×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Studenters psykiska hälsa ska tas på allvar

2018-10-22

Nästan varannan student upplever ångest eller oro, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Studenthälsan spelar här en viktig nyckelroll, vilka Vision vill ge bättre förutsättningar.

Bland studenter är tentaångest, stress och oro inför framtiden några av de vanligaste anledningarna till psykisk ohälsa. Oftast är det flera saker i kombination. Både på kort och lång sikt kan psykiska besvär påverka såväl studieresultat och yrkesberedskap som engagemang och lust.

För många innebär skolan en stor press menar Sadia Islam och Sara Pola, studenter vid Umeå respektive Göteborgs Universitet.

– Samhället förväntar sig att alla studenter ska ha bra studiedisciplin och lätt för att lära. För de som inte hänger med i studietempot blir det direkt en stress om man halkar efter och börjar missa tentor, säger Sadia Islam.
– En vanlig orsak till att studenter mår dåligt är att man inte får den hjälp som behövs för att klara av studierna. I en klass med flera hundra elever är det dessutom svårt att fråga läraren om hjälp. Att inte förstå studieinnehållet kan orsaka en negativ spiral, fortsätter Sara Pola.

Utöka skolans resurser

Samtidigt som den psykiska ohälsan ökar är det fortfarande få som söker hjälp hos studenthälsan. Ett grundläggande problem är att få studenter vet vad studenthälsan gör eller vad de kan hjälpa till med.
– Det behöver bli tydligare vilken typ av stöd och verktyg som studenthälsan kan ge. Dessutom behövs mer personal. Det är ohållbart att en kurator ensam ska ansvara för flera tusen studenter, menar Sadia.

En annan poäng med att det finns flera som jobbar på studenthälsan är att studenterna själva kan välja vem de vill vända sig till.
– Just när det gäller psykisk ohälsa är det otroligt viktigt att den personliga kemin stämmer för att man ska våga berätta om sin situation för en utomstående. Det är inte alltid den kemin finns där om det bara finns en person att välja på, fortsätter Sara.

Normalisera psykisk ohälsa

Sara och Sadia är eniga om att skolan kan göra mer för att förhindra studenters psykiska ohälsa. Utöver mer personal till studenthälsan behöver lärare också bli bättre på att informera om att psykiska besvär som oro eller stress är vanligt bland studenter.

– Om man upplever att man har svårt att klara skolan men ingen pratar om det så förstår man inte heller att något är fel. Psykiska sjukdomar kan upptäckas och bromsas tidigare om man får tidigare information. Jag är helt övertygad om att psykisk ohälsa skulle bli mindre tabubelagt om fler börjar prata om vad det är och effekterna av det, säger Sadia.

Ytterligare en väg att gå kan vara att införa kurser i effektiv studieteknik.
– Här på Handels vid Göteborgs Universitet finns ett initiativ där studenter som pluggat länge lär ut studieteknik till de som precis påbörjat sin utbildning. Det gör att studenter får fler verktyg för att hantera studietiden, säger Sara.

I det öppna brevet som riktas till Sveriges politiker ställer Vision tillsammans med 9 andra organisationer krav om bland annat nationella riktmärken som ska ge kuratorer bättre förutsättningar i sitt arbete mot psykisk ohälsa.

–  Frågan om psykisk ohälsa är viktig för Vision av flera anledningar. Det handlar förstås om att studenter har rätt att få må bra. Studenter och elevers psykiska hälsa ska tas på allvar. Och då måste Visions medlemmar som jobbar med deras psykiska hälsa, skolkuratorerna, få rätt förutsättningar att göra sitt jobb, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Skribent: Sofie Lundmark

Här kan du läsa det öppna brevet

Nyheter

Uppsatsen ”Det härliga mellanchefslandet” får ledarskapsstipendium

Nu är det klart vem som får Visions ledarskapsstipendium 2019.  2019-03-29

Här finns jobben 2024

Studerar eller jobbar du inom socialt arbete, pedagogik, hälso- och sjukvård, data/IT eller teknik? Grattis – du är eftertraktad på framtidens arbetsmarknad!  2019-03-06

Allt du behöver veta inför ditt sommarjobb

Att få ett sommarjobb är fantastiskt roligt men det finns också saker som du behöver ha koll på. Robin Stjernfelt, rådgivare på Vision Direkt, ger tips på vad du bör tänka på inför, under och efter sommarjobbet.  2019-04-23

Samhällsvetarstipendiet

Att alla samhällsgrupper får komma till tals inom samhällsplaneringen är grunden i ett demokratiskt samhälle. Det konstaterar Emma Bodin och Emma Alenbrand i sin kandidatuppsats ”Låt barnen ta plats: Hur och varför barn bör inkluderas i kommunala planprocesser”, som nyligen tilldelades Visions samhällsvetarstipendium på 20 000 kronor.  2019-04-02

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb