Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Chefoskopet förbättrar chefers förutsättningar

2019-06-11

Rätt stöd från chefer och kollegor höjer trivseln på arbetsplatsen och ökar medarbetarnas engagemang – det visar forskning från Arbetsmiljöverket. Ändå är det många chefer som saknar förutsättningar för att vara närvarande ledare. Det vill det forskningsbaserade verktyget Chefoskopet ändra på.

För många chefer inom välfärden är arbetsmiljön så ansträngd att den påverkar chefers hälsa och motivation att vilja jobba kvar som chef. En rapport från Vision (2017) visar att chefer inom vård och omsorg och sociala tjänster har de största genomsnittliga arbetsgrupperna på hela arbetsmarknaden. I många fall handlar det om betydligt fler än 30 medarbetare – ibland mer än det dubbla. Undersökningen Chefsliv, som Novus gjort på uppdrag av Vision och Unionen, visar dessutom att många chefer tvingas åsidosätta sin egen hälsa för att klara av sitt ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö.

– Situationen är allvarlig. Ett närvarande ledarskap är nödvändigt för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar på arbetsplatserna, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

I syfte att förbättra chefernas långsiktiga förutsättningar har Vision, inom ramen för Suntarbetsliv, varit med och tagit fram det forskningsbaserade verktyget Chefoskopet tillsammans med andra fackförbund och SKL. Verktyget erbjuder det som arbetsgivaren behöver för att kartlägga och analysera organisationens förutsättningar, prioritera och fatta beslut om insatser.

Kunskap och metod

Verktyget Chefoskopet består av två delar. Kunskapsdelen handlar om att ledningsgruppen ska förstå vikten av att jobba med chefers organisatoriska förutsättningar. Metoddelen syftar därefter till att undersöka chefernas förutsättningar och ge stöd för analys och dialog om hur organisationen kan utvecklas.

– Det finns ingen standardlösning utan alla verksamheter behöver anpassa chefsstödet efter sina egna rådande förhållanden. Chefoskopet kan bidra till en helhetsbild av hur cheferna har det, hur de fördelar sin arbetstid och hur kommunikationsvägarna och stödet i organisationen ser ut, berättar Annika Härenstam, projektledaren för forskningen bakom Chefoskopet. Annika är professor emerita, Göteborgs universitet, numera verksam vid Stockholms universitet.

För att Chefoskopet ska få största möjliga genomslagskraft behöver den högsta ledningen engageras redan från start.

– Sätter man igång ute på en enhet utan att ha med sig ledningen så ser vi att man sällan lyckats genomföra de förändringar som behövs. Först när man fått fäste bland beslutsfattarna går det att åstadkomma förändring, säger Annika Härenstam. Hon fortsätter:

– Det är vanligt att ledningsgrupper inte ser konsekvenserna av omorganiseringar och hopslagningar av verksamheter. Men när ledningen slår sig ner och börjar diskutera chefers förutsättningar är det många chefer i kommunledningar som får en aha-upplevelse.

Viktig jämställdhetsfråga
Att alla chefer har goda förutsättningar för att göra sitt jobb är en viktig jämställdhetsfråga. Den forskning Annika bedriver visar att det ofta råder stora skillnader mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser, där kvinnor generellt ansvarar för ett större antal medarbetare och behöver hantera fler datasystem.

– Att förbättra chefers organisatoriska förutsättningar handlar om att göra det lika bra i alla verksamheter. Det i sig kommer att gynna alla, men främst kvinnor eftersom det jobbar flest kvinnor inom välfärden, där problemen med arbetsmiljön är som störst. Jag är helt övertygad om att ett helhetsgrepp på chefernas arbetsvardag kommer att leda till mer jämställda arbetsplatser.

Nu är dags att på allvar förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar, menar Veronica Magnusson. Ett närvarande ledarskap där chefer ser, motiverar och coachar sina medarbetare fungerar som en friskfaktor och gör att medarbetarna bättre klarar utmaningarna i arbetslivet.

– Min förhoppning är att landets alla kommuner och regioner inom en tvåårsperiod ska ha använt Chefoskopet och vidtagit åtgärder som gör skillnad för chefer och därmed också för deras medarbetare, säger Veronica Magnusson.

Text: Sofie Lundmark

  • Läs mer om Chefoskopet på suntarbetsliv.se

  • Är du ordförande eller förtroendevald kan du ladda hem ett kit i vår engagemangskiosk med underlag för att påverka i organisationen för att Chefoskopet ska användas.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar