Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Nytt avtal klart för Svenska kyrkan

2020-12-04

Nu har Vision tecknat ett nytt kollektivavtal för medlemmar inom Svenska kyrkan. Avtalet ger löneökningar på 5,4 procent under 29 månader. Utöver det betalas ett engångsbelopp om 1500 kronor per medlem ut i december 2020.

Ger bra förutsättningar för reallöneökningar

– Vi är glada att ha ett nytt avtal på plats som ger goda förutsättningar för reallöneökningar. Vi kämpade hårt för att ingen skulle förlora på att avtalet blivit försenat, och fick möta arbetsgivarna på halva vägen. Nivån på 3,5 procent från den 1 november tillsammans med en extra utbetalning på decemberlönen ser vi som en kompensation för det ansvar medlemmarna tagit under våren, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  

Alla särskilda ersättningar, inklusive för tjänstgöring vid lägerverksamhet, räknas upp med 5,4 procent under avtalsperioden, med start den 1 november 2020. 

Utveckling mot ett modernt löneavtal

Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är överens om att löneavtalet behöver moderniseras och påbörjar därför ett arbete för utveckla den individuella lönesättningen där lön sätts efter prestation.

- Vision vill ha ett modernt löneavtal där varje medlem får en bättre möjlighet att påverka sin lön genom sina prestationer på jobbet. Det är viktigt för att Svenska kyrkan ska bli en mer attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare, säger Veronica Magnusson.

Avtalet gäller från den 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Sista året är uppsägningsbart. Det omfattar cirka 5000 anställda i Svenska kyrkan, som till exempel församlingspedagoger, ekonomer och präster.

Frågor och svar

När börjar avtalet gälla?
Avtalet träder i kraft 1 november 2020.

Hur lång avtalsperiod är det?
Avtalet gäller till och med 31 mars 2023.

Vad är det viktigaste vi har uppnått?

  • Centralt angivna nivåer i löneavtalet 3,5 % från och med 1 november 2020 och 1,9 % från och med 1 april 2022. Individuell lönesättning gäller om inte annat överenskoms lokalt.
  • Individuell lönesättning gäller om inte annat bestäms lokalt
  • Medlemmar i Vision får 1500 kr i engångsbelopp som betalas ut i december 2020.
  • Särskilda ersättningar räknas upp med 5,4 % under avtalsperioden, med start 1 november 2020.
  • Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är överens om att påbörja arbete för att ta fram nytt löneavtal som bättre stämmer överens med Visions önskade lönepolitik – individuell lönesättning, lön efter prestation.

Varför betalas min nya lön inte ut förrän i vår?
Ny lön gäller från 1 november 2020. Eftersom tiden mellan avtalets tecknande och datum då ny lön ska börja gälla är knapp har parterna enats om att löneöversyn våren 2021 genomförs som vanligt och ny lön utbetalas sedan medan start 1 november 2020. Om denna överenskommelse inte hade gjorts hade lönesamtal inte hunnit genomföras och Visions medlemmar hade inte fått möjlighet påverka sin lön på samma sätt som nu.

Fler frågor och svar om avtalet hittar du i vår frågeforum 

 

 

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar