Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

Stäng ×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Härmed godkänner du villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att du är medveten om att dina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister. Vi behöver uppgifterna för att erbjuda dig medlemskap i enlighet med våra stadgar. 

Läs om hur vi använder dina personuppgifter

Gå till Visions stadgar

Med hjälp av uppgifterna du lämnar betalas din medlemsavgift genom automatiskt avdrag på din lön varje månad. Om det inte går att dra avgiften får du ett inbetalningskort hemskickat med posten, eller till Kivra om du har en digital brevlåda. Du kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura.

Medlemsavgiften baseras på din inkomst och du har själv ett ansvar för att Vision har aktuella uppgifter om dig. Du har möjlighet att själv uppdatera dina uppgifter på Mina sidor.

Dina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver du själv kontakta det bolag som Vision hänvisar dig till.

Du ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med. Tänk dock på att försäkringarna kan omfattas av exempelvis hälsokrav. Därför bör du noggrant läsa informationen som du får hemskickad till dig när du har blivit medlem. Kontakta försäkringsbolaget om du inte uppfyller kraven för försäkringen.

Om du betalar medlemsavgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien för dina personförsäkringar att dras på samma sätt.

Inkomstförsäkringen ingår i ditt medlemskap. Men du måste vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du blir arbetslös. Glöm inte att söka medlemskap i a-kassan separat från ditt medlemskap i Vision.

Gå till A-kassan Visions webbplats

Avtalet med Svenska kyrkan förlängs till hösten

2020-04-02

Med anledning av coronapandemin flyttas avtalsrörelsen med Svenska kyrkan fram till hösten. Nuvarande avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.

Parterna som förhandlar om avtalen för den exportberoende industrin har kommit överens om att förlänga industrins avtal till och med den 31 oktober 2020 med anledning av den pågående coronapandemin. LO och Svenskt Näringsliv har gemensamt uppmanat parterna på övriga arbetsmarknaden att också skjuta upp sina avtalsrörelser.

Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommit överens med berörda fackförbund, däribland Vision, om att förlänga Svenska kyrkans avtal 17 till samma datum, den 31 oktober 2020. Parterna har för avsikt att återuppta förhandlingarna efter augusti 2020. Målet är att ha ett nytt avtal klart så snart som möjligt efter att industrins parter har satt det så kallade ”märket” för löneökningsutrymmet.

Träffade lokala kollektivavtal löper på som vanligt under tiden kollektivavtalen är prolongerade.

Lokala löneprocessen får vänta

Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras innan avtalsförhandlingarna avslutats.

Eftersom avtalsförhandlingarna fortfarande pågår, även om de tillfälligtvis är vilande, är det inte nu möjligt för någon arbetsgivare att genomföra lokala löneförhandlingar för 2020. Först när ett nytt centralt löneavtal har tecknats och det finns en ny nivå för löneöversynen är så möjligt.

Det går däremot bra att förbereda de nya lönerna genom att utföra alla andra delar av löneprocessen fram till löneförhandlingen eller det lönesättande samtalet.

Så snart Svenska kyrkans löneavtal 2020 är klart, kan lokala löneförhandlingar genomföras.

Frågor och svar

Varför har Vision förlängt Avtal 17?

Med tanke på den rådande pandemin och de svårigheter den skapar i den svenska välfärden och samhällsekonomin i stort finns inte förutsättningar att bedriva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.

Hur lång tid är Avtal 17 förlängt?

Förlängning av Avtal 17 samt övriga avtal gäller till och med 31 oktober.

När återupptas förhandlingarna?

Förhandlingarna kommer att återupptas när så är möjligt, sannolikt efter sommaren. Parterna har fram till dess löpande kontakt.

När får anställda sina nya löner?

När Vision och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har kommit överens om ett nytt löneavtal kommer löneöversynerna kunna avslutas och nya löner betalas ut.

Kommer jag få min nya lön retroaktivt?

Datum då ny lön börjar gälla enligt Avtal 17 är 1 april varje år. Det finns i nuläget inga planer på att ändra revisionsdatum på avtalsområdet.

Varför ska jag behöva vänta på min löneförhöjning?

Det är inte bra att avtalsförhandlingarna måste skjutas upp, men parter på hela arbetsmarknaden har gjort samma bedömning som Vision: I rådande läge måste vi alla göra vad vi kan för att först lösa den samhällskris som har uppkommit.

Vad gäller för oorganiserade arbetstagare?

Samtliga arbetstagarorganisationer har tecknat samma avtalsförlängning som Vision. Inga anställda tillhörande någon facklig organisation eller oorganiserade kommer få reviderad lön innan nytt avtal har tecknats.

Vad innebär förlängningen för Visions yrkanden?

Förhandlingarna kommer att återupptas där de nu avbrutits. Vision har i nuläget inga planer på att ändra i sina yrkanden. Vi följer löpande utvecklingen.

Vad innebär detta för Visions Lokala kollektivavtal?

Samtliga lokala kollektivavtal förlängs enligt samma tidsram som centrala avtal.

Hur påverkas min sjukpenninggrundande inkomst av att ny lön försenas?

Sjukpenninggrundande inkomst beräknas från det datum då lokalt avtal undertecknas, alltså då löneavstämningen är klar. Det finns ingen retroaktivitet i Försäkringskassans system.

Vad händer om jag går i pension eller avslutar min anställning av andra skäl innan lönerevision?

Om din anställning har avslutats och din lön har slutreglerats så utges ingen lön eller andra ersättningar retroaktivt.

Nyheter

Till arkivet