Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

  • Medarbetare inom välfärden.

Tillfälliga regler ger kompensation för uppskjuten sommarsemester

2020-04-23

Många medarbetare jobbar just nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Trycket på välfärden är högt och Vision ser att det riskerar att påverka sommarsemestrarna för våra medlemmar. De tillfälliga reglerna försäkrar att de som behöver skjuta på sin semester får kompensation samtidigt som chefer får möjlighet att ta ansvar för bemanningen inom välfärden under sommaren.

Vision har idag (23 april) tecknat ett avtal om tillfälliga semesterregler med arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt Sobona (ej KFS branschavtal).

Semester är viktigt

Vision värnar om medlemmarnas semester. Vila och återhämtning är nödvändigt för att orka utföra sitt jobb och bidra till en välfärd av hög kvalitet.

Samtidigt innebär bekämpningen av coronaviruset att personalförsörjningen i välfärdens verksamheter är hårt ansträngd, inte minst i äldreomsorgen. Förutsättningarna för semesterplaneringen ser därför annorlunda ut i år.

Större risk för medarbetare utan avtal

Under den nuvarande krisen finns risk att arbetsgivare inte beviljar semestrar under sommaren. I ordinarie avtal kan nämligen huvudsemestern även förläggas till oktober, november och december utan kompensation till medarbetaren – om det finns särskilda skäl. En pandemi kan med största sannolikhet räknas som ett särskilt skäl. Vi ser också att det finns risk att medarbetare kallas in och behöver avbryta sin semester – även det utan finansiell kompensation i ordinarie avtal.

Tillfälliga regler

Vision har därför tagit ansvar för att skapa ordning och reda och ge förutsättningar för att medlemmar ska få ut sin semester under 2020 genom överenskommelsen.

Reglerna i korthet

  • De tillfälliga reglerna gäller arbetstagare som arbetar i en verksamhet där man inte får ihop sommarschemat på annat sätt och där andra insatser så som vikarier inte räcker till för att säkra upp bemanningen under sommaren.
  • Besked om semester ska lämnas senast en månad innan ledighetens början.
  • Huvudsemestern för 2020 kan även förläggas under december (vecka 49 till 53). Detta ska i första hand ske frivilligt. För att huvudsemestern ska kunna förläggas i december krävs lokala MBL–förhandlingar där man utreder vilka verksamheter som ska omfattas av reglerna.
  • För varje hel semestervecka som förläggs i december 2020 ersätts arbetstagaren med 7 500 kronor. 
  • Om en medarbetare måste avbryta sin semester för att arbetsgivaren ber om det ska man utöver de fem extra semesterdagar som ordinarie avtal ger få ett engångstillägg på 3000 kronor den sjätte arbetsdagen av bruten semester. Fortfarande gäller att det ska finnas väldigt starka skäl för arbetsgivaren att avbryta semester.

Frågor och svar

Varför har facken gått med på det här?

Den extrema situationen på grund av den pågående pandemin gör att vi är med och tar ansvar för att bringa ordning och reda och ge förutsättningar för att medlemmar ska få ut sin semester under 2020. Om vi inte hade kommit överens med SKR är risken stor att många arbetsgivare skulle använt de möjligheter som finns enligt AB att åberopa särskilda skäl och ändå lagt ut semestrarna på andra sätt än under juni-augusti. Ett avtal är helt enkelt bättre än inget avtal, och vår bedömning är att kompensationen i avtalet är bra för arbetstagarna.

Är ändringarna tills vidare eller gäller de bara för i år

Överenskommelsen gäller bara tillfälligt under 2020 och det finns ingen ambition hos arbetsgivarna att detta ska bli det nya ”normala”.

Behöver man teckna en LOK?

Nej, man behöver ingen LOK.

När måste arbetsgivaren meddela mig om när jag får min huvudsemester?

Normalt sett ska du få besked två månader innan semestern börjar. Enligt denna överenskommelse räcker det dock med en månad innan semestern börjar. Detta för att ge arbetsgivarna lite mer tid att planera semestrarna i den rådande situationen.

Jag orkar inte. Jag behöver semester! Vad ska jag göra?

Prata med din chef! Vila och återhämtning är jätteviktigt inte minst i hårt ansträngda situationer. Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och för arbetstagarnas möjligheter till vila och återhämtning.

