×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro, Kivra eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kommunerna nyckelaktörer för att minska utsläpp

2018-10-03

Förra veckan kom Stockholm Environment Institute (SEI) ut med den andra delen av en forskningsrapport om klimatpåverkan. I denna del granskades kommunsektorn, där många av Visions medlemmar arbetar, och vilka medel kommunerna förfogar över för att minska utsläppen av växthusgaser.

Kommunerna har enligt rapporten en nyckelroll i omställningen mot hållbara konsumtionsmönster genom sitt ansvar för skola, förskola, socialtjänst och äldreomsorg.  Kommunerna har också goda möjligheter att främja hållbara konsumtionsmönster hos medborgarna och lokala företag, via bland annat sina översiktsplaner.

- Visions medlemmar finns i alla Sveriges kommuner i en rad olika yrken. Vi har stor möjlighet att påverka i de här frågorna, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Rapporten tar upp exempel på åtgärder som sker i Umeå och Eskilstuna kommun, och kan fungera som inspiration och goda exempel för Visions medlemmar i andra kommuner.

Krav på klimatsmarta transporter i upphandlingar, utbildningar i vegetarisk matlagning för skolpersonal och sänkt hastighet i tätbebyggda områden är några exempel på insatser som skett i Umeå och Eskilstuna. Rapporten ger exempel på olika styrmedel som kommunerna kan använda för att uppmuntra till mer hållbara konsumtions- och transportmönster, och konstaterar att kommunsektorn svarar för ca 70 procent av de totala offentliga konsumtionsbaserade utsläppen. Kommunerna kan påverka både i den egna verksamheten, och genom olika insatser riktade till medborgarna.

- Vision är en Fair Union. Vi tar aktiv ställning för miljön, klimatet och mänskliga rättigheter. Genom att exempelvis ställa krav i upphandlingar och göra insatser för minskad klimatpåverkan på arbetsplatsen kan Visions medlemmar göra stor skillnad, avslutar Veronica Magnusson.

Ladda ner rapporten på SEI:s webbplats

Nyheter

Klimatstrejk

I dag manifesterar unga över hela världen för sin rätt till en framtid och ett hållbart samhälle där det går att leva och jobba. Fackföreningsrörelsen är en stor och viktig samhällsaktör och vi ska bidra i arbetet för klimatet. Vision finns ute på arbetsplatserna och vi är organiserade. Vi är aktiva, tar ansvar och har ett inflytande över beslut som fattas.  för 10 dagar sedan

Visions projekt ska stärka fackens ställning i Egypten

Egypten räknas som ett av världens tio farligaste länder att vara fackligt aktiv i. Av säkerhetsskäl kan Vision inte resa dit, men det finns mycket annat som görs bakom kulisserna.  2018-12-06

Fullsatt seminarium om att stötta fackliga kollegor i världen

Den 12 oktober medverkade Visions ordförande Veronica Magnusson på ett lunchseminarium i Norrköping. Arrangemanget var ett samarbete mellan Union to Union, Vision och Vårdförbundet.  2018-10-15

Deltagare i projektets ungdomskommitté samt Visions internationella sekreterare Magnus Andersson

Arbetsvillkoren förbättras i Honduras med Visions projekt

Sedan förra året driver Vision ett internationellt projekt som syftar till att stärka fackförbundens status i Honduras. Den internationella sekreteraren Magnus Andersson berättar hur och varför.  2018-10-04

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb