×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision satsar på verksamhetsnära chefsstöd inom Region Uppsala

2019-05-02

Sedan september förra året arbetar Stefan Andersson som Visions chefsföreträdare inom Region Uppsalas – en av Uppsalas största arbetsgivare. Det innebär att han stöttar de 70-talet chefer som är anslutna till Vision genom att se till att de får rätt förutsättningar.

Fakta

Namn: Stefan Andersson
Gör: Jobbar som chefsföreträdare inom Vision Region Uppsala.
Bakgrund: Har bland annat jobbat som verksamhetschef inom Region Uppsala, enhetschef i Region Norrbotten och chef på Karolinska Universitetssjukhuset.

Efter en lång karriär som chef och ledare i olika regioner (tidigare landsting) vet Stefan Andersson vilka utmaningar en chef möter i sin vardag. Erfarenheten av att ha jobbat dels som chef, men också hos olika arbetsgivare, är något han har stor nytta av i rollen som Vision Region Uppsalas chefsföreträdare.

– Min bakgrund gör att jag kan förstå chefernas problematik. Ofta får jag ett bra gensvar hos de jag möter vilket är ett bra kvitto på att Vision satsar där det behövs, berättar Stefan Andersson.

Utbildar chefer lokalt

Många chefer brottas med en ansträngd arbetssituation, ofta till följd av att chefsarbetet innehåller många komplexa delar. Det kan vara lönesättning, budget och schemaansvar, samtidigt som det dagliga arbetet i verksamheten ska fungera. För att ge de chefer som är anslutna till Vision inom Region Uppsala konkreta verktyg att hantera sin chefsroll arrangerar Vision olika utbildningar.

– Tidigare har vi haft utbildningar i bland annat arbetsrätt, konsten att hålla ett medarbetarsamtal och hur man kan motivera en lönesättning. Det är tre av de ämnen som vi ser att våra medlemmar har behov av att lära sig mer om. Målet med träffarna är att cheferna ska känna en större trygghet i sin yrkesroll, säger Stefan.

Nätverk ska stärka cheferna

Under förra hösten startade Vision ett nationellt nätverk för chefer och förtroendevalda inom Sveriges regioner. Syftet är att cheferna ska enas om ett antal frågor att driva gemensamt inom respektive region. Nätverket blir också ett sätt för cheferna att utöka samarbetet över regiongränserna och erbjuda tjänster mellan varandra. Något som redan nu är aktuellt på nätverksträffarna är frågan om chefernas anställningsavtal. Inom Vision är målsättningen att få bort tillfälliga chefsförordnanden, det vill säga ett tillfälligt jobb som chef.

– Vi ser att tillfälliga förordnanden skapar en frustration och en osäker anställning för våra chefer. Vi vill istället se fasta anställningar för chefer, eftersom vi anser att chefskap är en profession som kräver ett professionellt sätt att arbeta. Många kommuner har redan slopat de tillfälliga förordnandena, förklarar Stefan.

Behov av lokalt stöd

På flera håll i landet finns regionala Visionscenter där ett chefsombuds arbetar med att hjälpa och stötta chefer. De fyller en viktig funktion, men Stefan ser också ett stort mervärde i att ha en chefsföreträdare på plats hos de stora arbetsgivarna.

– Att ha någon som jobbar lokalt med chefers förutsättningar innebär ett mer verksamhetsnära stöd för cheferna. Jag får ofta fin respons från de chefer jag möter som känner att det finns någon de kan vända sig till.

Mellan Vision och Region Uppsala finns en väl fungerande dialog. Man har exempelvis gjort stora framsteg tillsammans när det gäller större omorganiseringar inom regionen och på Akademiska sjukhuset.

– Det är otroligt viktigt att det fackliga arbetet inte blir en motsträvighet till arbetsgivaren, utan att vi har ett tätt samarbete och når en samsyn på ett hållbart arbetsliv, säger Stefan.

Text: Sofie Lundmark

 

Nyheter

Tryggare arbetsvardag med nytt omställningsavtal

Arbetsmarknaden står inför förändrade spelregler. Digitala möjligheter leder till nya verksamhetsbehov – vissa jobb försvinner medan nya tillkommer. Omställningsavtalet finns där för att i alla lägen leverera en trygghet och en plan för vad som kommer hända härnäst i karriären.  för 10 dagar sedan

Så lyckas du koppla bort jobbet i jul

Många har svårt att ta ledigt från jobbet under julen. Här kommer några tips från Angela Ahola, doktor i psykologi, om hur du kan koppla bort arbetet under julledigheten.  2019-12-16

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  2019-10-08

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  2019-09-20

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb