×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Så ska europeiska facken möta utmaningarna

2019-06-12

Medlemsrekrytering, digitalisering och hållbar utveckling stod i fokus för diskussionerna när fackliga företrädare för Europeiska federationen för offentliganställda (EPSU) höll kongress i Dublin nyligen. Kongressen fattade beslut om ett nytt gemensamt handlingsprogram för de kommande fem åren och Veronica Magnusson valdes om till ledamot i EPSU:s styrelse.

”Jag slås av den kollektiva styrkan och meningsfullheten i att vara en liten del av någonting mycket större”, kommenterade Veronica Magnusson i sociala medier EPSU:s åtta miljoner medlemmar och den kraft som samarbetet utgör.

Samtidigt finns det en medvetenhet inon EPSU om de stora utmaningar som fackföreningsrörelsen står inför. I sina tal lyfte Veronica Magnusson, förbundsordförande, och Michael Karlsson, andre vice ordförande, fram några utmaningar liksom de lösningar som Vision ser.

Den viktigaste framtidsstrategin handlar om att fortsätta värva och växa för att öka i facklig styrka såväl som i representativitet på arbetsplatserna.

– Vårt inflytande och styrka är starkt sammankopplat med hur många vi är, tänk vilken skillnad det är vi kan säga att vi representerar en majoritet av arbetstagarna inom våra sektorer och på våra arbetsplatser, sa Michael Karlsson.

Arbetslivets förändring och målen i Agenda 2030 ställer krav på ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. I det arbetet ska facket vara en tydlig röst, poängterade Vision.

EPSU:s arbete kring digitalisering och teknisk utveckling har utvecklats under den gångna kongressperioden. Idag handlar arbetet om hur facken kan jobba med förhandlingar och kollektivavtal för att säkerställa att medlemmarna får så stor nytta som möjligt av utvecklingen och drabbas så lite som möjligt av avigsidorna.

– Vissa säger den snabba tekniska utvecklingen gör grundfundamenten helt nya: att bestämmelser kring arbetsmiljö, anställningsformer, integritet i arbetslivet, medinflytade och organisering av arbetstagare är överspelade. Glöm det. Vi har redan verktyg, och de som inte finns får vi uppfinna, sa Veronica Magnusson.

Hon riktade även ett tydligt krav till arbetsgivarna att ta sitt ansvar när arbetslivet och samhället förändras:

– Den snabba utvecklingen ställer krav på att våra medlemmar får den utbildning och kunskap som behövs för att inte hamna vid sidan av. Det behövs kontinuerlig professionell kompetensutveckling i takt med förändringen.

Läs mer om kongressen på EPSUs hemsida

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 8 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 12 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb