×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Krångligt och krokigt – men skyll inte på tekniken!

2019-11-12

Kommuner och regioner har gigantiska utmaningar ekonomiskt och demografiskt. Digitalisering ses ofta som standardlösningen för att utveckla en modern och effektiv verksamhet. Ändå är det lätt att fastna i föråldrade system och arbetssätt. Men är det verkligen tekniken som är den största barriären?

Den frågan ställdes under tisdagen då Visions seminariespår om framtidens arbetsliv invigdes på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Samhällsnyttan av att kunna utnyttja fördelarna med digitalisering är stor inom välfärden. Aida Hadzialic (S), oppositionsregionråd Region Stockholm, lyfte en rad exempel inom just vården.

  • Att göra 1177 till en digital dörr in till våden kommer att underlätta för invånare att söka och hitta rätt vård. 

  • AI så som duschrobotar på äldreboenden kan avlasta och frigöra tid för personal. 

  • Digitaliseringen kan stärka kompetensförsörjningen inom vården. Vissa uppgifter kan automatiseras. I Danderyd har man till exempel testat AI för att bedöma benbrott med goda resultat.

  • Både kommuner och regioner står inför stora ekonomiska utmaningar som kräver nya effektivare arbetssätt. Detta för att möta budgetkrav men även krav från medborgarna.
     

– Rätt använd kan digitaliseringen skapa fokus och rikta resurser till välfärdens kärna, menar Aida  Hadzialic.

Men vägen till framgång är sällan rak. När förändringsprocesser ska genomföras krävs mod, innovation och en acceptans för att göra misstag längs vägen. Så hur kommer vi dit?

Anders Ekholm, rådgivare Institutet för framtidsstudier, lyfter att vi ofta lägger ner mycket tid på "fel" saker och inte ges möjlighet att fokusera på vårt kärnuppdrag eller på förändringsarbete. Något som digitalisering och automation kan hjälpa oss med om vi har rätt förutsättningar:
 

– Ledningen måste sluta detaljstyra och ha mer fokus på resultat och den större utvecklingen.

För att lyckas i den förändringsprocess som digitaliseringen innebär behövs chefer med rätt förutsättningar. Många chefer vittnar om stora behov av digitalisering men att man inte har möjlighet att leda och genomföra förändringen på det sätt man vill.

– Chefer behöver idag vara förändringsledare. Det tar tid och därför behövs utrymme i ledarskapet, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande på Vision.

Läs också: Chefer har för lite inflytande över välfärdens digitaliseringsarbete

En annan nyckel till lyckade satsningar är att involvera medarbetare i processen – det är bland personalen som expertisen finns.

– Vi behöver ge välfärdens medarbetare makt och insyn i digitaliseringsprocessen. Vi ser i våra undersökningar att personer som fått vara delaktiga till exempel när nya IT–system upphandlats också är mer nöja med sin digitala arbetsmiljö, säger Veronica Magnusson.

– Om digitaliseringen ska lyckas måste tid avsättas för både chefer och medarbetare till kreativitet och innovation. Vi får inte fastna i gamla hjulspår. Men ska man tänka och göra nytt behöver man tid till det.

Men är det tidseffektivt att varje kommun och region på egen hand förväntas hitta effektiva vägar i digitaliseringsdjungeln? Vision anser att arbetet behöver samordnas på statlig nivå.


– Enskilda kommuner ska inte ensama  behöva lösa digitaliseringens utmaningar, här behövs ett statligt ansvar. Dels ekonomiskt för att det ska löna sig att investera digitalt. Men även när det gäller kompetensutveckling och ansvaret att bedöma kompetensbehovet hos befolkningen framåt. Idag har vi ett ökat behov av livslångt lärande och det är rimligt att staten tar ansvar för att behoven i arbetslivet matchas inom utbildningssektorn, avslutar Veronica Magnusson.

Seminariet livesändes och går att se i efterhand på Facebook.

 

 

 

Nyheter

Visions avtalskrav för dig som är chef

Tydligare mandat i löneprocessen, mer inflytande över arbetstiden och minskade krav på att vara ständigt tillgänglig. Det är några krav som Vision driver för dig som är chefsmedlem i årets avtalsrörelse.  för 16 timmar sedan

Jämställda löner i fokus på internationella kvinnodagen

Samtal om ledarskap, manifestationer för jämställda löner och en digital kampanj i sociala medier. Vision deltar i en rad olika aktiviteter första veckan i mars för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen och kampen för ökad jämställdhet.  för 4 dagar sedan

Ny praxis för vilka examina som kan ligga till grund för legitimation som hälso- och sjukvårdskurator

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det har därför införts en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.  för 5 dagar sedan

Vision yrkar för en hållbar fastighetsbransch

Den 13 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen Fastigo. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, pensioner och gröna avtal kommer vara Visions fokus i kommande avtalsförhandlingar.  för 10 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb