×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Nytt avtal gör Sverige redo för kris

2019-06-28

Det nya avtalet ger högre ersättningar och tydliga regler kring arbetstid och återhämtning för samtliga medarbetare som är i tjänst under ett krisläge.

Avtalet har undertecknats av arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting samt Sobona och fackförbund inom välfärdssektorn. De nya reglerna ska tillämpas vid händelser som klassats som krissituationer. Det kan till exempel handla om terrordåd, pandemier och större skogsbränder.

− Det är bra att vi nu har ett avtal som ger bättre ersättningsnivåer och bättre möjligheter till återhämtning. Det finns en tydlighet för alla som jobbar under en kris- eller katastrofsituation kring vad som gäller, och det är viktigt, kommenterar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Under fjolårets stora bränder tvingades berörda räddningstjänster kalla in förstärkning från andra räddningstjänster. Det aktualiserade behovet av att komma överens om anställningsvillkor och ersättning för tillrest och in− och utlånad personal. Parterna påbörjade förhandlingar om ett särskilt avtal för krissituationer i början av 2019 och är nu alltså överens om en lösning som gäller tillsvidare.  

− Skulle det uppstå en liknande situation som förra sommarens bränder kommer våra medlemmar som jobbar att få bättre villkor.

Det nya avtalet gäller sektorer som kan beröras, såsom räddningstjänsten. Avtalet innehåller bland annat högre ersättningsnivåer och möjliggör större flexibilitet i förläggningen av arbetstid – så att man inte drabbas av problem med att arbetskvoten blir för hög i samband med en kris.

Fakta om Krislägesavtalet

  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om max 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.
  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

 

Nyheter

Visions avtalskrav för dig som är chef

Tydligare mandat i löneprocessen, mer inflytande över arbetstiden och minskade krav på att vara ständigt tillgänglig. Det är några krav som Vision driver för dig som är chefsmedlem i årets avtalsrörelse.  för 16 timmar sedan

Jämställda löner i fokus på internationella kvinnodagen

Samtal om ledarskap, manifestationer för jämställda löner och en digital kampanj i sociala medier. Vision deltar i en rad olika aktiviteter första veckan i mars för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen och kampen för ökad jämställdhet.  för 4 dagar sedan

Ny praxis för vilka examina som kan ligga till grund för legitimation som hälso- och sjukvårdskurator

Från och med 1 juli 2019 är hälso- och sjukvårdskurator ett legitimationsyrke i Sverige. Det har därför införts en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.  för 5 dagar sedan

Vision yrkar för en hållbar fastighetsbransch

Den 13 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen Fastigo. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, pensioner och gröna avtal kommer vara Visions fokus i kommande avtalsförhandlingar.  för 10 dagar sedan

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb