×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Ett hållbart arbetsliv och en grön arbetsplats avtalskrav

2019-12-17

Idag lämnade Vision över yrkanden till kommande avtalsförhandlingar med Sobona för de egna branschavtalen. Hållbarhet, både för klimat och medarbetare, är en återkommande punkt i Visions avtalskrav. 

Sobonas medlemsföretag står inför utmaningar både när det gäller personalförsörjning och utvecklingen mot en hållbar framtid. Demografiska förändringar och teknikutvecklingen, med ökad digitalisering och automatisering, kommer kräva nya sätt att arbeta. Det finns mycket att vinna på att ta ett gemensamt ansvar att utveckla avtalen för att möta nya förutsättningar.

Moderna villkor

Med moderna villkor blir arbetsgivare attraktiva för att rekrytera ny och behålla befintlig personal. Strategisk kompetensförsörjning blir allt viktigare och särskilt fokus behöver läggas på chefernas förutsättningar.

Hållbarhet i fokus

Parterna behöver hitta gemensamma strategier för att möta hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Därför vill Vision se fler gröna avtal med konkreta åtgärder på arbetsplatsnivå för att minska klimatpåverkan. 

– Hållbarhet handlar också om att ge medarbetare rätt förutsättningar för ett långt yrkesliv. Att lägga mer resurser på kompetensutveckling, ha en bra balans mellan arbete och fritid och satsa på friskvård främjar friska arbetsplatser där medarbetare mår bra och utvecklas.

Två separata yrkanden har överlämnats till arbetsgivaren. Ett för Sobona Energi, och ett för övriga avtal.

Yrkanden i korthet:

Lön:

  • Tillämpningen av den lokala löneprocessen ska förbättras. Löneutvecklingen ska följa verksamhetens utveckling samt spegla den anställdes insatser. Dialogen mellan medarbetare och chef samt mellan lokala parter är viktig. För att lokal lönebildning ska fungera måste chefen som har lönesamtal ha mandat och förutsättningar för att kunna genomföra processen.

Hållbarhet:

  • Parterna ska inspirera till implementering av Agenda 2030 och uppmuntra tecknande av gröna avtal.
  • I samband med utvecklingssamtalet ska varje medarbetare få en individuell plan för kompetensutveckling.
  • Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser för de anställda.
  • Bestämmelsen om arbetstidsförkortning (ATK) ska föras in i branschavtalet och antalet timmar ska utökas i individuell ATK. Tid som inte tas ut under året ska avsättas till pension.

Pension:

  • Avsättningarna till tjänstepension ska öka.
  • Det ska vara en rättighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. 80-90-100 modellen ska erbjudas anställda för att möjliggöra en bra avtrappning inför pension.

Läs hela yrkandet för:

 

 

 

Nyheter

Många försämringar för arbetstagaren i LAS–utredningen

Vision är mycket kritisk till de förändringar av LAS som presenteras idag. Förslagen ändrar maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare till fördel för arbetsgivaren. Utredningen borde aldrig ha tillsatts – politiken ska hålla sig borta från sådant som arbetsmarknadens parter har ansvar att hantera. Visions förbundsjurist förklarar vad som är nytt med förslagen.  2020-06-01

Tillfälliga regler ger kompensation för uppskjuten sommarsemester

Många medarbetare jobbar just nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Trycket på välfärden är högt och Vision ser att det riskerar att påverka sommarsemestrarna för våra medlemmar. De tillfälliga reglerna försäkrar att de som behöver skjuta på sin semester får kompensation samtidigt som chefer får möjlighet att ta ansvar för bemanningen inom välfärden under sommaren.  2020-04-23

Krislägesavtalet aktiverat i Region Stockholm

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu aktiverat krislägesavtalet för medarbetare inom intensivvården efter att begäran inkommit från Region Stockholm. Avtalet ger högre ersättningar och tydliga regler kring arbetstid och återhämtning för de medarbetare som berörs.  2020-04-03

Avtalet med Svenska kyrkan förlängs till hösten

Med anledning av corona-pandemin flyttas avtalsrörelsen med Svenska kyrkan fram till hösten. Nuvarande avtal förlängs till den 31 oktober 2020. Inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras under tiden.  2020-04-02

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri för dig som är medlem och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb