Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Det föreslår Framtidens socialtjänst i efterlängtat betänkande

2020-08-27

Betänkandet från utredning Framtidens socialtjänst har kommit och förväntningarna på en modern och hållbar socialtjänstlag är höga. Vision har med ett stort antal medlemmar inom socialtjänsten deltagit i utredningens expertgrupp och bidragit med förslag på förändringar som behövs för en kunskapsbaserad socialtjänst som utgår från den enskildes behov och som främjar social trygghet.

I april 2017 tillsatte regeringen en särskild utredare för att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. Utredningens direktiv var omfattande och utredaren har bland annat haft i uppdrag att se över och lämna förslag beträffande följande:

  • Socialtjänstlagen struktur,
  • Tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst som främjar det förebyggande arbetet,
  • Stärka en kunskapsbaserad socialtjänst och mer tillgängliga insatser,
  • Se över behovet av en ny äldrelag,
  • Förtydliga barnrättsperspektivet, samt
  • Se över socialnämndens delegationsmöjlighet.

Av direktivet framgår även att detta ska göras utan att det ska leda till ökade kostnader.

- Att resurser är begränsade och ska användas ansvarsfullt är rimligt, men det måste råda balans mellan krav och resurser. Socialtjänsten är redan underfinansierad vilket resulterar i otillräckliga arbetsvillkor och bristande kvalitet vilket gång på gång påvisas i tillsyns- och lägesrapporter från de statliga myndigheterna. I en undersökning Novus nyligen genomfört på uppdrag av Vision säger en av tio socialchefer att de har svårt att ge individer de insatser de har rätt till. Dagens och morgondagens socialtjänstlag måste vara tillräckligt finansierad, säger Sara Gustavsson Roxell, socialpolitisk strateg på Vision.

Mer generella bestämmelser - mindre detaljreglerande lagstiftning

I betänkandet "Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag" som nu har lämnats till regeringen föreslås mer generella bestämmelser och mindre detaljreglerande lagstiftning. Visions förhoppning är att professionen ges det handlingsutrymme som krävs för en kunskapsbaserad socialtjänst som främjar den enskildes sociala trygghet.

- Tyvärr vittnar Visions medlemmar om att det är svårt att leva upp till socialtjänstlagens intention att den enskildes behov ska utgöra grund för bedömningar av insatser. Allt för ofta finns kommunala riktlinjer som begränsar det professionella handlingsutrymmet att i samråd med den enskilde göra bedömningar av behovet och tillsätta insatser och stöd, säger Sara Gustavsson Roxell. 

Staten behöver garantera kommunerna tillräcklig finansiering av välfärden medan kommunpolitiker måste ta sitt ansvar för att det råder balans mellan å ena sidan de krav som socialtjänstlagen ställer och de resurser som socialnämnden och i förlängningen medarbetarna har att förfoga över.

- Det är den sortens frihet under ansvar som den kommunala självstyrelsen handlar om, friheten kring hur kvaliteten uppnås, inte friheten att tolka lagstiftningen för snävt, säger Sara.

Utredningen har lagt en mängd förslag och Vision kommer närmare kommentera de när betänkandet går ut på remiss. Många av förslagen är bra och gör lagen mer överblickbar och likvärdig.

Några övergripande synpunkter vill vi föra fram redan nu

  • Socialtjänstens förebyggande uppdrag behöver tydliggöras
  • Insatser ska vara lika tillgängliga oavsett vilken kommun du bor i
  • Hemtjänst och korttidsboende ska inte ingå i insatser utan behovsprövning
  • Beslutsordningen i socialtjänsten behöver ses över

Vision har tillsammans med Kommunal, SSR och Vårdförbundet skrivit ett särskilt yttrande kring förslaget om att hemtjänst och korttidsboende förslås kunna ges utan behovsprövning. Ta del av yttrandet här

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar