×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision satsar på verksamhetsnära chefsstöd inom Region Uppsala

2019-05-02

Sedan september förra året arbetar Stefan Andersson som Visions chefsföreträdare inom Region Uppsalas – en av Uppsalas största arbetsgivare. Det innebär att han stöttar de 70-talet chefer som är anslutna till Vision genom att se till att de får rätt förutsättningar.

Fakta

Namn: Stefan Andersson
Gör: Jobbar som chefsföreträdare inom Vision Region Uppsala.
Bakgrund: Har bland annat jobbat som verksamhetschef inom Region Uppsala, enhetschef i Region Norrbotten och chef på Karolinska Universitetssjukhuset.

Efter en lång karriär som chef och ledare i olika regioner (tidigare landsting) vet Stefan Andersson vilka utmaningar en chef möter i sin vardag. Erfarenheten av att ha jobbat dels som chef, men också hos olika arbetsgivare, är något han har stor nytta av i rollen som Vision Region Uppsalas chefsföreträdare.

– Min bakgrund gör att jag kan förstå chefernas problematik. Ofta får jag ett bra gensvar hos de jag möter vilket är ett bra kvitto på att Vision satsar där det behövs, berättar Stefan Andersson.

Utbildar chefer lokalt

Många chefer brottas med en ansträngd arbetssituation, ofta till följd av att chefsarbetet innehåller många komplexa delar. Det kan vara lönesättning, budget och schemaansvar, samtidigt som det dagliga arbetet i verksamheten ska fungera. För att ge de chefer som är anslutna till Vision inom Region Uppsala konkreta verktyg att hantera sin chefsroll arrangerar Vision olika utbildningar.

– Tidigare har vi haft utbildningar i bland annat arbetsrätt, konsten att hålla ett medarbetarsamtal och hur man kan motivera en lönesättning. Det är tre av de ämnen som vi ser att våra medlemmar har behov av att lära sig mer om. Målet med träffarna är att cheferna ska känna en större trygghet i sin yrkesroll, säger Stefan.

Nätverk ska stärka cheferna

Under förra hösten startade Vision ett nationellt nätverk för chefer och förtroendevalda inom Sveriges regioner. Syftet är att cheferna ska enas om ett antal frågor att driva gemensamt inom respektive region. Nätverket blir också ett sätt för cheferna att utöka samarbetet över regiongränserna och erbjuda tjänster mellan varandra. Något som redan nu är aktuellt på nätverksträffarna är frågan om chefernas anställningsavtal. Inom Vision är målsättningen att få bort tillfälliga chefsförordnanden, det vill säga ett tillfälligt jobb som chef.

– Vi ser att tillfälliga förordnanden skapar en frustration och en osäker anställning för våra chefer. Vi vill istället se fasta anställningar för chefer, eftersom vi anser att chefskap är en profession som kräver ett professionellt sätt att arbeta. Många kommuner har redan slopat de tillfälliga förordnandena, förklarar Stefan.

Behov av lokalt stöd

På flera håll i landet finns regionala Visionscenter där ett chefsombuds arbetar med att hjälpa och stötta chefer. De fyller en viktig funktion, men Stefan ser också ett stort mervärde i att ha en chefsföreträdare på plats hos de stora arbetsgivarna.

– Att ha någon som jobbar lokalt med chefers förutsättningar innebär ett mer verksamhetsnära stöd för cheferna. Jag får ofta fin respons från de chefer jag möter som känner att det finns någon de kan vända sig till.

Mellan Vision och Region Uppsala finns en väl fungerande dialog. Man har exempelvis gjort stora framsteg tillsammans när det gäller större omorganiseringar inom regionen och på Akademiska sjukhuset.

– Det är otroligt viktigt att det fackliga arbetet inte blir en motsträvighet till arbetsgivaren, utan att vi har ett tätt samarbete och når en samsyn på ett hållbart arbetsliv, säger Stefan.

Text: Sofie Lundmark

 

Nyheter

Brist på tandsköterskor kan leda till felbehandlingar

Det råder stor brist på tandsköterskor i hela landet konstaterar Vision i en ny rapport. Det riskerar att leda till längre tandvårdsköer och sämre patientsäkerhet. För att behålla erfaren personal och rekrytera nya medarbetare måste arbetsgivarna göra långsiktiga lönesatsningar och erbjuda moderna villkor.  2019-01-28

Chef - glöm inte ditt eget lönesamtal

Som chef är du van att hålla lönesamtal med dina medarbetare och vet hur du ska förbereda dig. Men hur preppar du inför ditt eget lönesamtal med din chef? Visions chefs- och ledarskapsstrateg Jonas Karlsson delar med sig av några tips inför lönesamtalet.  2019-01-09

Det är gammalt med ålderism!

Både chef och medarbetare har mycket att vinna på en arbetsgrupp med blandade åldrar. Framtidsspanaren John Mellkvist lyfter fördelarna med att skippa ålderismen i det senaste avsnittet av Visions chefspodd.  2019-04-17

Juryn som utser välfärdens hjältar

Vid Stora Samhällsgalan i maj hyllar vi goda exempel och eldsjälar som på olika sätt förbättrar vår välfärd. Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, sitter med i juryn som utser galans vinnare. Vi ställde tre korta frågor om juryarbetet.  2019-04-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb