Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Barnen i fokus när Visions samhällsvetarstipendium delas ut

2019-04-02

Att alla samhällsgrupper får komma till tals inom samhällsplaneringen är grunden i ett demokratiskt samhälle. Det konstaterar Emma Bodin och Emma Alenbrand i sin kandidatuppsats ”Låt barnen ta plats: Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser”, som nyligen tilldelades Visions samhällsvetarstipendium på 20 000 kronor.

Hur man på bästa sätt tar tillvara barnperspektivet i kommunal samhällsplanering har varit en aktuell fråga i många år. Särskilt aktuellt är ämnet nu när regeringen röstat igenom att barnkonventionen ska bli lag under nästa år.

För att kartlägga hur och varför barn på ett bättre sätt kan inkluderas i samhällets planprocess beslutade sig Emma Bodin och Emma Alenbrand, tidigare studenter vid Örebro Universitet, att skriva en uppsats i ämnet. Resultatet blev ”Låt barnen ta plats: Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser”.
– Utgångspunkten i studien är dels förverkligandet av barnkonventionen och dels Örebro kommuns uttalade strategi om att öka medborgardeltagandet bland barn, berättar Emma Bodin.

– I uppsatsen skiljer vi på barnperspektivet och barns perspektiv och undersöker varför just dessa perspektiv är så viktiga att se till när vi planerar våra städer. Vi poängterar flertalet gånger hur stor betydelse den fysiska uppväxtmiljön är för barns utveckling när de lär känna sig själva och lär sig samspela med andra människor, fortsätter Emma Alenbrand.

Belönas med 20 000 kronor

Uppsatsen utgjorde sista terminen vid samhällsplanerarprogrammet vid Örebro Universitet som Emma Bodin och Emma Alenbrand gick ut under våren 2018. För sitt arbete tilldelas de nu Visions samhällsvetarstipendium om 20 000 kronor, som årligen delas ut till den uppsats som lyckas fånga juryns uppmärksamhet i ett relevant ämne och som med kvalitet levererar sin poäng.

– Det känns otroligt kul! Nu när vi håller uppsatsen i vår hand är vi stolta över det jobb vi lagt ner. Det är ett erkännande om att det vi skrev är viktigt att lyfta i samhällsdebatten, säger Emma Alenbrand.

Vikten av barnkonsekvensanalys

Under uppsatsskrivandet gång har Emma och Emma bland annat studerat andra kommuners arbetssätt, för att undersöka hur och varför barn bör inkluderas i samhällsplaneringen. Resultatet av uppsatsen visar att barnkonsekvensanalys är ett framgångsrikt analysverktyg som redan i dag används av vissa kommuner, exempelvis Malmö och Göteborg. 

– Vår förhoppning är att uppsatsen ska kunna användas av offentliga såväl som privata aktörer som vill införa barnkonsekvensanalyser i sitt arbete med samhällsplanering. Det bidrar till att förverkliga barnkonventionen men också till en bättre livsmiljö för barn vilket lägger grunden för god folkhälsa. Dessutom får barn och unga en förståelse för sin egen roll och vad det innebär att leva i ett demokratiskt samhälle, säger Emma Bodin.

Vad är ert tips till andra studenter som vill söka Visions samhällsvetarstipendium?

– Våga sök! För oss känns det otroligt positivt att stipendiet förhoppningsvis leder till att fler kommer att läsa vår uppsats. Vi har redan nu fått bra feedback från kommunala och regionala verksamheter som tagit del av studiens innehåll. Vi värderar stipendiet väldigt högt, säger Emma Bodin. 

Så här löd juryns motivering:

I uppsatsen ”Låt barnen ta plats: Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala byggprocesser” undersöker Emma Alenbrand och Emma Bodin hur barns perspektiv kan inkluderas i kommunal samhällsplanering och planprocesser.

Barnens rätt att få vara med och påverka det samhälle och den miljö som dem är en del av är både en viktig och aktuell fråga, inte minst mot bakgrund av att barnkonventionen blir svensk lag 1 januari 2020. Hur barn – en grupp som sällan ges möjlighet att påverka beslut eller delta i kommunala byggprocesser – kan och bör delta i skapandet av en mer hållbar och inkluderande samhällsplanering är ett perspektiv som uppsatsen lyfter fram och diskuterar på ett intresseväckande sätt. Särskilt intressant är diskussionen kring verktyget barnkonsekvensanalys (BKA) i förhållande till den studerade kommunen. Det är på ett förtjänstfullt sätt som uppsatsen lyckats kombinera och behandla såväl normativa frågor om barnrättsperspektivet som praktiska frågor kring implementering på lokal nivå. På så sätt kan uppsatsen även komma till nytta för de tjänstemän som arbetar med att implementera barns perspektiv i kommunal samhällsplanering. Författarna har vidare på ett tillfredsställande sätt redogjort för uppsatsens metod samt tydligt diskuterat teoribildningen inom det aktuella ämnet. Sammantaget är det en uppsats som håller hög kvalitet och som utgör ett värdefullt bidrag i en för samhället mycket angelägen fråga.

Skribent Sofie Lundmark

 

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar