Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Vision stärker fackliga rättigheter internationellt

2020-12-10

Idag är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Under året som har gått har vi genom vårt internationella arbete stöttat fackliga kollegor världen över – för att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter.

Den 10 december uppmärksammar vi den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Att organisera sig fackligt är en mänsklig rättighet, vilket bland annat tydliggörs i artikel 23 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men i många länder är det svårare att vara fackligt aktiv och det kan till och med vara förenat med livsfara. Vision arbetar aktivt med att stärka de fackliga rättigheterna i andra länder, bland annat genom ekonomiskt stöd som finansieras av vår solidaritetsfond.

Målsättning för solidaritetsfonden

Målsättningarna för Visions solidaritetsfond är att ge stöd till fackliga företrädare, fackförbund och liknande. Det är också att ge stöd till akuta solidaritetskampanjer samt att stötta mindre och avgränsade projekt som Vision gärna vill prioritera.

Solidaritetsfonden finansieras av Visions medlemmar. En del avdelningar, klubbar och medlemmar gör även regelbundna donationer till fonden.

– Coronapandemin är ett exempel på när Vision snabbt behöver kunna svara på behov hos fackligt aktiva och våra systerförbund runt om i världen. Solidaritetsfonden är därför ett mycket viktigt komplement till Visions mer långsiktiga internationella solidaritetsarbete. Alla som bidrar till fonden ska ha ett stort varmt tack. Pengarna gör verkligen nytta, säger Maria Suárez, hållbarhetsstrateg på Vision.

Fonden har stöttat fem insatser under året

Honduras
För Honduras har coronapandemin inneburit en ekonomisk nedgång som varit nära att försätta privata och offentliga företag i konkurs och många arbetstagare har varit nära att förlora sina jobb. Visions solidaritetsfond har under året stöttat kampanjen ”Safe workers save lives” vars målsättning var att uppmana Honduras regering och kommuner att hörsamma arbetstagarna och facken inom offentlig sektor och deras behov av en fortsatt robust samhällsservice för alla. Vårt bidrag har använts till att nå ut med fackliga budskap till så många som möjligt genom media. I kampanjen samlas också in vittnesmål från arbetstagare och kvalitativa data om hur facken svarar på utmaningarna kring pandemin. Den här informationen kommer sedan att kunna användas till att övertyga och utöva påtryckning på de myndigheter som behöver lägga mer resurser på att hantera pandemin och skydda arbetstagarna.

Ecuador
Med anledning av coronapandemin valde Vision att stötta kampanjen ”Safe workers save lives” även i Ecuador. Stödet har använts till utbildning och kommunikationsplattformar för arbetsmiljöutbildningar men också en mediakampanj för att öka legitimiteten hos fackförbunden för offentliganställda.

Elfenbenskusten
Även här har Vision stöttat kampanjen ”Safe workers save lives”. I det här projektet ansvarar Barnmorskeförbundet för aktiviteterna – aktiviteter som har påverkat regeringen att ge ut en riskpremie till vårdpersonal under tre månader till att börja med.

Barnmorskeförbundet har påverkat och lyckats placera medlemmar i den kriskommitté som Folkhälsodepartementet inrättat. De kommer därigenom kunna påverka arbetsförhållandena till det bättre för all vårdpersonal och för att få en bättre hantering av pandemin.

Senegal
I Senegal finns det mycket motsägelsefull information från olika källor om hur man skyddar sig mot coronaviruset. Genom kampanjen ”Safe workers save lives” har en koordinationskommitté etablerats i Senegal vars främsta mål är att få medborgare och vårdpersonal att förstå och respektera behovet av att bära skyddsutrustning. Men också att se till att arbetsgivarna tillhandahåller personlig skyddsutrustning till vårdpersonal.

Libanon
Stödet till Libanon är det enda som inte sker på grund av rådande pandemi. Den 4 augusti orsakade en explosion stor skada i hela Beirut. Över 150 personer dog, 5000 skadades och 300 000 blev bostadslösa. Bland de avlidna var fackliga kollegor från vårt systerförbund Beirut Port Syndicate, vars kontor också förstördes. Bidraget från solidaritetsfonden har bland annat använts till att renovera och återuppbygga byggnader samt att bekosta begravningarna för de fackligt anställda som dog och för att hjälpa deras familjer ekonomiskt. 

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar