×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ett hållbart arbetsliv och en grön arbetsplats avtalskrav

2019-12-17

Idag lämnade Vision över yrkanden till kommande avtalsförhandlingar med Sobona för de egna branschavtalen. Hållbarhet, både för klimat och medarbetare, är en återkommande punkt i Visions avtalskrav. 

Sobonas medlemsföretag står inför utmaningar både när det gäller personalförsörjning och utvecklingen mot en hållbar framtid. Demografiska förändringar och teknikutvecklingen, med ökad digitalisering och automatisering, kommer kräva nya sätt att arbeta. Det finns mycket att vinna på att ta ett gemensamt ansvar att utveckla avtalen för att möta nya förutsättningar.

Moderna villkor

Med moderna villkor blir arbetsgivare attraktiva för att rekrytera ny och behålla befintlig personal. Strategisk kompetensförsörjning blir allt viktigare och särskilt fokus behöver läggas på chefernas förutsättningar.

Hållbarhet i fokus

Parterna behöver hitta gemensamma strategier för att möta hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Därför vill Vision se fler gröna avtal med konkreta åtgärder på arbetsplatsnivå för att minska klimatpåverkan. 

– Hållbarhet handlar också om att ge medarbetare rätt förutsättningar för ett långt yrkesliv. Att lägga mer resurser på kompetensutveckling, ha en bra balans mellan arbete och fritid och satsa på friskvård främjar friska arbetsplatser där medarbetare mår bra och utvecklas.

Två separata yrkanden har överlämnats till arbetsgivaren. Ett för Sobona Energi, och ett för övriga avtal.

Yrkanden i korthet:

Lön:

  • Tillämpningen av den lokala löneprocessen ska förbättras. Löneutvecklingen ska följa verksamhetens utveckling samt spegla den anställdes insatser. Dialogen mellan medarbetare och chef samt mellan lokala parter är viktig. För att lokal lönebildning ska fungera måste chefen som har lönesamtal ha mandat och förutsättningar för att kunna genomföra processen.

Hållbarhet:

  • Parterna ska inspirera till implementering av Agenda 2030 och uppmuntra tecknande av gröna avtal.
  • I samband med utvecklingssamtalet ska varje medarbetare få en individuell plan för kompetensutveckling.
  • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser för de anställda.
  • Bestämmelsen om arbetstidsförkortning (ATK) ska föras in i branschavtalet och antalet timmar ska utökas i individuell ATK. Tid som inte tas ut under året ska avsättas till pension.

Pension:

  • Avsättningarna till tjänstepension ska öka.
  • Det ska vara en rättighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. 80-90-100 modellen ska erbjudas anställda för att möjliggöra en bra avtrappning inför pension.

Läs hela yrkandet för:

 

 

 

Nyheter

Anteckning

Anteckning

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Vision har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.  för 7 dagar sedan

Avtal om korttidspermittering på plats

Vision har tecknat avtal om korttidspermittering med flertalet arbetsgivarorganisationer. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.  för 10 dagar sedan

Inflytande över lön och arbetstid i yrkanden till KFO

Den 26 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen KFO för avtalet Hälsa, vård och omsorg. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, föräldralön och nivåerna för de fasta ersättningarna är Visions fokus i kommande avtalsförhandlingar. Avtalet ska ge våra medlemmar en reell möjlighet till att påverka sitt arbetsliv och kunna arbeta mer om man vill.  2020-03-11

Reallöneökningar, utveckling och hållbarhet i fokus i yrkanden med Arbetsgivaralliansen

Den 21 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen, avtalen för Skola/utbildning och Folkhögskola. Reallöneökningar och rätt till friskvård två viktiga saker Vision kommer att lyfta i kommande förhandlingar.  2020-03-11

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri hela mars, även för dig som inte är medlem, och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb