×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten. Jag kan också betala via autogiro eller e-faktura.

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Två timmar avsatt per dag till träning eller reflektion

2018-12-05

Det kan låta som en dröm för de flesta heltidsanställda; sex timmars arbetsdag inklusive två avlönade timmar fria att använda för träning, återhämtning, reflektion och utbildning. Men för socialsekreterarna i Sundsvalls kommun är det snart verklighet.

Att vara myndighetsutövande socialsekreterare innebär en krävande arbetssituation. Det handlar om möten med utsatta människor, med familjer i svåra situationer och att kanske behöva ta tuffa beslut angående barn och ungas välmående. Många socialsekreterare upplever en hög arbetsbelastning och har svårt att släppa tankarna på jobbet när de går hem.

Flera kommuner prövar nu kortad arbetstid som ett sätt att skapa en bättre arbetsmiljö i socialtjänsten. Norrtälje kommun har nyligen infört 35 timmars arbetsvecka med bibehållen lön för de socialsekreterare som arbetar med försörjning, integration, barn, unga och missbruk. Så här skriver Dagens arena.

Sundsvalls kommun har infört en annan model där arbetstiden fortfarande är åtta timmar om dagen, men där två av de timmarna är flexibla och kan användas till återhämtning, reflektion och kompetensutveckling. Läs DN:s artikel här.

Modellen består av sex timmars arbetsdag då det klientnära arbetet ska utföras, antingen mellan klockan 08:00 och klockan 15:00 eller klockan 10:00 och klockan 17:00. De flexibla timmarna innan eller efter arbetsdagen bestämmer socialsekreteraren själv vad hen vill göra.

Karin Gustavsson, som är socialsekreterare på utredningsenheten barn och unga i Sundsvall, beskriver hur de nya arbetstiderna påverkat henne positivt.

- Det har haft stor betydelse för mitt generella välbefinnande. Jag har fått förutsättningar för att fortsätta orka stanna kvar i jobbet. Jag har arbetat som utredare i närmare trettio år och belastningarna som följer med ett så utsatt jobb tar på, säger hon.
- Jag har alltid läst in mig på ny forskning för att följa med i utvecklingen inom arbetsfältet. Det har jag tidigare alltid fått göra i min fritid – nu har jag möjlighet att faktiskt använda en del av arbetstiden till detta.

Samtidigt som det kan bli väldigt intensiva arbetsdagar när allt ska göras inom ramen för sex timmar, menar Karin att hon är mentalt förberedd när hon går till jobbet. Det gör att hon klarar att ge maximalt under den tiden och – det viktigaste av allt – har tid att återhämta sig innan nästa dag börjar.

Socialtjänsten i Sundsvall har, precis som många andra kommuner i landet, haft svårt att rekrytera personal. För tre år sedan befann sig arbetsplatsen i en negativ spiral. Hälften av socialsekreterartjänsterna på sektionen för barn och ungdom var vakanta. Hälften av alla utredningar gjordes inte inom den lagstadgade tidsfristen. Sjukskrivningstalen var höga.

Då kom förslaget från medarbetarna själva att prova kortare arbetsdagar med bibehållen lön. Och efter att ha provat modellen i två år är både medarbetare och chefer nöjda med resultatet. I dag har man flera sökande till varje ledig tjänst, och folk söker sig hit även från andra delar av landet.

Sara Roxell, socialpolitisk strateg på Vision, tycker det är positivt att kommuner prövar sig fram och anpassar arbetsvillkoren i socialtjänsten så att det blir mer hållbara.

- Att satsa på tid för återhämtning och reflektion för medarbetarna är viktigt för att upprätthålla kvalitet i verksamheten i ett arbete som ibland är mycket påfrestande. Det är troligen att vinnande koncept för både de anställda, brukare och arbetsgivare. Hoppas fler kommuner tar efter för ett hållbart arbetsliv i framtidens socialtjänst, säger hon.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Ny standard ska säkra kvaliteten på HVB-hem

Möjligheten att vara på ett HVB-boende kan göra stor skillnad i en persons liv. Därför är det viktigt att omsorgen håller en hög kvalitet oavsett driftsform. SIS, Swedish Standards Institute, har tillsammans med Vision och andra aktörer tagit fram en ny standard för kvalitetssäkring av HVB.  2018-11-16

Sara Roxell, socialpolitiska strateg

Medlemmarna inom socialt arbete gör skillnad varje dag

Sara Roxell är socialpolitisk strateg på Vision sedan början av oktober. Hon är socionom och har arbetat med socialtjänstfrågor sedan 1996. Sara har arbetat i olika kommuner, på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Socialdepartementet, senast som politiskt sakkunnig åt barn-, äldre- och jämställdhetsministern.  2018-10-23

Andreas Dits.

Dags att planera in höst- och julledigheten

Just nu kan julen kännas väldigt långt borta. Men det kan redan nu vara smart att börja planera in julledigheten och annan ledighet i höst och vinter.  2018-10-10

Barnombudsmannen lyssnade in Visions experter på socialt arbete

Tidigare i veckan besökte Shanti Ingeström från Barnombudsmannen en workshop med ett 20-tal av Visions medlemmar inom socialt arbete. Regeringens utredning "Framtidens socialtjänst" har förlängts betydligt och uppdraget har också breddats. En viktig del är barns rätt att bli lyssnade på, en rättighet som förstärks i och med att FN:s Barnkonvention kommer att bli svensk lag i januari 2020.  2018-11-09

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb