Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

För få arbetsgivare jobbar aktivt för jämställda löner

2018-11-09

En ny studie från Novus visar att endast hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda.

Inom Visions organisationsområde jobbar man aktivt ute på arbetsplatserna med att stötta och påverka arbetsgivarna att komma igång med jämställdhetsarbetet.

− Våra förtroendevalda är vårt viktigaste redskap för att synliggöra osakliga löneskillnader på våra arbetsplatser, menar Faraj Abuiseifan, ombudsman på Vision.

Faraj betonar också att det är viktigt att arbeta mot de strukturella löneskillnader som finns mellan branscher med flest kvinnor och de med flest män.

− För att kunna rekrytera och bibehålla personal inom välfärdssektorn behöver även de strukturella skillnaderna försvinna. Därför är en fortsatt god löneutveckling och strukturerat arbete för en bättre lönespridning viktigt.

Kvinnor upplever i högre grad än män att arbetsgivaren inte arbetar aktivt för att arbetsplatsen ska ha jämställda löner. Endast fyra av tio kvinnor uppger det i undersökningen.

– För att vi ska få jämställda löner måste arbetsgivare jobba aktivt med att få bort osakliga skillnader i lönesättning mellan könen. Arbetsgivaren måste se till att det finns tydliga kriterier för lönesättningen och regelbundet genomföra lönekartläggningar. Ytterst handlar det om att företagen måste inse att jämställdhet bidrar till konkurrenskraft, lönsamhet och tillväxt. Företagen riskerar att förlora kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda, säger Martin Linder, ordförande för Unionen som är beställare av undersökningen.

Undersökningen visar även att endast sex av tio tjänstemän tycker att de har inflytande över sin lönesättning. Och så många som en av fyra har inte haft ett lönesamtal med sin närmaste chef de senaste året.

Fem steg för mer jämställda löner

  1. Ta fram tydliga kriterier. Se till att det på arbetsplatsen finns tydliga kriterier för lönesättningen.

  2. Gör kartläggning och analys. Genomför regelbundet lönekartläggning och analys varje år. Det är dessutom lagstadgat.

  3. Förklara varför. Se till att dina medarbetare förstår hur deras lön och prestation kopplar till lönekriterierna på arbetsplatsen.

  4. Utvecklingssamtal kopplas till lönesamtal. Genomför utvecklingssamtal, varje år, och se till att det sedan kopplas till lönesamtalet.

  5. Se till att samma förmåner gäller alla. Se över så att alla medarbetare, oavsett kön, har samma tillgång till löne- och anställningsförmåner. Till exempel bonusar, arbetskläder, tjänstemobil och tjänstebil.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

Fakta

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i Sverige är idag 12 procent, enligt Medlingsinstitutet. De kan illustreras i form av en arbetsdag, 8-17, där kvinnor slutar får betalt för sitt arbete klockan 16:02, medan män får betalt hela dagen

Strukturella löneskillander: 
I sektorer och branscher där det jobbar flest kvinnor är lönerna lägre än i sektorer och branscher där det jobbar flest män.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar