Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Ny överenskommelse ökar stödet när arbetslivet förändras

2019-12-04

Vision har tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Konkret betyder det bättre stöd till medlemmar som har jobb som kommer att försvinna eller förändras mycket framöver.

Ett nytt avtal kommer att skrivas under och börja gälla den 1 maj 2020.

– Vi säkrar att det finns ekonomiska resurser och kunskap att göra dessa insatser. Jag är stolt över den trygghet och utveckling detta ger, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Arbetslivet är just nu under stor förändring, till stor del som en följd av digitaliseringen. Det gör att kompetensbehoven förändras på arbetsmarknaden. Med avtalet lägger parterna ett större ansvar på arbetsgivaren att arbeta proaktivt för att förutse skiftande behov och stötta medarbetare i förändring. Detta kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

– Förebyggande insatser kring kompetensutveckling och omställning är avgörande för att säkra kvaliteten i välfärden. Det nya omställningsavtalet förbättrar medlemmarnas möjligheter att bidra till verksamhetens utveckling och rustar dem inför ett förändrat arbetsliv, säger Veronica Magnusson.

Även visstidsanställda ska omfattas av förebyggande omställningsinsatser och anställda som varit sjukfrånvarande och blivit färdigrehabiliterade ska omfattas av hela avtalet.

– När arbetslivet förändras ska Visions medlemmar fortsätta vara relevanta och attraktiva på arbetsmarknaden. Med denna överenskommelse skapar vi förutsättningar för medarbetarna att utvecklas under ett arbetsliv och få möjligheter till nya arbetsuppgifter och roller, hos samma eller nya arbetsgivare, säger Veronica Magnusson.

Man är också överens om att staten behöver ta ett större ansvar för medborgarnas livslånga lärande. Det behöver bli lättare att fortbilda, utbilda och omskola sig under hela arbetslivet.

Parterna har också enats om att de turordningsregler som prövats i den nuvarande överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) nu permanentas. Turordningsreglerna, som är anpassade till sektorns förutsättningar, syftar till att snabbt kunna identifiera de anställda som är i behov av omställningsinsatser, så att arbetsgivarna ska kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar.

Fakta om principöverenskommelsen

Vision har tillsammans med SKR, Sobona och övriga fackliga organisationerna i kommunal och regional sektor sedan 2016 arbetat med att stärka individer och verksamheter genom överenskommelsen tidig lokal omställning (TLO-KL) och genom verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser.

Det nuvarande avtalet för tidig lokal omställning, TLO-KL, förlängs från sitt tidigare slutdatum 31 december 2019 och kommer nu att gälla fram till 30 april 2020. Den 1 maj 2020 träder det nya avtalet i kraft.

Enligt principöverenskommelsen är parterna överens om bland annat:

  • Visstidsanställda ska omfattas av förebyggande insatser.
  • Färdigrehabiliterade ska omfattas av hela avtalet.
  • Åldersspecifika regler anpassas till ändringarna i allmänna pensionssystemet.
  • Förebyggande insatser som finns i TLO-KL byggs in i det nya avtalet.
  • Turordningsreglerna permanentas 1 maj 2020.
  • Tillgängliga medel för omställningsinsatser enligt TLO-KL under 2020 bestäms till 250 miljoner kronor

Dokument:

Principöverenskommelsen

Protokoll 

 

 

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar