×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ett hållbart arbetsliv och en grön arbetsplats avtalskrav

2019-12-17

Idag lämnade Vision över yrkanden till kommande avtalsförhandlingar med Sobona för de egna branschavtalen. Hållbarhet, både för klimat och medarbetare, är en återkommande punkt i Visions avtalskrav. 

Sobonas medlemsföretag står inför utmaningar både när det gäller personalförsörjning och utvecklingen mot en hållbar framtid. Demografiska förändringar och teknikutvecklingen, med ökad digitalisering och automatisering, kommer kräva nya sätt att arbeta. Det finns mycket att vinna på att ta ett gemensamt ansvar att utveckla avtalen för att möta nya förutsättningar.

Moderna villkor

Med moderna villkor blir arbetsgivare attraktiva för att rekrytera ny och behålla befintlig personal. Strategisk kompetensförsörjning blir allt viktigare och särskilt fokus behöver läggas på chefernas förutsättningar.

Hållbarhet i fokus

Parterna behöver hitta gemensamma strategier för att möta hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Därför vill Vision se fler gröna avtal med konkreta åtgärder på arbetsplatsnivå för att minska klimatpåverkan. 

– Hållbarhet handlar också om att ge medarbetare rätt förutsättningar för ett långt yrkesliv. Att lägga mer resurser på kompetensutveckling, ha en bra balans mellan arbete och fritid och satsa på friskvård främjar friska arbetsplatser där medarbetare mår bra och utvecklas.

Två separata yrkanden har överlämnats till arbetsgivaren. Ett för Sobona Energi, och ett för övriga avtal.

Yrkanden i korthet:

Lön:

  • Tillämpningen av den lokala löneprocessen ska förbättras. Löneutvecklingen ska följa verksamhetens utveckling samt spegla den anställdes insatser. Dialogen mellan medarbetare och chef samt mellan lokala parter är viktig. För att lokal lönebildning ska fungera måste chefen som har lönesamtal ha mandat och förutsättningar för att kunna genomföra processen.

Hållbarhet:

  • Parterna ska inspirera till implementering av Agenda 2030 och uppmuntra tecknande av gröna avtal.
  • I samband med utvecklingssamtalet ska varje medarbetare få en individuell plan för kompetensutveckling.
  • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser för de anställda.
  • Bestämmelsen om arbetstidsförkortning (ATK) ska föras in i branschavtalet och antalet timmar ska utökas i individuell ATK. Tid som inte tas ut under året ska avsättas till pension.

Pension:

  • Avsättningarna till tjänstepension ska öka.
  • Det ska vara en rättighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. 80-90-100 modellen ska erbjudas anställda för att möjliggöra en bra avtrappning inför pension.

Läs hela yrkandet för:

 

 

 

Nyheter

Medarbetare i Svenska kyrkan ska ha inflytande över lön och arbetstid

Reallöneökningar, en tydligare löneprocess och större inflytande över arbetstiden. Det är viktiga krav som Vision kommer att driva i avtalsrörelsen inom Svenska kyrkan.  för 6 dagar sedan

Ny överenskommelse ökar stödet när arbetslivet förändras

Vision har tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona undertecknat en principöverenskommelse om kompetensutveckling och omställning. Konkret betyder det bättre stöd till medlemmar som har jobb som kommer att försvinna eller förändras mycket framöver.  2019-12-04

Medarbetare i välfärden ska ha ett hållbart arbetsliv

Vision har lämnat över krav till arbetsgivaren på förändringar i rådande kollektivavtal för medarbetare inom kommun, region och Sobonabolag. Kraven, eller "yrkanden" lägger grunden för vårens avtalsförhandlingar. I fokus står ett hållbart arbetsliv och en grön omställning.  2019-12-16

Nytt avtal ska göra jobbet som deltidsbrandman hållbart

Den 30 april har Vision och Brandmännens Riksförbund tecknat ett nytt tre−årigt avtal med arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona. Med avtalet vill parterna göra det viktiga uppdraget som deltidsbrandman mer attraktivt och hållbart. Det innebär bland annat högre ersättning för insatser.  2019-04-30

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb