Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Krislägesavtalet aktiverat i Region Stockholm

2020-04-03

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu aktiverat krislägesavtalet för medarbetare inom intensivvården efter att begäran inkommit från Region Stockholm. Avtalet ger högre ersättningar och tydliga regler kring arbetstid och återhämtning för de medarbetare som berörs.

Arbetsgivarorganisationen SKR har nu gjort bedömningen att Coronapandemin uppfyller de fyra krav som krävs för att krisavtalet ska kunna aktiveras i Region Stockholm, det vill säga att situationen:

  • avviker från det normala,
  • innebär allvarliga samhällsstörningar,
  • kräver omedelbara insatser av en kommun, region, kommunalförbund eller kommunalt företag eller flera i samverkan,
  • medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i den kommunala verksamheten.

Region Stockholm inkom med en begäran till SKR under torsdagskvällen om att aktivera krislägesavtalet för medarbetare inom intensivvården.

– Det här är en unik åtgärd. Vi står mitt uppe i en pandemi och vi ser ett växande antal patienter varje dag. Vi bygger ut intensivvårdens kapacitet kraftigt och vi behöver personal för att bemanna de vårdplatser vi behöver för att rädda liv. Vi vill att våra medarbetare ska ha goda villkor när de går till jobbet och vi vill kunna befoga över schemaläggning, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd i Stockholm.

När avtalet väl är aktiverat så tar krislägesavtalet över bestämmelserna i såväl lokala kollektivavtal som enskilda överenskommelser avseende arbetstid och ersättningar för de yrkesgrupper som berörs.

− Att krislägesavtalet aktiveras för första gången är inte i sig goda nyheter eftersom det betyder att vi har en krissituation att hantera. Men avtalet ger bättre ersättningsnivåer och bättre möjligheter till återhämtning för den personal som gör sitt yttersta för att Sverige ska ta sig igenom den här svåra tiden – och det är bra, kommenterar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Fakta om krislägesavtalet

  • Arbetstidslagen ersätts av bestämmelser i avtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen. Kortfattat innebär det att arbetsskyldigheten och arbetstiden har utökats för medarbetare.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  •  En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  •  Anpassade regler för dygns- och veckovila.
  •  Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

Läs mer:

Här kan du ta del av Krislägesavtalet
Är du förtroendevald? Vision uppmanar alla lokala företrädare att teckna LOK om krislägesavtalet vilket krävs för lokal aktivering. Läs mer

 

Nyheter

Till arkivet