Jag arbetar inte med arbetsuppgifter som har bäring på covid-19. Berörs jag ändå av dessa regler?

Grundtanken är att de verksamheter som så kan, ska göra precis som vanligt.

Jag har redan fått min semester i sommar godkänd av min chef – kan jag påverkas av detta?

Vila och återhämtning är viktigt! I många verksamheter kommer man klara av att ha semester som vanligt. Vilka verksamheter som kan beröras av detta avtal ska arbetsgivaren och facket lokalt komma överens om i MBL-förhandlingar.

Men min chef säger att vi ändå ska använda dessa regler, vad kan jag göra?

Vilka verksamheter som ska omfattas av dessa regler ska MBL-förhandlas lokalt. Kontakta ditt fackliga ombud för mer information.

Får jag extra pengar om jag tar semester i december?

För varje vecka som din semester förläggs till december får du 7 500 kronor, dock max 22 500 kronor. Detta gäller för heltidsanställd arbetstagare och räknas i proportion om man arbetar deltid. Detta gäller endast på de arbetsplatser och för de yrkesgrupper där man efter MBL-förhandling kommit överens om att de tillfälliga reglerna ska gälla.

För mig som jobbar så kallad mjuk vecka (på schema) vad får jag för ersättning om jag tar huvudsemester i december?

Du får ersättning med 1 500 kronor per arbetsdag utöver den vanliga semesterersättningen.

Om jag valt att lägga exempelvis två-tre veckor av min huvudsemester i december och blir sjuk eller måste anmäla vård av barn – vad händer då med extrapengarna?

Pengarna utges i så fall. Syftet med ersättningen är ju att kompensera de medarbetare som får sin semester förlagd i december.   

Jag har redan tidigare lämnat in önskemål om semester i december, får jag del av pengarna?

Det beror på i vilken verksamhet du arbetar. Det är arbetsgivaren som bedömer vilka verksamheter eller arbetsplatser som behöver använda sig av denna möjlighet utifrån belastning på verksamheten och dess bemanningsbehov under sommaren. Vid den lokala  MBL-förhandlingen ska det framgå på vilka arbetsplatser huvudsemester behöver förläggas i december.  Om du arbetar i en verksamhet som efter de lokala MBL-förhandlingarna konstateras omfattas av avtalet så får du den extra ersättningen oavsett om du anmäler dig frivilligt eller får din semester förlagd till december månad.

Får jag extra pengar om jag har semester i november?

Nej, inte enligt detta avtal. 

Är det tillåtet att förlägga huvudsemestern i oktober eller november om  jag och min arbetsgivare kommer överens om det?

Om du och din arbetsgivare kommer överens om detta så finns det inget som hindrar. Dock har du inte rätt till de extra pengar som finns i detta avtal.

Om jag vill ha enstaka dagar eller veckors semester i oktober eller november, påverkas det av detta avtal?

Nej, samma regler som vanligt gäller för enstaka semesterdagar/veckor.

Kan min arbetsgivare avbryta min semester och vad gäller i så fall?

Om arbetsgivaren ska avbryta redan påbörjad semester gäller särskilda regler. Arbetsgivaren får inte göra detta utan att det föreligger särskilda skäl. Man måste ha uttömt alla möjligheter med till exempel vikarier och beordrad övertid innan man får avbryta semester. Om arbetsgivaren ändå blir tvungen ska arbetstagaren kompenseras med extra semesterdagar och under vissa förutsättningar (när man arbetar mer än fem dagar under semestern) även ett engångsbelopp om 3000 kronor utöver de fem extra semesterdagar som man redan har rätt till enligt AB. Detta gäller oavsett sysselsättningsgrad när du går in och arbetar på den sjätte dagen som du egentligen skulle haft semester på.

Jag har en egen överenskommelse med min arbetsgivare om huvudsemestern. Vad gäller nu?

Det är möjligt att träffa lokala avtal och enskilda överenskommelser. Detta måste dock ske genom möjligheten till avsteg som vi har i AB § 27. Enskilda överenskommelser måste hanteras via ett lokalt avtal som öppnar för den möjligheten. Samma ordning som i vanliga fall alltså.

Nyheter

Till arkivet