Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Rusta arbetsplatserna för att jobba utifrån barns rättigheter

2019-04-09

1990 undertecknade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter. Sverige har kommit långt i barnrättsarbetet men vi kan och ska bli ännu bättre. Därför har riksdagen beslutat att barnkonventionen ska börja gälla som svensk lag från 1 januari 2020.

Barnkonventionen innebär att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barn ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Många yrkesgrupper kommer i kontakt med barn och deras föräldrar direkt eller indirekt. Socialsekreterare handläg­ger ansökningar om försörjningsstöd. Tandsköterskor träffar barn som gör sina första besök i tandvården. Kura­torer träffar föräldrar som har psykisk ohälsa. Biståndsbedömare handlägger insatser till barn med funktionsnedsätt­ning. 

Visions förslag till åtgärder

Det bor cirka 2 miljoner barn i Sveri­ge och de har särskilda rättigheter just för att de är barn. För att barns bästa ska få genomslag i praktiken behöver barnrättsperspektivet finnas i kunskap, beslut och arbetssätt i hela organisatio­nen. Medarbetare i välfärdens verk­samheter måste ha tydliga uppdrag, kompetens och tid att säkra barns rättigheter. Vision pekar på ett antal förslag till åtgärder som arbetsgivare och verksamhetsansvariga bör genomföra. För oss är det viktigt att varje barn ska mötas av verksamheter som utgår från barnrättsperspektivet. Det innebär att medarbetare måste ha förutsättningar att möta barn utifrån deras individuella villkor, behov och rättigheter. Därför uppmanar vi politiker och arbetsgivare:

1. Gör barn och ungdomar delaktiga och ge dem makt

Involvera barn och ungdomar i att planera och utvärdera verksamheten och ta tillvara deras erfarenheter, synpunkter och förslag. Varje barn ska ges möjlighet att vara delaktig i beslut som rör dem.

2. Synliggör barns rättigheter

Barns rättigheter ska sätta prägel på verksamheterna och vara ett integrerat perspektiv i beslutsfattande. Synliggör barns rättigheter i budget, verksamhetsplan, beslut och andra styrande dokument så att chefer och medarbetare får ett tydligt uppdrag. Samverkan mellan olika verksamheter ska utgå från ett barnrättsperspektiv.

3. Utbilda politiker chefer och medarbetare om barnrätt

Utbilda politiker, chefer och medarbetare och rusta hela organisationen med kunskap om vad barnkonventionen innebär för verksamheten. Ge chefer en nyckelroll i genomförandet av barns rättigheter och se till att det finns stödfunktioner i organisationen, som till exempel barnrättsstrateger.

4. Ge chefer och medarbetare goda förutsättningar för att arbeta med utgångspunkt från barns rättigheter

Säkerställ att chefer och medarbetare har barnrättskompetens med ett tydligt barnrättsbaserat uppdrag och en rimlig arbetsbelastning. Medarbetare vet vad som behövs i verksamheten! Ge dem inflytande över vilka förutsättningar som behövs för ett barnrättsperspektiv.

Ett hållbart arbetsliv

Vi tror också att ett barnrättsbaserat arbetsliv leder till ett hållbart arbetsliv. Medarbetare är ofta föräldrar och som arbetsgivare har du mycket att vinna på att medarbetare ges stöd i att kombinera yrkeslivet med föräldraskapet. Det handlar om allt från att uppmuntra till jämställt uttagande av föräldraledighet till att inte lägga möten tidiga morgnar eller sena kvällar, så att alla kan var med. En arbetsgivarepolitik som främjar föräldraskap är helt enkelt en smart investering.

Folder: Jobba utifrån barnets rättigheter (pdf)

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar