Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Få pensionärer väljer sektionsmedlemskap

2020-04-17

Den främsta anledningen till att medlemmar väljer fortsatt medlemskap i Vision även efter pensioneringen är för att behålla de försäkringar som man har genom förbundet. Av de medlemmar som väljer att stanna kvar är det endast 30 procent som aktivt väljer att gå med i en sektion.

Det är något som framkommer i den utvärdering som togs fram i och med förbundsmötet 2018 och som rör utredningen som presenterades i en rapport inför förbundsmötet 2010. Rapporten är ett resultat av en utredning av den senior- och pensionärsorganisation som fanns i dåvarande SKTF, och som man vid förbundsmötet 2008 beslutade om att utreda. Efter förbundsmötet 2010 där utredningen presenterades trädde den nya pensionärsverksamheten i kraft.

Syftet med utvärderingen var att se hur pensionärsverksamheten fungerar idag utifrån vad som beslutats om tidigare. Utvärderingen visar att pensionärsverksamheten idag i huvudsak fungerar väl och på det vis som var syftet utifrån förändringarna som gjordes 2010. Det framkommer bland annat att den främsta anledningen till att medlemmar väljer att stanna kvar i förbundet även efter pensionering är för att ha kvar sina försäkringar. Däremot är det endast 30 procent av dessa medlemmar som också väljer att gå med i en pensionärssektion, en siffra som minskat med åren. 

Lennart Merking som är pensionärsmedlem i Vision och som själv tillhör en sektion i Göteborg, tycker att den låga siffran är problematisk.
– Det stora problemet kan vara att sektionen är knuten till en ort, men att det i och runt orten finns andra avdelningar och klubbar. Pensionärsmedlemmarna kan alltså bo i ett område och tillhöra en annan sektion, och inte den avdelning eller klubb som de tillhörde när de var yrkesverksamma, säger Lennart Merking.

Anledning till uteblivet sektionsmedlemskap

I utvärderingen lyfts det långa avstånd till närmsta sektion där man kan bli medlem samt uteblivet intresse för ett sektionsmedlemskap som de främsta anledningarna till att pensionärer väljer att inte gå med i en sektion. Ytterligare en anledning kan vara att tidigare yrkesverksamma inte identifierar sig som pensionärer och därför väljer att avstå från att bli medlem i en sektion.

Tidigare har man kunnat se att brist på information till nyblivna pensionärsmedlemmar har varit en anledning till att man inte blir sektionsmedlem. Utvärderingen visar däremot att informationen från förbundet har blivit bättre och man tror att detta inte längre är en stor anledning till uteblivet sektionsmedlemskap.

Minskat inflytande i förbundet

– Innan den nya pensionärsverksamheten trädde i kraft var den en mer sammanhållen riksorganisation med ett förhållande både till förbundet och förbundsstyrelsen. Det fanns möjligheter till inflytande och man hade mandat på förbundsmöten, inte enbart observatörsplatser. Detsamma gällde arbetssökande medlemmar, säger Lennart Merking.

Efter förbundsmötet 2010 då den nya pensionärsverksamheten trädde i kraft har mycket förändrats. Den tydligaste skillnaden är att pensionärsverksamheten gick från att vara en central organisation till att bli mer lokal och i form av just sektioner.

Lennart Merking uppmanar pensionärsmedlemmar att även gå med i en sektion.
– Om man som pensionär inte har valt sektion kan man välja genom kontakt med medlemsenheten på Vision, säger Lennart Merking.

Om du väljer att vara med i en sektion tillkommer, utöver årsavgiften till förbundet, en avgift som går till sektionen. Sektionsavgiften varierar och beror på vad din sektion har beslutat, men den brukar ligga på runt 80 kronor.

Nyheter

Till arkivet

Frågor & svar