighet kring förväntningar och vad som är ordinarie arbete och inte

Inflytande över arbetstiden, insatser för kompetensutveckling och ett proaktivt arbetsmiljöarbete är några av ingredienserna i ett hållbart arbetsliv. Parterna ska också uppmuntras till grön omställning och lokal implementering av Agenda 2030.

Yrkandet i korthet:

 • Parterna ska gemensamt inspirera till implementering av Agenda 2030 och uppmuntra till tecknande av gröna avtal.
 • Det för varje medarbetare ska upprättas en plan för kompetensutveckling.
 • Anställdas inflytande över arbetstidens förläggning ökar.
 • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser.
 • Chefer ska ha rätt förutsättningar för att kunna leda medarbetarna och driva arbetsmiljöarbetet.
 •  Arbetsgivaren ska jobba förebyggande för en god arbetsmiljö fri från diskriminering.

Pension

Uttaget av tjänstepensionen måste bli mer flexibelt och större anpassning behöver möjliggöras i slutet av yrkeslivet för att orka med när pensionsåldern kommer att höjas.

Yrkandet i korthet:

 • Avsättningarna till tjänstepension ska öka.
 • Det ska vara en rättighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet.
 • Avtalet behöver anpassas till nya regler om pensionsavgång och vara öppet för att jobba längre för de som önskar det.

Länk hela yrkandet

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar