×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

De fick årets socionomstipendium

2018-09-26

Sömnsvårigheter och humörssvängningar är bara några av de negativa effekter som kan drabba professionella som i sitt arbete möter personer som utsatts för traumatiska händelser. Det skriver Jessica Eliasson och Caroline Johansson vid Malmö högskola i sin kandidatuppsats ”Att arbeta med risk för förlust av eget välmående”. De belönas nu med Visions socionomstipendium 2018.

Fenomenet kallas sekundär traumatisering och är välkänt bland chefer inom socialt arbete som en normal reaktion på regelbunden traumaexponering. Fenomenet är dock relativt outforskat i Sverige.

– Det känns roligt och väldigt spännande att vinna Visions socionomstipendium, berättar Jessica Eliasson. Caroline Johansson fortsätter:

– Vi båda brann för ämnet när vi skrev uppsatsen och det följer oss även nu när vi själva tagit examen och arbetar i verksamheter med tunga ärenden. Vi hoppas att uppsatsen kommer att leva vidare och läsas och diskuteras av andra intresserade.

Vad kom ni fram till för resultat?

– Resultatet av studien visade att fenomenet sekundär traumatisering, till vår förvåning, var välkänt bland cheferna som samtliga uttryckte att det är en helt normal reaktion på regelbunden traumaexponering. Det bör finnas en öppenhet inom verksamheterna kring fenomenet. Trots att cheferna ser sekundär traumatisering som en normal reaktion, anser de paradoxalt nog att det är något avvikande som kan vara skadligt för medarbetarna, säger Caroline Johansson.

– Forskning kring fenomenet har sitt ursprung i USA och har börjat få fäste även i Sverige. Men resultatet av studien visar att det behövs mer kunskap för att kunna arbeta effektivt med fenomenet. Det dagliga arbetet och förväntningarna på oss kräver mycket, fortsätter Jessica Eliasson.

Vad har ni för förhoppningar för framtiden?

– Vi hoppas att fler verksamheter inom socialt arbete, inte bara de vars målgrupp är personer med PTSD eller symtom på PTSD, får chans att utbildas inom sekundär traumatisering för att kunna sätta ord på och aktivt förebygga det, säger Jessica Eliasson.

– Detta blir än mer viktigt med tanke på att socionomyrket är en profession med ett högt antal sjukskrivna till följd av hög belastning. Man får dock inte glömma att det inte enbart är socionomer som är i riskzonen för sekundär traumatisering, utan risken är hög även för andra professioner som dagligen möter människor med trauma, säger Caroline Johansson och avslutar:

– Det finns mycket att forska kring inom området i framtiden, något som vi ser fram emot!  

Motivering:

’’Författarna lyfter ett mycket viktigt men alltjämt alltför okänt fenomen – sekundär traumatisering. Alla som verkar inom socialt arbete behöver känna till sekundär traumatisering och hur de kan påverkas av sitt arbete. Författarna visar på ett förtjänstfullt sätt hur avgörande cheferna är för sina medarbetares välbefinnande och arbetsmiljö. Samt hur viktigt det är att cheferna har kunskap om sekundär traumatisering och kan stötta sina medarbetare i att hantera fenomenet. Vision ser fram emot att uppmärksamma författarna och uppsatsen i arbetet för att alla förbundets medlemmar ska ha ett hållbart arbetsliv.”

Veronica Magnusson, Förbundsordförande Vision

 

Årets jury bestod av Axel Jensen (Verksamhetsledare), Daila Eid (Ledamot förbundsstyrelsen), och Kristina Folkesson (Socialpolitisk strateg).

 

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Snabba tips inför lönesamtalet

Det är viktigt att du förbereder dig så mycket som möjligt inför ditt lönesamtal. Då är det lättare att argumentera för din lön och dina förmåner. Här får du fem tips på saker du kan göra för att förbereda dig.  2019-01-17

Så lyckas du koppla bort jobbet i jul

Många har svårt att ta ledigt från jobbet under julen. Här kommer några tips från Angela Ahola, doktor i psykologi, om hur du kan koppla bort arbetet under julledigheten.  2018-12-19

sundsvallsocial

Det kan låta som en dröm för de flesta heltidsanställda; sex timmars arbetsdag inklusive två avlönade timmar fria att använda för träning, återhämtning, reflektion och utbildning. Men för socialsekreterarna i Sundsvalls kommun är det snart verklighet.  2018-12-05

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  2018-11-16

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb