×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Krislägesavtalet aktiverat i Region Stockholm

2020-04-03

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu aktiverat krislägesavtalet för medarbetare inom intensivvården efter att begäran inkommit från Region Stockholm. Avtalet ger högre ersättningar och tydliga regler kring arbetstid och återhämtning för de medarbetare som berörs.

Arbetsgivarorganisationen SKR har nu gjort bedömningen att Coronapandemin uppfyller de fyra krav som krävs för att krisavtalet ska kunna aktiveras i Region Stockholm, dvs att situationen:

  • avviker från det normala,
  • innebär allvarliga samhällsstörningar,
  • kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan,
  • medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

Region Stockholm inkom med en begäran till SKR under torsdagskvällen om att aktivera krislägesavtalet för medarbetare inom intensivvården.

– Det här är en unik åtgärd. Vi står mitt uppe i en pandemi och vi ser ett växande antal patienter varje dag. Vi bygger ut intensivvårdens kapacitet kraftigt och vi behöver personal för att bemanna de vårdplatser vi behöver för att rädda liv. Vi vill att våra medarbetare ska ha goda villkor när de går till jobbet och vi vill kunna befoga över schemaläggning, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm.

När avtalet väl är aktiverat så tar krislägesavtalet över bestämmelserna i såväl lokala kollektivavtal som enskilda överenskommelser avseende arbetstid och ersättningar för de yrkesgrupper som berörs.

− Att krislägesavtalet aktiveras för första gången är inte i sig goda nyheter eftersom det betyder att vi har en krissituation att hantera. Men avtalet ger bättre ersättningsnivåer och bättre möjligheter till återhämtning för den personal som gör sitt yttersta för att Sverige ska ta sig igenom den här svåra tiden – och det är bra, kommenterar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Fakta om krislägesavtalet

  • Arbetstidslagen ersätts av bestämmelser i avtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen. Kortfattat innebär det att arbetsskyldigheten och arbetstiden har utökats för medarbetare.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  •  En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  •  Anpassade regler för dygns- och veckovila.
  •  Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

Läs mer:

Här kan du ta del av Krislägesavtalet
Är du förtroendevald? Vision uppmanar alla lokala företrädare att teckna LOK om krislägesavtalet vilket krävs för lokal aktivering. Läs mer

 

Nyheter

Många försämringar för arbetstagaren i LAS–utredningen

Vision är mycket kritisk till de förändringar av LAS som presenteras idag. Förslagen ändrar maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare till fördel för arbetsgivaren. Utredningen borde aldrig ha tillsatts – politiken ska hålla sig borta från sådant som arbetsmarknadens parter har ansvar att hantera. Visions förbundsjurist förklarar vad som är nytt med förslagen.  2020-06-01

Tillfälliga regler ger kompensation för uppskjuten sommarsemester

Många medarbetare jobbar just nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Trycket på välfärden är högt och Vision ser att det riskerar att påverka sommarsemestrarna för våra medlemmar. De tillfälliga reglerna försäkrar att de som behöver skjuta på sin semester får kompensation samtidigt som chefer får möjlighet att ta ansvar för bemanningen inom välfärden under sommaren.  2020-04-23

Avtalet med Svenska kyrkan förlängs till hösten

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen med Svenska kyrkan fram till hösten. Nuvarande avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.  2020-04-02

Avtalsrörelsen med Fastigo skjuts upp

Vision har tillsammans med Fastigo enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.  2020-03-31

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb