×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Rusta arbetsplatserna för att jobba utifrån barns rättigheter

2019-04-09

1990 undertecknade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter. Sverige har kommit långt i barnrättsarbetet men vi kan och ska bli ännu bättre. Därför har riksdagen beslutat att barnkonventionen ska börja gälla som svensk lag från 1 januari 2020.

Barnkonventionen innebär att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barn ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Många yrkesgrupper kommer i kontakt med barn och deras föräldrar direkt eller indirekt. Socialsekreterare handläg­ger ansökningar om försörjningsstöd. Tandsköterskor träffar barn som gör sina första besök i tandvården. Kura­torer träffar föräldrar som har psykisk ohälsa. Biståndsbedömare handlägger insatser till barn med funktionsnedsätt­ning. 

Visions förslag till åtgärder

Det bor cirka 2 miljoner barn i Sveri­ge och de har särskilda rättigheter just för att de är barn. För att barns bästa ska få genomslag i praktiken behöver barnrättsperspektivet finnas i kunskap, beslut och arbetssätt i hela organisatio­nen. Medarbetare i välfärdens verk­samheter måste ha tydliga uppdrag, kompetens och tid att säkra barns rättigheter. Vision pekar på ett antal förslag till åtgärder som arbetsgivare och verksamhetsansvariga bör genomföra. För oss är det viktigt att varje barn ska mötas av verksamheter som utgår från barnrättsperspektivet. Det innebär att medarbetare måste ha förutsättningar att möta barn utifrån deras individuella villkor, behov och rättigheter. Därför uppmanar vi politiker och arbetsgivare:

1. Gör barn och ungdomar delaktiga och ge dem makt

Involvera barn och ungdomar i att planera och utvärdera verksamheten och ta tillvara deras erfarenheter, synpunkter och förslag. Varje barn ska ges möjlighet att vara delaktig i beslut som rör dem.

2. Synliggör barns rättigheter

Barns rättigheter ska sätta prägel på verksamheterna och vara ett integrerat perspektiv i beslutsfattande. Synliggör barns rättigheter i budget, verksamhetsplan, beslut och andra styrande dokument så att chefer och medarbetare får ett tydligt uppdrag. Samverkan mellan olika verksamheter ska utgå från ett barnrättsperspektiv.

3. Utbilda politiker chefer och medarbetare om barnrätt

Utbilda politiker, chefer och medarbetare och rusta hela organisationen med kunskap om vad barnkonventionen innebär för verksamheten. Ge chefer en nyckelroll i genomförandet av barns rättigheter och se till att det finns stödfunktioner i organisationen, som till exempel barnrättsstrateger.

4. Ge chefer och medarbetare goda förutsättningar för att arbeta med utgångspunkt från barns rättigheter

Säkerställ att chefer och medarbetare har barnrättskompetens med ett tydligt barnrättsbaserat uppdrag och en rimlig arbetsbelastning. Medarbetare vet vad som behövs i verksamheten! Ge dem inflytande över vilka förutsättningar som behövs för ett barnrättsperspektiv.

Ett hållbart arbetsliv

Vi tror också att ett barnrättsbaserat arbetsliv leder till ett hållbart arbetsliv. Medarbetare är ofta föräldrar och som arbetsgivare har du mycket att vinna på att medarbetare ges stöd i att kombinera yrkeslivet med föräldraskapet. Det handlar om allt från att uppmuntra till jämställt uttagande av föräldraledighet till att inte lägga möten tidiga morgnar eller sena kvällar, så att alla kan var med. En arbetsgivarepolitik som främjar föräldraskap är helt enkelt en smart investering.

Folder: Jobba utifrån barnets rättigheter (pdf)

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Tryggare arbetsvardag med nytt omställningsavtal

Arbetsmarknaden står inför förändrade spelregler. Digitala möjligheter leder till nya verksamhetsbehov – vissa jobb försvinner medan nya tillkommer. Omställningsavtalet finns där för att i alla lägen leverera en trygghet och en plan för vad som kommer hända härnäst i karriären.  för 11 dagar sedan

Medarbetare i Svenska kyrkan ska ha inflytande över lön och arbetstid

Reallöneökningar, en tydligare löneprocess och större inflytande över arbetstiden. Det är viktiga krav som Vision kommer att driva i avtalsrörelsen inom Svenska kyrkan.  för 13 dagar sedan

Ångestpodden om Socialrättsdagen: ”De som drabbas får aldrig glömmas bort”

Den 16 mars deltar Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg, skaparna av Ångestpodden, på Socialrättsdagen. På konferensen kommer de berätta om kampanjen #mellanstolarna – ett samarbete med Vision, BRIS, Suicide Zero och Hjärnkoll som engagerade socialministern Lena Hallengren.  för 14 dagar sedan

Nytt medlemserbjudande: Juristförsäkring

Vision kan nu erbjuda alla medlemmar i Vision att teckna en juristförsäkring via Folksam(/Familjens Jurist) till ett mycket förmånligt pris. Tecknar du försäkringen innan sista april så börjar den gälla direkt.  för 14 dagar sedan

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb