×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Chef – glöm inte ditt eget lönesamtal!

2019-01-09

Som chef är du van att hålla lönesamtal med dina medarbetare och vet hur du ska förbereda dig. Men hur preppar du inför ditt eget lönesamtal med din chef? Visions chefs- och ledarskapsstrateg Jonas Karlsson delar med sig av några tips inför lönesamtalet.

I grund och botten är ditt lönesamtal detsamma som för vilken medarbetare som helst. Syftet är att ge en tydlig bild av hur chefen ser på det utförda arbetet, i relation till vad arbetsgivaren värderar och prioriterar. Inför samtalet gäller det att förbereda sig och med stöd av exempel från konkreta situationer summera hur du löst dina uppdrag, menar Jonas Karlsson.

– För att samtalet ska bli så bra som möjligt behöver du kunna beskriva dina resultat
och visa hur du under året har bidragit till verksamhetens mål. Det kräver att du som chef har en tydlig bild av förväntningarna på dig och vilka lönekriterier för chefer som gäller på din arbetsplats, säger Jonas.

Under samtalet med din chef är det viktigt att stämma av hur det senaste året har gått. Vad har fungerat bra och finns det något som hade kunnat göras annorlunda? Jonas lyfter fram tre saker som kan vara särskilt betydelsefulla i ditt lönesamtal:

 1. Problemlösning
  Som chef hanterar du ständigt oförutsedda händelser. Sådana situationer behöver lyftas fram och synliggöras, eftersom det inte alltid är säkert att din chef lägger märke till hur akutsituationer hanterats. Ge konkreta exempel på kritiska situationer du löst.

 2. Förmågan att leda
  Ditt jobb handlar om att leda och ta ansvar för andras prestationer. Hur du arbetar med att involvera och stötta medarbetarna behöver därför komma fram under samtalet. Hit hör också frågor som arbetsmiljö och hur väl du som ledare lyckas skapa en miljö där medarbetarna trivs och mår bra.

 3. Utveckla och förnya
  I ett chefsuppdrag ligger vanligtvis uppgiften om att utveckla verksamheten. Förnyelseprocesser tar tid och det är sådant som den egna chefen ibland inte ser förrän det är klart. Därför är det viktigt att under lönesamtalet lyfta fram det som är påbörjat men som kanske inte ännu gett några konkreta resultat.

Kontinuerliga avstämningar

Hur dialogen med chefen ser ut kan skilja mycket beroende på arbetsplats. Jonas konstaterar att det tyvärr är vanligt att chefer upplever att deras eget lönesamtal hastas över och ibland helt uteblir.

– Så ska det inte vara. Ditt lönesamtal kan vara det enda tillfället som chefslönerna verkligen hamnar i fokus, mycket annat tenderar att handla om medarbetarnas. Det bästa är om avstämningar kan ske kontinuerligt och inte begränsas till några gånger per år. Om du har frågor om lön för dig som chef kan du prata med ditt lokala Visionsombud eller ringa till Chef Direkt så hjälper vi dig vidare, säger Jonas.

Snabb checklista inför lönesamtalet

 • Skriv ner vad som hänt sedan förra lönesamtalet. På vilket sätt har du och verksamheten utvecklats?

 • Ta reda på vilka lönekriterier som gäller på din arbetsplats, så att du har koll på hur dina insatser bedöms.

 • Undersök den generella löneutvecklingen för chefer med liknande arbetsuppgifter. Du kan också diskutera lönefrågor med dina chefskollegor.

 • Säkerställ att den chef du pratar med under lönesamtalet har befogenhet att sätta din lön. Tänk att lönesamtalet är just ett samtal, där målet är att ni båda ska komma överens.

 • Utöver högre lön kan du begära andra förmåner, såsom kortare arbetstid eller fler lediga dagar. Chef Direkt kan ge goda råd och tips.

Läs också: Guide för dig som håller lönesamtal

Nyheter

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  för 5 timmar sedan

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  för 5 timmar sedan

Kvinnliga chefer presterar bättre

I en amerikansk studie bedöms kvinnliga chefer att prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap.  2019-08-19

Bra kollegor och en bra chef – drömarbetsplatsen 2019

Vad lägger grunden för en drömarbetsplats? Det har ManpowerGroup undersökt och högst upp på listan kommer bra kollegor och därefter kommer en bra chef.  2019-06-24

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb