Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Uppsatsen ”Det härliga mellanchefslandet” får ledarskapsstipendium

2019-03-29

Nu är det klart vem som får Visions ledarskapsstipendium 2019.

Visions ledarskapsstipendium delas ut till den som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett, för Visions medlemmar, relevant ämne, och som med kvalitet levererar sin poäng. Vinnaren belönas med 20 000 kronor. I år tilldelas Frida Lundgren Visions ledarskapsstipendium.

Berätta lite kortfattat om uppsatsen!

– "Det härliga mellanchefslandet" är en uppsats med Göteborgs Stad som utgångspunkt. Staden har länge varit drabbad av hög chefsomsättning och en av orsakerna är att cheferna upplever att de har dåliga verksamhetsmässiga förutsättningar när det gäller storleken på personalgrupper, att det är för höga mål, att det saknas resurser och stöd samt att chefsrollen är bred och otydlig. Jag frågade mig därför vad en chef som har bra förutsättningar gör som en chef med dåliga förutsättningar inte gör? Är det någon skillnad? Och hur uppfattas detta i sådana fall av medarbetare? Berättar Frida Lundgren och fortsätter:

– Syftet med studien var därmed att undersöka hur medarbetare uppfattar chefens roll och ledarskap i relation till chefens verksamhetsmässiga förutsättningar. För att undersöka detta intervjuade jag chefer och medarbetare inom två olika typer av branscher där de verksamhetsmässiga förutsättningarna generellt sett skiljer sig mycket åt.

Vad kom du fram till?

– Det jag kom fram till är att verksamhetsmässiga förutsättningar har betydelse när det gäller chefens utövande av ledarskap och möjligheten att påverka relationen till sina medarbetare. Från medarbetarnas perspektiv är det däremot chefens personlighet som styr vilket ledarskap som utövas snarare än de verksamhetsmässiga förutsättningarna. Studien visar att organisationens struktur kan verka förhindrande och skapa problem, men att cheferna ofta hittar vägar runt de problem de stöter på. Även om chefer hanterar och hittar vägar runt problemen förblir de dock ofta olösta, vilket gör att staden som organisation kan tänkas ha fortsatta bekymmer med hög chefsomsättning.

Vad tycker du är det mest intressanta och viktigaste i uppsatsen?

– Det viktigaste med uppsatsen tycker jag är att den på ett tydligt sätt visar hur verksamhetsmässiga förutsättningar påverkar relationen mellan medarbetare och chef, samtidigt som den lyfter fram vad chefer kan göra med givna förutsättningar för att skapa en bättre relation till sina medarbetare redan idag.

Och vad hoppas du att uppsatsen ska leda till?

– Jag hoppas att uppsatsen leder till att chefer får bättre verksamhetsmässiga förutsättningar, särskilt inom de branscher som generellt sett har dåliga förutsättningar, så som kvinnodominerade branscher inom skola, vård och omsorg, avslutar Frida Lundgren.

Tre tips till andra som ska skriva uppsats!

  • Det är alltid bra att hitta ett ämne som du tycker är intressant eller som är inom ett område där du vill arbeta i framtiden, ett tips är att läsa gamla uppsatser för att få inspiration och idéer.
  • Även om du skriver själv, sitt ihop med klasskompisar för att få bättre rutin i ditt skrivande, samt råd och stöd.
  • Vid något tillfälle under skrivandeprocessen kommer du säkerligen köra fast, var då inte rädd att be någon om hjälp. Ibland kan kloka ord från en klasskompis, en vän, familjemedlem eller handledare vara den lilla pushen som behövs för att föra dig framåt. Alternativt, lägg ifrån dig uppsatsen och ta nya tag en annan dag!

Snabbfakta:

Namn: Frida Lundgren
Ålder: 28
Gör nu: Jobbar som bemanningschef på Hemfrid
Framtidsplaner: Att fortsätta arbeta som chef och att varje dag utvecklas i mitt ledarskap

Juryns motivering:

Frida Lundgrens uppsats "Det härliga Mellanchefslandet" behandlar hur medarbetare uppfattar chefens roll och ledarskap i relation till de förutsättningar chefen har runt sig. Hon beskriver på ett exemplariskt sätt de utmaningar som chefer ingående i studien har att hantera. Uppsatsen visar på hur komplext samspelet mellan medarbetare, chef och organisation är. Uppsatsen bör kunna ge de flesta organisationer tankeväckande uppslag och motiv till att närmare studera hur ledarskapet och chefers förutsättningar att göra sitt jobb bäst utvecklas i den egna organisationen.

Frida Lundgrens resultat visar att verksamhetsmässiga förutsättningar har betydelse gällande chefers utövande av ledarskap. Ur medarbetarnas perspektiv är det emellertid snarare chefernas personlighet som påverkar hur ledarskapet uppfattas. Stark personlighet och erfarenhet kan kompensera för en bristfällig struktur. Genom hårda prioriteringar och andra uppoffringar lyckas cheferna, förutsättningarna till trots, åstadkomma fungerande verksamhet med nöjda medarbetare.

Jonas Karlssons, chef och ledarskapsfrågor på Vision, kommentar:

När vi pratar om ledarskap i organisationer tänker nog många på chefernas förmåga att leda eller, i värsta fall, chefernas oförmåga att leda. De flesta organisationer satsar också resurser på individuella ledarskapsutvecklingsprogram. Det är klokt. Den här uppsatsen visar hur viktig chefen som individ är. Men det räcker inte. Det är inte långsiktigt hållbart att, som i studien i uppsatsen, låta duktiga och ambitiösa chefer kompensera för bristfälliga struktur.

De senaste året har vi sett allt fler rapporter om att ohälsan bland chefer stiger. Det individuella perspektivet måste kompletteras med organisatoriska förutsättningar, som exempelvis chefstöd och antal medarbetare per chef. Det är grunden för ett mer mänskligt arbetsliv.

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

653 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar